მწვავე პროსტატიტი (წინამდებარე ჯირკვლის ანთება)

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Rothman JR, Jaffe WI. Prostatitis: updates on diagnostic evaluation. Curr Urol Rep. 2007 Jul;8(4):301-6. აბსტრაქტი

Krieger JN, Lee SW, Jeon J, et al. Epidemiology of prostatitis. Int J Antimicrob Agents. 2008 Feb;31(suppl 1):S85-90.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Bonkat G, Bartoletti R, Bruyère F, et al. EAU guidelines on urological infections. 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

Nickel JC. Prostatitis. Can Urol Assoc J. 2011 Oct;5(5):306-15.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Rothman JR, Jaffe WI. Prostatitis: updates on diagnostic evaluation. Curr Urol Rep. 2007 Jul;8(4):301-6. აბსტრაქტი

2. Krieger JN, Lee SW, Jeon J, et al. Epidemiology of prostatitis. Int J Antimicrob Agents. 2008 Feb;31(suppl 1):S85-90.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

3. Meares EM Jr. Prostatitis. Med Clin North Am. 1991 Mar;75(2):405-24.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

4. Krieger JN, Nyberg L Jr, Nickel JC. NIH consensus definition and classification of prostatitis. JAMA. 1999 Jul 21;282(3):236-7. აბსტრაქტი

5. Karlovsky ME, Pontari MA. Theories of prostatitis etiology. Curr Urol Rep. 2002 Aug;3(4):307-12. აბსტრაქტი

6. Potts J, Payne RE. Prostatitis: infection, neuromuscular disorder, or pain syndrome? Proper patient classification is key. Cleve Clin J Med. 2007 May;74(suppl 3):S63-71. აბსტრაქტი

7. Pontari MA, Joyce GF, Wise M, et al. Prostatitis. J Urol. 2007 Jun;177(6):2050-7. აბსტრაქტი

8. Gasperi M, Krieger JN, Panizzon MS, et al. Genetic and environmental influences on urinary conditions in men: a classical twin study. Urology. 2019 Jul;129:54-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

9. de la Rosette JJ, Hubregtse MR, Karthaus HF, et al. Results of a questionnaire among Dutch urologists and general practitioners concerning diagnostics and treatment of patients with prostatitis syndromes. Eur Urol. 1992;22(1):14-9. აბსტრაქტი

10. Mehik A, Hellstrom P, Lukkarinen O, et al. Epidemiology of prostatitis in Finnish men: a population-based cross-sectional study. BJU Int. 2000 Sep;86(4):443-8. აბსტრაქტი

11. Cheah PY, Liong ML, Yuen KH, et al. Terazosin therapy for chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a randomized, placebo controlled trial. J Urol. 2003 Feb;169(2):592-6. აბსტრაქტი

12. Nickel JC, Downey J, Hunter D, et al. Prevalence of prostatitis-like symptoms in a population based study using the National Institutes of Health chronic prostatitis symptom index. J Urol. 2001 Mar;165(3):842-5. აბსტრაქტი

13. Tan JK, Png DJ, Liew LC, et al. Prevalence of prostatitis-like symptoms in Singapore: a population-based study. Singapore Med J. 2002 Apr;43(4):189-93. აბსტრაქტი

14. Brede CM, Shoskes DA. The etiology and management of acute prostatitis. Nat Rev Urol. 2011 Apr;8(4):207-12.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

15. Workowski KA, Bolan GA, Centers for Disease Control and Prevention. Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2015. MMWR Recomm Rep. 2015 Jun 5;64(rr-03):1-137. აბსტრაქტი

16. Bonkat G, Bartoletti R, Bruyère F, et al. EAU guidelines on urological infections. 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

17. Lummus WE, Thompson I. Prostatitis. Emerg Med Clin North Am. 2001 Aug;19(3):691-707. აბსტრაქტი

18. Terai A, Ishitoya S, Mitsumori K, et al. Molecular epidemiological evidence for ascending urethral infection in acute bacterial prostatitis. J Urol. 2000 Dec;164(6):1945-7. აბსტრაქტი

19. Weidner W, Schiefer HG, Krauss H, et al. Chronic prostatitis: a thorough search for etiologically involved microorganisms in 1,461 patients. Infection. 1991;19(suppl 3):S119-25. აბსტრაქტი

20. Meares EM Jr. Prostatitis and related disorders. In: Walsh PC, Retik AB, Vaughan ED, et al, eds. Campbell's urology. 7th ed. Philadelphia, PA: WB Saunders; 1998:615-30.

21. Kumon H. Detection of a local prostatic immune response to bacterial prostatitis. Infection. 1992;20(suppl 3):S236-8. აბსტრაქტი

22. Schneider H, Ludwig M, Hossain HM, et al. The 2001 Giessen Cohort Study on patients with prostatitis syndrome: an evaluation of inflammatory status and search for microorganisms 10 years after a first analysis. Andrologia. 2003 Oct;35(5):258-62. აბსტრაქტი

23. Bergman B. On the relevance of gram-positive bacteria in prostatitis. Infection. 1994;22(suppl 1):S22. აბსტრაქტი

24. Wallner LP, Clemens JQ, Sarma AV. Prevalence of and risk factors for prostatitis in African American men: the Flint Men's Health Study. Prostate. 2009 Jan 1;69(1):24-32. აბსტრაქტი

25. Kang CI, Kim J, Park DW, et al. Clinical practice guidelines for the antibiotic treatment of community-acquired urinary tract infections. Infect Chemother. 2018 Mar;50(1):67-100.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

26. Karakonstantis S, Kalemaki D. A significant percentage of patients with transrectal biopsy-related infections have positive blood cultures but negative urine cultures. A literature review and meta-analysis. Infect Dis (Lond). 2018 Nov - Dec;50(11-12):791-803.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

27. Seo Y, Lee G. New bacterial infection in the prostate after transrectal prostate biopsy. J Korean Med Sci. 2018 Apr 23;33(17):e126.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

28. Liang CZ, Li HJ, Wang ZP, et al. The prevalence of prostatitis-like symptoms in China. J Urol. 2009 Aug;182(2):558-63. აბსტრაქტი

29. Moreira DM, Nickel JC, Gerber L, et al. Smoking is associated with acute and chronic prostatic inflammation: results from the REDUCE study. Cancer Prev Res (Phila). 2015 Apr;8(4):312-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

30. Nickel JC. Prostatitis. Can Urol Assoc J. 2011 Oct;5(5):306-15.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

31. Coker TJ, Dierfeldt DM. Acute bacterial prostatitis: diagnosis and management. Am Fam Physician. 2016 Jan 15;93(2):114-20.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

32. Zermann DH, Ishigooka M, Doggweiler R, et al. Neurourological insights into the etiology of genitourinary pain in men. J Urol. 1999 Mar;161(3):903-8. აბსტრაქტი

33. Meares EM, Stamey TA. Bacteriologic localization patterns in bacterial prostatitis and urethritis. Invest Urol. 1968 Mar;5(5):492-518. აბსტრაქტი

34. Sindhwani P, Wilson CM. Prostatitis and serum prostate-specific antigen. Curr Urol Rep. 2005 Jul;6(4):307-12. აბსტრაქტი

35. Stopiglia RM, Ferreira U, Silva MM Jr, et al. Prostate specific antigen decrease and prostate cancer diagnosis: antibiotic versus placebo prospective randomized clinical trial. J Urol. 2010 Mar;183(3):940-4. აბსტრაქტი

36. Nadler RB, Koch AE, Calhoun EA, et al. IL-1beta and TNF-alpha in prostatic secretions are indicators in the evaluation of men with chronic prostatitis. J Urol. 2000 Jul;164(1):214-8. აბსტრაქტი

37. Nickel JC, Ardern D, Downey J. Cytologic evaluation of urine is important in evaluation of chronic prostatitis. Urology. 2002 Aug;60(2):225-7. აბსტრაქტი

38. Langer JE, Cornud F. Inflammatory disorders of the prostate and the distal genital tract. Radiol Clin North Am. 2006 Sep;44(5):665-77. აბსტრაქტი

39. Wasserman NF. Prostatitis: clinical presentations and transrectal ultrasound findings. Semin Roentgenol. 1999 Oct;34(4):325-37. აბსტრაქტი

40. Dik P, Lock TM, Schrier BP, et al. Transurethral marsupialization of a medial prostatic cyst in patients with prostatitis-like symptoms. J Urol. 1996 Apr;155(4):1301-4. აბსტრაქტი

41. Ackerman AL, Parameshwar PS, Anger JT. Diagnosis and treatment of patients with prostatic abscess in the post-antibiotic era. Int J Urol. 2018 Feb;25(2):103-110.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

42. Zaidi S, Gandhi J, Seyam O, et al. Etiology, Diagnosis, and Management of Seminal Vesicle Stones. Curr Urol. 2019 May 10;12(3):113-120.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

43. Lee JC, Muller CH, Rothman I, et al. Prostate biopsy culture findings of men with chronic pelvic pain syndrome do not differ from those of healthy controls. J Urol. 2003 Feb;169(2):584-7. აბსტრაქტი

44. Collins MM, Stafford RS, O'Leary MP, et al. How common is prostatitis? A national survey of physician visits. J Urol. 1998 Apr;159(4):1224-8. აბსტრაქტი

45. Weidner W, Ebner H. Cytologic analysis of urine after prostatic massage (VB3): a new technique for discriminating diagnosis of prostatitis. In: Brunner H, Krause W, Rothaug CF, et al, eds. Chronic prostatitis. Stuttgart, Germany: Schattauer; 1985:141-51.

46. Bozeman CB, Carver BS, Eastham JA, et al. Treatment of chronic prostatitis lowers serum prostate specific antigen. J Urol. 2002 Apr;167(4):1723-6. აბსტრაქტი

47. Polascik TJ, Oesterling JE, Partin AW. Prostate specific antigen: a decade of discovery - what we have learned and where we are going. J Urol. 1999 Aug;162(2):293-306. აბსტრაქტი

48. Schiller DS, Parikh A. Identification, pharmacologic considerations, and management of prostatitis. Am J Geriatr Pharmacother. 2011 Feb;9(1):37-48. აბსტრაქტი

49. Ludwig M. Diagnosis and therapy of acute prostatitis, epididymitis and orchitis. Andrologia. 2008 Apr;40(2):76-80.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

50. National Institute for Health and Care Excellence. Prostatitis (acute): antimicrobial prescribing. Oct 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

51. European Medicines Agency. Quinolone- and fluoroquinolone-containing medicinal products. Mar 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

52. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. Fluoroquinolone antibiotics: new restrictions and precautions for use due to very rare reports of disabling and potentially long-lasting or irreversible side effects. Mar 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

53. US Food and Drug Administration. FDA drug safety communication: FDA advises restricting fluoroquinolone antibiotic use for certain uncomplicated infections; warns about disabling side effects that can occur together. Sept 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

54. US Food and Drug Administration. FDA warns about increased risk of ruptures or tears in the aorta blood vessel with fluoroquinolone antibiotics in certain patients. Dec 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

55. US Food and Drug Administration. FDA reinforces safety information about serious low blood sugar levels and mental health side effects with fluoroquinolone antibiotics; requires label changes. Oct 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

56. Barbalias GA, Nikiforidis G, Liatsikos EN. Alpha-blockers for the treatment of chronic prostatitis in combination with antibiotics. J Urol. 1998 Mar;159(3):883-7. აბსტრაქტი

57. Schaeffer AJ. Prostatitis: US perspective. Int J Antimicrob Agents. 1999 May;11(3-4):205-11. აბსტრაქტი

58. European Medicines Agency. Disabling and potentially permanent side effects lead to suspension or restrictions of quinolone and fluoroquinolone antibiotics. Nov 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

59. Sahin A, Eiley D, Goldfischer ER, et al. The in vitro bactericidal effect of microwave energy on bacteria that cause prostatitis. Urology. 1998 Sep;52(3):411-5. აბსტრაქტი

60. Nickel JC, Sorenson R. Transurethral microwave thermotherapy for nonbacterial prostatitis: a randomized double-blind sham controlled study using new prostatitis specific assessment questionnaires. J Urol. 1996 Jun;155(6):1950-4. აბსტრაქტი

61. Rees J, Abrahams M, Doble A, et al. Diagnosis and treatment of chronic bacterial prostatitis and chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a consensus guideline. BJU Int. 2015 Oct;116(4):509-25.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

62. Abdelmoteleb H, Rashed F, Hawary A. Management of prostate abscess in the absence of guidelines. Int Braz J Urol. 2017 Sep-Oct;43(5):835-40.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

63. Franco JV, Turk T, Jung JH, et al. Pharmacological interventions for treating chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Oct 6;10:CD012552.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

64. Bowen DK, Dielubanza E, Schaeffer AJ. Chronic bacterial prostatitis and chronic pelvic pain syndrome. BMJ Clin Evid. 2015 Aug 27;2015.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს