გიენ-ბარეს სინდრომი

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Hadden RD, Hughes RA. Management of inflammatory neuropathies. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2003 Jun;74(suppl 2):ii9-14.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Hahn AF. Guillain-Barré syndrome. Lancet. 1998 Aug 22;352(9128):635-41. აბსტრაქტი

Stowe J, Andrews N, Wise L, et al. Investigation of the temporal association of Guillain-Barré syndrome with influenza vaccine and influenzalike illness using the United Kingdom General Practice Research Database. Am J Epidemiol. 2009 Feb 1;169(3):382-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Hughes RA, Swan AV, van Doorn PA. Intravenous immunoglobulin for Guillain-Barré syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Sep 19;(9):CD002063.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Lawn ND, Fletcher DD, Henderson RD, et al. Anticipating mechanical ventilation in Guillain-Barré syndrome. Arch Neurol. 2001 Jun;58(6):893-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Hughes RA, Brassington R, Gunn AA, et al. Corticosteroids for Guillain-Barré syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Oct 24;(10):CD001446.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Hadden RD, Hughes RA. Management of inflammatory neuropathies. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2003 Jun;74(suppl 2):ii9-14.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

2. Hiraga A, Mori M, Ogawara K, et al. Recovery patterns and long term prognosis for axonal Guillain-Barré syndrome. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2005 May;76(5):719-22.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

3. Guillain G, Barré JA, Strohl A. Radiculoneuritis syndrome with hyperalbuminosis of cerebrospinal fluid without cellular reaction. Notes on clinical features and graphs of tendon reflexes. 1916 [in French]. Ann Med Interne (Paris). 1999 Jan;150(1):24-32. აბსტრაქტი

4. Asbury AK, Arnason BG, Adams RD. The inflammatory lesion in idiopathic polyneuritis. Its role in pathogenesis. Medicine (Baltimore). 1969 May;48(3):173-215. აბსტრაქტი

5. Bickerstaff ER. Brain-stem encephalitis; further observations on a grave syndrome with benign prognosis. Br Med J. 1957 Jun 15;1(5032):1384-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

6. Ropper AH. Unusual clinical variants and signs in Guillain-Barré syndrome. Arch Neurol. 1986 Nov;43(11):1150-2. აბსტრაქტი

7. Mericle RA, Triggs WJ. Treatment of acute pandysautonomia with intravenous immunoglobulin. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1997 May;62(5):529-31.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

8. Anzai T, Uematsu D, Takahashi K, et al. Guillain-Barré syndrome with bilateral tonic pupils. Intern Med. 1994 Apr;33(4):248-51.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

9. Ropper AH. Further regional variants of acute immune polyneuropathy. Bifacial weakness or sixth nerve paresis with paresthesias, lumbar polyradiculopathy, and ataxia with pharyngeal-cervical-brachial weakness. Arch Neurol. 1994 Jul;51(7):671-5. აბსტრაქტი

10. Webb AJ, Brain SA, Wood R, et al. Seasonal variation in Guillain-Barré syndrome: a systematic review, meta-analysis and Oxfordshire cohort study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2015 Nov;86(11):1196-201.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

11. Ropper AH. The Guillain-Barré syndrome. N Engl J Med. 1992 Apr 23;326(17):1130-6. აბსტრაქტი

12. Winer JB, Hughes RA, Anderson MJ, et al. A prospective study of acute idiopathic neuropathy. II. Antecedent events. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1988 May;51(5):613-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

13. Poropatich KO, Walker CL, Black RE. Quantifying the association between Campylobacter infection and Guillain-Barré syndrome: a systematic review. J Health Popul Nutr. 2010 Dec;28(6):545-52.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

14. The French Cooperative Group on Plasma Exchange in Guillain-Barré Syndrome. Appropriate number of plasma exchanges in Guillain-Barré syndrome. Ann Neurol. 1997 Mar;41(3):298-306. აბსტრაქტი

15. Ropper A, Wijdicks E, Truax B. Guillain-Barré syndrome. Philadelphia, PA: F.A. Davies; 1991.

16. Hahn AF. Guillain-Barré syndrome. Lancet. 1998 Aug 22;352(9128):635-41. აბსტრაქტი

17. Jones HR Jr. Guillain-Barré syndrome in children. Curr Opin Pediatr. 1995 Dec;7(6):663-8. აბსტრაქტი

18. Ho TW, Mishu B, Li CY, et al. Guillain-Barré syndrome in northern China. Relationship to Campylobacter jejuni infection and anti-glycolipid antibodies. Brain. 1995 Jun;118 ( Pt 3):597-605. აბსტრაქტი

19. Jacobs BC, van Doorn PA, Schmitz PI, et al. Campylobacter jejuni infections and anti-GM1 antibodies in GBS. Ann Neurol. 1996 Aug;40(2):181-7. აბსტრაქტი

20. Fisher M. An unusual variant of acute idiopathic polyneuritis (syndrome of ophthalmoplegia, ataxia and areflexia). N Engl J Med. 1956 Jul 12;255(2):57-65. აბსტრაქტი

21. Lyu RK, Tang LM, Cheng SY, et al. Guillain-Barré syndrome in Taiwan: a clinical study of 167 patients. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1997 Oct;63(4):494-500.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

22. Barbi L, Coelho AVC, Alencar LCA, et al. Prevalence of Guillain-Barré syndrome among Zika virus infected cases: a systematic review and meta-analysis. Braz J Infect Dis. 2018 Mar-Apr;22(2):137-41.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

23. Geleijns K, Emonts M, Laman JD, et al. Genetic polymorphisms of macrophage-mediators in Guillain-Barré syndrome. J Neuroimmunol. 2007 Oct;190(1-2):127-30. აბსტრაქტი

24. Zhang L, Liu L, Li H, et al. Association of CD1 and FcγR gene polymorphisms with Guillain-Barré syndrome susceptibility: a meta-analysis. Neurol Sci. 2018 Dec;39(12):2141-9. აბსტრაქტი

25. Schwerer B. Antibodies against gangliosides: a link between preceding infection and immunopathogenesis of Guillain-Barré syndrome. Microbes Infect. 2002 Mar;4(3):373-84. აბსტრაქტი

26. Hadden RD, Karch H, Hartung HP, et al; Plasma Exchange/Sandoglobulin Guillain-Barré Syndrome Trial Group. Preceding infections, immune factors, and outcome in Guillain-Barré syndrome. Neurology. 2001 Mar 27;56(6):758-65. აბსტრაქტი

27. Van Koningsveld R, Van Doorn PA, Schmitz PI, et al. Mild forms of Guillain-Barré syndrome in an epidemiologic survey in The Netherlands. Neurology. 2000 Feb 8;54(3):620-5. აბსტრაქტი

28. Visser LH, Van der Meché FG, Van Doorn PA, et al. Guillain-Barré syndrome without sensory loss (acute motor neuropathy). A subgroup with specific clinical, electrodiagnostic and laboratory features. Dutch Guillain-Barré Study Group. Brain. 1995 Aug;118(Pt 4):841-7. აბსტრაქტი

29. Griffin JW, Li CY, Ho TW, et al. Pathology of the motor-sensory axonal Guillain-Barré syndrome. Ann Neurol. 1996 Jan;39(1):17-28. აბსტრაქტი

30. Langmuir AD, Bregman DJ, Kurland LT, et al. An epidemiologic and clinical evaluation of Guillain-Barré syndrome reported in association with the administration of swine influenza vaccines. Am J Epidemiol. 1984 Jun;119(6):841-79. აბსტრაქტი

31. Hemachudha T, Griffin DE, Chen WW, et al. Immunologic studies of rabies vaccination-induced Guillain-Barré syndrome. Neurology. 1988 Mar;38(3):375-8. აბსტრაქტი

32. Stowe J, Andrews N, Wise L, et al. Investigation of the temporal association of Guillain-Barré syndrome with influenza vaccine and influenzalike illness using the United Kingdom General Practice Research Database. Am J Epidemiol. 2009 Feb 1;169(3):382-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

33. Malkki H. CNS infections: Zika virus infection could trigger Guillain-Barré syndrome. Nat Rev Neurol. 2016 Apr;12(4):187.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

34. Anaya JM, Ramirez-Santana C, Salgado-Castaneda I, et al. Zika virus and neurologic autoimmunity: the putative role of gangliosides. BMC Med. 2016 Mar 21;14:49.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

35. Carod-Artal FJ. Neurological complications of Zika virus infection. Expert Rev Anti Infect Ther. 2018 May;16(5):399-410. აბსტრაქტი

36. Ralapanawa DM, Kularatne SA, Jayalath WA. Guillain-Barre syndrome following dengue fever and literature review. BMC Res Notes. 2015 Nov 27;8:729.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

37. Oehler E, Fournier E, Leparc-Goffart I, et al. Increase in cases of Guillain-Barré syndrome during a Chikungunya outbreak, French Polynesia, 2014 to 2015. Euro Surveill. 2015;20(48):30079. აბსტრაქტი

38. Mishra V, Harbada R, Sharma A. Fatal Guillain-Barre syndrome (GBS) in dengue. J Assoc Physicians India. 2015 Jun;63(6):94-6. აბსტრაქტი

39. Bandyopadhyay D, Ganesan V, Choudhury C, et al. Two uncommon causes of Guillain-Barré syndrome: hepatitis E and Japanese encephalitis. Case Rep Neurol Med. 2015;2015:759495.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

40. Simon O, Billot S, Guyon D, et al. Early Guillain-Barré syndrome associated with acute dengue fever. J Clin Virol. 2016 Apr;77:29-31. აბსტრაქტი

41. Cerny T, Schwarz M, Schwarz U, et al. The range of neurological complications in chikungunya fever. Neurocrit Care. 2017 Dec;27(3):447-57.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

42. Chevret S, Hughes RA, Annane D. Plasma exchange for Guillain-Barré syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Feb 27;(2):CD001798.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

43. Hughes RA, Hadden RD, Gregson NA, et al. Pathogenesis of Guillain-Barré syndrome. J Neuroimmunol. 1999 Dec;100(1-2):74-97. აბსტრაქტი

44. Hughes RA, Swan AV, van Doorn PA. Intravenous immunoglobulin for Guillain-Barré syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Sep 19;(9):CD002063.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

45. Yuki N, Yoshino H, Sato S, et al. Acute axonal polyneuropathy associated with anti-GM1 antibodies following Campylobacter enteritis. Neurology. 1990 Dec;40(12):1900-2. აბსტრაქტი

46. Ogawara K, Kuwabara S, Mori M, et al. Axonal Guillain-Barre syndrome: relation to anti-ganglioside antibodies and Campylobacter jejuni infection in Japan. Ann Neurol. 2000 Oct;48(4):624-31. აბსტრაქტი

47. Jacobs BC, Hazenberg MP, van Doorn PA, et al. Cross-reactive antibodies against gangliosides and Campylobacter jejuni lipopolysaccharides in patients with Guillain-Barré or Miller Fisher syndrome. J Infect Dis. 1997 Mar;175(3):729-33. აბსტრაქტი

48. Walsh FS, Cronin M, Koblar S, et al. Association between glycoconjugate antibodies and Campylobacter infection in patients with Guillain-Barré syndrome. J Neuroimmunol. 1991 Oct;34(1):43-51. აბსტრაქტი

49. Gregson NA, Koblar S, Hughes RA. Antibodies to gangliosides in Guillain-Barré syndrome: specificity and relationship to clinical features. Q J Med. 1993 Feb;86(2):111-7. აბსტრაქტი

50. Yuki N, Yoshino H, Sato S, et al. Severe acute axonal form of Guillain-Barré syndrome associated with IgG anti-GD1a antibodies. Muscle Nerve. 1992 Aug;15(8):899-903. აბსტრაქტი

51. Gregson NA, Jones D, Thomas PK, et al. Acute motor neuropathy with antibodies to GM1 ganglioside. J Neurol. 1991 Dec;238(8):447-51. აბსტრაქტი

52. Kuijf ML, Godschalk PC, Gilbert M, et al. Origin of ganglioside complex antibodies in Guillain-Barré syndrome. J Neuroimmunol. 2007 Aug;188(1-2):69-73. აბსტრაქტი

53. Ng JK, Malotka J, Kawakami N, et al. Neurofascin as a target for autoantibodies in peripheral neuropathies. Neurology. 2012 Dec 4;79(23):2241-8. აბსტრაქტი

54. Shu XM, Cai FC, Zhang XP. Carbohydrate mimicry of Campylobacter jejuni lipooligosaccharide is critical for the induction of anti-GM1 antibody and neuropathy. Muscle Nerve. 2006 Feb;33(2):225-31. აბსტრაქტი

55. Yuki N, Susuki K, Koga M, et al. Carbohydrate mimicry between human ganglioside GM1 and Campylobacter jejuni lipooligosaccharide causes Guillain-Barré syndrome. Proc Natl Acad Sci USA. 2004 Aug 3;101(31):11404-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

56. Brown WF, Feasby TE. Conduction block and denervation in Guillain-Barré polyneuropathy. Brain. 1984 Mar;107(Pt 1):219-39. აბსტრაქტი

57. Feasby TE, Gilbert JJ, Brown WF, et al. An acute axonal form of Guillain-Barre polyneuropathy. Brain. 1986 Dec;109(Pt 6):1115-26. აბსტრაქტი

58. Griffin JW, Li CY, Macko C, et al. Early nodal changes in the acute motor axonal neuropathy pattern of the Guillain-Barré syndrome. J Neurocytol. 1996 Jan;25(1):33-51. აბსტრაქტი

59. Hafer-Macko C, Hsieh ST, Li CY, et al. Acute motor axonal neuropathy: an antibody-mediated attack on axolemma. Ann Neurol. 1996 Oct;40(4):635-44. აბსტრაქტი

60. Safranek TJ, Lawrence DN, Kurland LT, et al. Reassessment of the association between Guillain-Barré syndrome and receipt of swine influenza vaccine in 1976-1977: results of a two-state study. Expert Neurology Group. Am J Epidemiol. 1991 May 1;133(9):940-51. აბსტრაქტი

61. Ho TW, Hsieh ST, Nachamkin I, et al. Motor nerve terminal degeneration provides a potential mechanism for rapid recovery in acute motor axonal neuropathy after Campylobacter infection. Neurology. 1997 Mar;48(3):717-24. აბსტრაქტი

62. Guillain-Barré Syndrome Study Group. Guillain-Barré syndrome: an Italian multicentre case-control study. Neurol Sci. 2000 Aug;21(4):229-34. აბსტრაქტი

63. McCarthy N, Giesecke J. Incidence of Guillain-Barré syndrome following infection with Campylobacter jejuni. Am J Epidemiol. 2001 Mar 15;153(6):610-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

64. Krauer F, Riesen M, Reveiz L, et al; WHO Zika Causality Working Group. Zika virus infection as a cause of congenital brain abnormalities and Guillain-Barré syndrome: systematic review. PLoS Med. 2017 Jan 3;14(1):e1002203.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

65. Cao-Lormeau VM, Blake A, Mons S, et al. Guillain-Barré syndrome outbreak associated with Zika virus infection in French Polynesia: a case-control study. Lancet. 2016 Apr 9;387(10027):1531-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

66. Yuki N, Hartung HP. Guillain-Barré syndrome. N Engl J Med. 2012 Jun 14;366(24):2294-304. აბსტრაქტი

67. World Health Organization. Assessment and management of Guillain-Barré syndrome in the context of Zika virus infection: interim guidance. Aug 2016 [internet publication].სრული ტექსტი

68. Public Health England. Guidance: Zika virus and Guillain-Barré syndrome. Aug 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

69. Bazerbachi F, Haffar S, Garg SK, et al. Extra-hepatic manifestations associated with hepatitis E virus infection: a comprehensive review of the literature. Gastroenterol Rep (Oxf). 2016 Feb;4(1):1-15.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

70. Zheng X, Yu L, Xu Q, et al. Guillain-Barre syndrome caused by hepatitis E infection: case report and literature review. BMC Infect Dis. 2018 Jan 23;18(1):50.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

71. Stevens O, Claeys KG, Poesen K, et al. Diagnostic challenges and clinical characteristics of hepatitis E virus-associated Guillain-Barré syndrome. JAMA Neurol. 2017 Jan 1;74(1):26-33.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

72. Lehmann HC, Hartung HP, Kieseier BC, et al. Guillain-Barré syndrome after exposure to influenza virus. Lancet Infect Dis. 2010 Sep;10(9):643-51. აბსტრაქტი

73. Martín Arias LH, Sanz R, Sáinz M, et al. Guillain-Barré syndrome and influenza vaccines: a meta-analysis. Vaccine. 2015 Jul 17;33(31):3773-8. აბსტრაქტი

74. Kinnunen E, Junttila O, Haukka J, et al. Nationwide oral poliovirus vaccination campaign and the incidence of Guillain-Barré syndrome. Am J Epidemiol. 1998 Jan 1;147(1):69-73.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

75. Yih WK, Weintraub E, Kulldorff M. No risk of Guillain-Barré syndrome found after meningococcal conjugate vaccination in two large cohort studies. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2012 Dec;21(12):1359-60. აბსტრაქტი

76. Centers for Disease Control and Prevention. Guillain-Barré syndrome and menactra meningococcal vaccine. 28 August 2015 [internet publication]. სრული ტექსტი

77. Principi N, Esposito S. Vaccine-preventable diseases, vaccines and Guillain-Barre syndrome. Vaccine. 2019 Sep 3;37(37):5544-50. აბსტრაქტი

78. Amundson DE, Goodman JC. Hodgkin's disease in association with Guillain-Barré-Strohl syndrome: case report. Mil Med. 1983 Jun;148(6):512-3. აბსტრაქტი

79. Anderson NE, Rosenblum MK, Graus F, et al. Autoantibodies in paraneoplastic syndrome associated with small cell lung cancer. Neurology. 1988 Sep;38(9):1391-8. აბსტრაქტი

80. Halls J, Bredkjaer C, Friis ML. Guillain-Barré syndrome: diagnostic criteria, epidemiology, clinical course and prognosis. Acta Neurol Scand. 1988 Aug;78(2):118-22. აბსტრაქტი

81. Klingon GH. The Guillain-Barré syndrome associated with cancer. Cancer. 1965 Feb;18:157-63. აბსტრაქტი

82. McLeod JG, Walsh JC. Peripheral neuropathy associated with lymphomas and other reticulosis. In: Dyck PJ, Thomas PK, Lambert EH, et al, eds. Peripheral neuropathy. 2nd ed, vol. 2. Philadelphia, PA: W.B. Saunders Co; 1984:2192-203.

83. Bertrand A, Kostine M, Barnetche T, et al. Immune related adverse events associated with anti-CTLA-4 antibodies: systematic review and meta-analysis. BMC Med. 2015 Sep 4;13:211.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

84. Mishra BB, Sommers W, Koski CL, et al. Acute inflammatory demyelinating polyneuropathy in the acquired immune deficiency syndrome (abstract). 110th annual meeting of the American Neurological Association. Chicago, IL, 1985. Ann Neurol. 1985 Jul;18(1):131-2.

85. Hagberg L, Malmvall BE, Svennerholm L, et al. Guillain-Barré syndrome as an early manifestation of HIV central nervous system infection. Scand J Infect Dis. 1986;18(6):591-2. აბსტრაქტი

86. Piette AM, Tusseau F, Vignon D, et al. Acute neuropathy coincident with seroconversion for anti-Lav/HTLV-III. Lancet. 1986 Apr 12;1(8485):852. აბსტრაქტი

87. Vendrell J, Heredia C, Pujol M, et al. Guillain-Barré syndrome associated with seroconversion of anti-HTLV-III. Neurology. 1987 Mar;37(3):544. აბსტრაქტი

88. Cornblath DR, McArthur JC, Kennedy PG, et al. Inflammatory demyelinating peripheral neuropathies associated with human T-cell lymphotropic virus type III infection. Ann Neurol. 1987 Jan;21(1):32-40. აბსტრაქტი

89. Emilia-Romagna Study Group on Clinical and Epidemiological Problems in Neurology. A prospective study on the incidence and prognosis of Guillain-Barré syndrome in Emilia-Romagna region, Italy (1992-1993). Neurology. 1997 Jan;48(1):214-21. აბსტრაქტი

90. Asbury AK. New concepts of Guillain-Barré syndrome. J Child Neurol. 2000 Mar;15(3):183-91. აბსტრაქტი

91. Asbury AK, Cornblath DR. Assessment of current diagnostic criteria for Guillain-Barré syndrome. Ann Neurol. 1990;27 suppl:S21-4. აბსტრაქტი

92. Van der Meché FG, Van Doorn PA, Meulstee J, et al. Diagnostic and classification criteria for the Guillain-Barré syndrome. Eur Neurol. 2001;45(3):133-9. აბსტრაქტი

93. Moulin DE, Hagen N, Feasby TE, et al. Pain in Guillain-Barré syndrome. Neurology. 1997 Feb;48(2):328-31. აბსტრაქტი

94. Wu X, Shen D, Li T, et al. Distinct clinical characteristics of pediatric Guillain-Barré syndrome: a comparative study between children and adults in northeast China. PLoS One. 2016 Mar 14;11(3):e0151611.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

95. Sakakibara R, Hattori T, Kuwabara S, et al. Micturitional disturbance in patients with Guillain-Barré syndrome. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1997 Nov;63(5):649-53.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

96. Zochodne DW. Autonomic involvement in Guillain-Barré syndrome: a review. Muscle Nerve. 1994 Oct;17(10):1145-55. აბსტრაქტი

97. Hughes RA, Cornblath DR. Guillain-Barré syndrome. Lancet. 2005 Nov 5;366(9497):1653-66. აბსტრაქტი

98. Teitelbaum JS, Borel CO. Respiratory dysfunction in Guillain-Barré syndrome. Clin Chest Med. 1994 Dec;15(4):705-14. აბსტრაქტი

99. Albers JW, Kelly JJ Jr. Acquired inflammatory demyelinating polyneuropathies: clinical and electrodiagnostic features. Muscle Nerve. 1989 Jun;12(6):435-51. აბსტრაქტი

100. McKhann GM, Cornblath DR, Griffin JW, et al. Acute motor axonal neuropathy: a frequent cause of acute flaccid paralysis in China. Ann Neurol. 1993 Apr;33(4):333-42. აბსტრაქტი

101. Hiraga A, Mori M, Ogawara K, et al. Differences in patterns of progression in demyelinating and axonal Guillain-Barré syndromes. Neurology. 2003 Aug 26;61(4):471-4. აბსტრაქტი

102. Willison HJ, Veitch J, Paterson G, et al. Miller Fisher syndrome is associated with serum antibodies to GQ1b ganglioside. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1993 Feb;56(2):204-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

103. Overell JR, Hsieh ST, Odaka M, et al. Treatment for Fisher syndrome, Bickerstaff's brainstem encephalitis and related disorders. Cochrane Database Syst Rev. 2007 Jan 24;(1):CD004761.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

104. Odaka M, Yuki N, Yamada M, et al. Bickerstaff's brainstem encephalitis: clinical features of 62 cases and a subgroup associated with Guillain-Barré syndrome. Brain. 2003 Oct;126(Pt 10):2279-90.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

105. Yuki N, Sato S, Tsuji S, et al. An immunologic abnormality common to Bickerstaff's brain stem encephalitis and Fisher's syndrome. J Neurol Sci. 1993 Aug;118(1):83-7. აბსტრაქტი

106. Al-Din AN, Anderson M, Bickerstaff ER, et al. Brainstem encephalitis and the syndrome of Miller Fisher: a clinical study. Brain. 1982 Sep;105 (Pt 3):481-95. აბსტრაქტი

107. Mori M, Kuwabara S, Koga M, et al. IgG anti-GQ1b positive acute ataxia without ophthalmoplegia. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1999 Nov;67(5):668-70.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

108. Thompson HS. Adie's syndrome: some new observations. Trans Am Ophthalmol Soc. 1977;75:587-626.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

109. Caccavale A, Mignemi L. Acute onset of a bilateral areflexical mydriasis in Miller-Fisher syndrome: a rare neuro-ophthalmologic disease. J Neuroophthalmol. 2000 Mar;20(1):61-2. აბსტრაქტი

110. Mori M, Kuwabara S, Fukutake T, et al. Clinical features and prognosis of Miller Fisher syndrome. Neurology. 2001 Apr 24;56(8):1104-6. აბსტრაქტი

111. Sekiguchi Y, Mori M, Misawa S, et al. How often and when Fisher syndrome is overlapped by Guillain-Barré syndrome or Bickerstaff brainstem encephalitis? Eur J Neurol. 2016 Jun;23(6):1058-63. აბსტრაქტი

112. Willison HJ, Yuki N. Peripheral neuropathies and anti-glycolipid antibodies. Brain. 2002 Dec;125(Pt 12):2591-625.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

113. Van Sorge NM, van der Pol WL, Jansen MD, et al. Pathogenicity of anti-ganglioside antibodies in the Guillain-Barré syndrome. Autoimmun Rev. 2004 Feb;3(2):61-8. აბსტრაქტი

114. Hadden RD, Cornblath DR, Hughes RA, et al. Electrophysiological classification of Guillain-Barré syndrome: clinical associations and outcome. Plasma Exchange/Sandoglobulin Guillain-Barre Syndrome Trial Group. Ann Neurol. 1998 Nov;44(5):780-8. აბსტრაქტი

115. Van den Bergh PY, Piéret F. Electrodiagnostic criteria for acute and chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy. Muscle Nerve. 2004 Apr;29(4):565-74. აბსტრაქტი

116. Rajabally YA, Durand MC, Mitchell J, et al. Electrophysiological diagnosis of Guillain-Barré syndrome subtype: could a single study suffice? J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2015 Jan;86(1):115-9. აბსტრაქტი

117. Ibrahim J, Grapperon AM, Manfredonia F, et al. Serial electrophysiology in Guillain-Barré syndrome: a retrospective cohort and case-by-case multicentre analysis. Acta Neurol Scand. 2018 Mar;137(3):335-40. აბსტრაქტი

118. Uncini A, Kuwabara S. The electrodiagnosis of Guillain-Barré syndrome subtypes: where do we stand? Clin Neurophysiol. 2018 Dec;129(12):2586-93. აბსტრაქტი

119. Paradiso G, Tripoli J, Galicchio S, et al. Epidemiological, clinical, and electrodiagnostic findings in childhood Guillain-Barré syndrome: a reappraisal. Ann Neurol. 1999 Nov;46(5):701-7. აბსტრაქტი

120. van der Meché FG, van Doorn PA. Guillain-Barré syndrome and chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy: immune mechanisms and update on current therapies. Ann Neurol. 1995 May;37 suppl 1:S14-31. აბსტრაქტი

121. Fokke C, van den Berg B, Drenthen J, et al. Diagnosis of Guillain-Barré syndrome and validation of Brighton criteria. Brain. 2014 Jan;137(pt 1):33-43. აბსტრაქტი

122. DiCapua DB, Lakraj AA, Nowak RJ, et al. Relationship between cerebrospinal fluid protein levels and electrophysiologic abnormalities in Guillain-Barré syndrome. J Clin Neuromuscul Dis. 2015 Dec;17(2):47-51. აბსტრაქტი

123. Lavi R, Yarnitsky D, Rowe JM, et al. Standard vs atraumatic Whitacre needle for diagnostic lumbar puncture: a randomized trial. Neurology. 2006 Oct 24;67(8):1492-4. აბსტრაქტი

124. Arendt K, Demaerschalk BM, Wingerchuk DM, Camann W. Atraumatic lumbar puncture needles: after all these years, are we still missing the point? Neurologist. 2009 Jan;15(1):17-20. აბსტრაქტი

125. Nath S, Koziarz A, Badhiwala JH, et al. Atraumatic versus conventional lumbar puncture needles: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2018 Mar 24;391(10126):1197-204. აბსტრაქტი

126. Rochwerg B, Almenawer SA, Siemieniuk RAC, et al. Atraumatic (pencil-point) versus conventional needles for lumbar puncture: a clinical practice guideline. BMJ. 2018 May 22;361:k1920.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

127. Ahmed SV, Jayawarna C, Jude E. Post lumbar puncture headache: diagnosis and management. Postgrad Med J. 2006 Nov;82(973):713-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

128. Arevalo-Rodriguez I, Ciapponi A, Roqué i Figuls M, et al. Posture and fluids for preventing post-dural puncture headache. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Mar 7;(3):CD009199.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

129. Lawn ND, Fletcher DD, Henderson RD, et al. Anticipating mechanical ventilation in Guillain-Barré syndrome. Arch Neurol. 2001 Jun;58(6):893-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

130. Sundar U, Abraham E, Gharat A, et al. Neuromuscular respiratory failure in Guillain-Barré syndrome: evaluation of clinical and electrodiagnostic predictors. J Assoc Physicians India. 2005 Sep;53:764-8. აბსტრაქტი

131. Sharshar T, Chevret S, Bourdain F, et al. Early predictors of mechanical ventilation in Guillain-Barré syndrome. Crit Care Med. 2003 Jan;31(1):278-83. აბსტრაქტი

132. Hiraga A, Kuwabara S. Early prediction of prognosis in Guillain-Barré syndrome. Lancet Neurol. 2007 Jul;6(7):572-3. აბსტრაქტი

133. O'Leary CP, Veitch J, Durward WF, et al. Acute oropharyngeal palsy is associated with antibodies to GQ1b and GT1a gangliosides. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1996 Dec;61(6):649-51.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

134. Chiba A, Kusunoki S, Obata H, et al. Ganglioside composition of the human cranial nerves, with special reference to pathophysiology of Miller Fisher syndrome. Brain Res. 1997 Jan 16;745(1-2):32-6. აბსტრაქტი

135. Oomes PG, van der Meché FG, Kleyweg RP. Liver function disturbances in Guillain-Barré syndrome: a prospective longitudinal study in 100 patients. Dutch Guillain-Barré Study Group. Neurology. 1996 Jan;46(1):96-100. აბსტრაქტი

136. Durand MC, Porcher R, Orlikowski D, et al. Clinical and electrophysiological predictors of respiratory failure in Guillain-Barré syndrome: a prospective study. Lancet Neurol. 2006 Dec;5(12):1021-8. აბსტრაქტი

137. Fuller GN, Jacobs JM, Lewis PD, et al. Pseudoaxonal Guillain-Barré syndrome: severe demyelination mimicking axonopathy. A case with pupillary involvement. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1992 Nov;55(11):1079-83.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

138. Rougé A, Lemarié J, Gibot S, et al. Long-term impact after fulminant Guillain-Barré syndrome, case report and literature review. Int Med Case Rep J. 2016;9:357-63.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

139. Thomas PD. The differential diagnosis of fixed dilated pupils: a case report and review. Crit Care Resusc. 2000 Mar;2(1):34-7. აბსტრაქტი

140. Teener JW. Miller Fisher's syndrome. Semin Neurol. 2012 Nov;32(5):512-6. აბსტრაქტი

141. van den Berg B, Walgaard C, Drenthen J, et al. Guillain-Barré syndrome: pathogenesis, diagnosis, treatment and prognosis. Nat Rev Neurol. 2014 Aug;10(8):469-82.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

142. Andersson T, Siden A. A clinical study of the Guillain-Barré syndrome. Acta Neurol Scand. 1982 Sep;66(3):316-27. აბსტრაქტი

143. Ropper AH, Marmarou A. Mechanism of pseudotumor in Guillain-Barré syndrome. Arch Neurol. 1984 Mar;41(3):259-61. აბსტრაქტი

144. Perkins GD, Olasveengen TM, Maconochie I, et al. European Resuscitation Council guidelines for resuscitation: 2017 update. Resuscitation. 2018 Feb;123:43-50. აბსტრაქტი

145. Colquhoun MC, Handley AJ, Evans TR, eds. ABC of resuscitation. 5th ed. Wiley-Blackwell; 2004.

146. Soar J, Nolan JP, Böttiger BW, et al. European Resuscitation Council guidelines for resuscitation 2015: Section 3. Adult advanced life support. Resuscitation. 2015;95:100-147. აბსტრაქტი

147. Kornberg AJ, Pestronk A, Blume GM, et al. Selective staining of the cerebellar molecular layer by serum IgG in Miller-Fisher and related syndromes. Neurology. 1996 Nov;47(5):1317-20. აბსტრაქტი

148. Koga M, Yuki N, Hirata K. Antiganglioside antibody in patients with Guillain-Barré syndrome who show bulbar palsy as an initial symptom. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1999 Apr;66(4):513-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

149. Gorson KC, Ropper AH, Muriello MA, et al. Prospective evaluation of MRI lumbosacral nerve root enhancement in acute Guillain-Barré syndrome. Neurology. 1996 Sep;47(3):813-7. აბსტრაქტი

150. Fross RD, Daube JR. Neuropathy in the Miller Fisher syndrome: clinical and electrophysiologic findings. Neurology. 1987 Sep;37(9):1493-8. აბსტრაქტი

151. Hughes RA, Newsom-Davis JM, Perkin GD, et al. Controlled trial of prednisolone in acute polyneuropathy. Lancet. 1978;2:750-753. აბსტრაქტი

152. Hughes RA, Swan AV, Raphael JC, et al. Immunotherapy for Guillain-Barré syndrome: a systematic review. Brain. 2007;130:2245-2257. აბსტრაქტი

153. Hughes RA, Wijdicks EF, Barohn R, et al. Practice parameter: immunotherapy for Guillain-Barré syndrome: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2003;61:736-740.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

154. Hughes RA, Wijdicks EF, Benson E, et al; Multidisciplinary Consensus Group. Supportive care for patients with Guillain-Barré syndrome. Arch Neurol. 2005 Aug;62(8):1194-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

155. Soar J, Nolan JP, Böttiger BW, et al. European Resuscitation Council guidelines for resuscitation 2015. Section 3: adult advanced life support. Resuscitation. 2015;95:100-147. აბსტრაქტი

156. Resuscitation Council UK. Resuscitation guidelines. Chapter 7: adult advanced life support. 2015. https://www.resus.org.uk (last accessed 27 October 2017).სრული ტექსტი

157. Truax B. Autonomic disturbances in Guillain-Barré syndrome. Semin Neurol. 1984;4(4):462-8.

158. Lawn ND, Wijdicks EF. Fatal Guillain-Barré syndrome. Neurology. 1999 Feb;52(3):635-8. აბსტრაქტი

159. Burns TM, Lawn ND, Low PA, et al. Adynamic ileus in severe Guillain-Barré syndrome. Muscle Nerve. 2001 Jul;24(7):963-5. აბსტრაქტი

160. Perez EE, Orange JS, Bonilla F, et al. Update on the use of immunoglobulin in human disease: a review of evidence. J Allergy Clin Immunol. 2017 Mar;139(3s):S1-46.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

161. Elovaara I, Apostolski S, van Doorn P, et al; EFNS. EFNS guidelines for the use of intravenous immunoglobulin in treatment of neurological diseases: EFNS task force on the use of intravenous immunoglobulin in treatment of neurological diseases. Eur J Neurol. 2008;15:893-908.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

162. French Cooperative Group on Plasma Exchange in Guillain-Barré syndrome. Efficiency of plasma exchange in Guillain-Barré syndrome: role of replacement fluids. Ann Neurol. 1987 Dec;22(6):753-61. აბსტრაქტი

163. Osterman PO, Fagius J, Lundemo G, et al. Beneficial effects of plasma exchange in acute inflammatory polyradiculoneuropathy. Lancet. 1984 Dec 8;2(8415):1296-9. აბსტრაქტი

164. Donofrio PD, Berger A, Brannagan TH 3rd, et al. Consensus statement: the use of intravenous immunoglobulin in the treatment of neuromuscular conditions report of the AANEM ad hoc committee. Muscle Nerve. 2009 Nov;40(5):890-900. აბსტრაქტი

165. Hughes RA, Brassington R, Gunn AA, et al. Corticosteroids for Guillain-Barré syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Oct 24;(10):CD001446.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

166. Dalakas MC. The use of intravenous immunoglobulin in the treatment of autoimmune neuromuscular diseases: evidence-based indications and safety profile. Pharmacol Ther. 2004 Jun;102(3):177-93. აბსტრაქტი

167. Verboon C, van Doorn PA, Jacobs BC. Treatment dilemmas in Guillain-Barré syndrome. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017 Apr;88(4):346-52.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

168. Yu Z, Lennon VA. Mechanism of intravenous immune globulin therapy in antibody-mediated autoimmune diseases. N Engl J Med. 1999 Jan 21;340(3):227-8. აბსტრაქტი

169. McKhann GM, Griffin JW, Cornblath DR, et al. Plasmapheresis and Guillain-Barré syndrome: analysis of prognostic factors and the effect of plasmapheresis. Ann Neurol. 1988 Apr;23(4):347-53. აბსტრაქტი

170. Khan F, Amatya B. Rehabilitation interventions in patients with acute demyelinating inflammatory polyneuropathy: a systematic review. Eur J Phys Rehabil Med. 2012 Sep;48(3):507-22.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

171. Raphael JC, Masson C, Morice V, et al. The Landry-Guillain-Barré syndrome. Study of prognostic factors in 223 cases [in French]. Rev Neurol (Paris). 1986;142(6-7):613-24. აბსტრაქტი

172. Raphael JC, Chevret S, Harboun M, et al. Intravenous immune globulins in patients with Guillain-Barré syndrome and contraindications to plasma exchange: 3 days versus 6 days. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2001 Aug;71(2):235-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

173. Motamed-Gorji N, Matin N, Tabatabaie O, et al. Biological drugs in Guillain-Barré syndrome: an update. Curr Neuropharmacol. 2017;15(7):938-50.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

174. Yamaguchi N, Misawa S, Sato Y, et al; JET-GBS Group. A prospective, multicenter, randomized phase II study to evaluate the efficacy and safety of eculizumab in patients with Guillain-Barré syndrome (GBS): protocol of Japanese eculizumab trial for GBS (JET-GBS). JMIR Res Protoc. 2016 Nov 7;5(4):e210. სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

175. Misawa S, Kuwabara S, Sato Y, et al. Safety and efficacy of eculizumab in Guillain-Barré syndrome: a multicentre, double-blind, randomised phase 2 trial. Lancet Neurol. 2018 Jun;17(6):519-29. აბსტრაქტი

176. Doets AY, Hughes RA, Brassington R, et al. Pharmacological treatment other than corticosteroids, intravenous immunoglobulin and plasma exchange for Guillain-Barré syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Jan 25;1(1):CD008630.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

177. Fletcher DD, Lawn ND, Wolter TD, et al. Long-term outcome in patients with GBS requiring mechanical ventilation. Neurology. 2000 Jun 27;54(12):2311-5. აბსტრაქტი

178. Chiò A, Cocito D, Leone M, et al; Piemonte and Valle d'Aosta Register for Guillain-Barré Syndrome. Guillain-Barré Syndrome: a prospective, population-based incidence and outcome survey. Neurology. 2003 Apr 8;60(7):1146-50. აბსტრაქტი

179. Stewart GJ, Pollard JD, McLeod JG, et al. Calcium homeostasis in immobilization: an example of resorptive hypercalcinuria. N Engl J Med. 1982 May 13;306(19):1136-40. აბსტრაქტი

180. Meythaler JM, Korkor AB, Nanda T, et al. Immobilization hypercalcemia associated with Landry-Guillain-Barré syndrome. Successful therapy with combined calcitonin and etidronate. Arch Intern Med. 1986 Aug;146(8):1567-71. აბსტრაქტი

181. Emmanuel AV, Shand AG, Kamm MA. Erythromycin for the treatment of chronic intestinal pseudo-obstruction: description of six cases with a positive response. Aliment Pharmacol Ther. 2004 Mar 15;19(6):687-94. აბსტრაქტი

182. Ponec RJ, Saunders MD, Kimmey MB. Neostigmine for the treatment of acute colonic pseudo-obstruction. N Engl J Med. 1999 Jul 15;341(3):137-41.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

183. Gracey DR, McMichan JC, Divertie MB, et al. Respiratory failure in Guillain-Barré syndrome. a 6-year experience. Mayo Clin Proc. 1982 Dec;57(12):742-6. აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს