ექსტრაპულმონური ტუბერკულოზი

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Ong A, Creasman J, Hopewell PC, et al. A molecular epidemiological assessment of extrapulmonary tuberculosis in San Francisco. Clin Infect Dis. 2004 Jan 1;38(1):25-31. აბსტრაქტი

Iseman MD. A clinician's guide to tuberculosis. Baltimore: Lippincott, Williams & Wilkins, 1999.

Mazurek M, Jereb J, Vernon A, et al.; IGRA Expert Committee, Centers for Disease Control and Prevention. Updated guidelines for using interferon gamma release assays to detect Mycobacterium tuberculosis infection - United States, 2010. MMWR. 2010 Jun 25;59(RR-5):1-25.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Tuberculosis Trials Consortium. Rifapentine and isoniazid once a week versus rifampicin and isoniazid twice a week for treatment of drug-susceptible pulmonary tuberculosis in HIV-negative patients: a randomised clinical trial. Lancet. 2002 Aug 17;360(9332):528-34. აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Polesky A, Grove W, Bhatia G. Peripheral tuberculous lymphadenitis: epidemiology, diagnosis, treatment, and outcome. Medicine (Baltimore). 2005 Nov;84(6):350-62. აბსტრაქტი

2. Baumann MH, Nolan R, Petrini M, et al. Pleural tuberculosis in the United States: incidence and drug resistance. Chest. 2007 Apr;131(4):1125-32. აბსტრაქტი

3. Ong A, Creasman J, Hopewell PC, et al. A molecular epidemiological assessment of extrapulmonary tuberculosis in San Francisco. Clin Infect Dis. 2004 Jan 1;38(1):25-31. აბსტრაქტი

4. World Health Organization. Global tuberculosis report 2019. Oct 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

5. Public Health England. Reports of cases of tuberculosis to UK enhanced tuberculosis surveillance systems: UK, 2000 to 2018. Jul 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

6. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Reported tuberculosis in the United States, 2019. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, CDC; 2019. სრული ტექსტი

7. Gonzalez OY, Adams G, Teeter LD, et al. Extra-pulmonary manifestations in a large metropolitan area with a low incidence of tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis. 2003 Dec;7(12):1178-85. აბსტრაქტი

8. Yang Z, Kong Y, Wilson F, et al. Identification of risk factors for extrapulmonary tuberculosis. Clin Infect Dis. 2004 Jan 15;38(2):199-205. აბსტრაქტი

9. Dye C. Global epidemiology of tuberculosis. Lancet. 2006 Mar 18;367(9514):938-40.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

10. Horsburgh CR Jr. Priorities for the treatment of latent tuberculosis infection in the United States. N Engl J Med. 2004 May 13;350(20):2060-7. აბსტრაქტი

11. Chow KM, Chow VC, Hung LC, et al. Tuberculous peritonitis-associated mortality is high among patients waiting for the results of mycobacterial cultures of ascitic fluid samples. Clin Infect Dis. 2002 Aug 15;35(4):409-13. აბსტრაქტი

12. Iseman MD. A clinician's guide to tuberculosis. Baltimore: Lippincott, Williams & Wilkins, 1999.

13. Colditz GA, Brewer TF, Berkley CS, et al. Efficacy of BCG vaccine in the prevention of tuberculosis. JAMA. 1994 Mar 2;271(9):698-702. აბსტრაქტი

14. Tobin DM, Roca FJ, Oh SF, et al. Host genotype-specific therapies can optimize the inflammatory response to mycobacterial infections. Cell. 2012 Feb 3;148(3):434-46.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

15. Thuong NTT, Heemskerk D, Tram TTB, et al. Leukotriene A4 hydrolase genotype and HIV infection influence intracerebral inflammation and survival from tuberculous meningitis. J Infect Dis. 2017 Apr 1;215(7):1020-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

16. Musellim B, Erturan S, Sonmez Duman E, et al. Comparison of extra-pulmonary and pulmonary tuberculosis cases: factors influencing the site of reactivation. Int J Tuberc Lung Dis. 2005 Nov;9(11):1220-3. აბსტრაქტი

17. Marks SM, Taylor Z, Qualls NL, et al. Outcomes of contact investigations of infectious tuberculosis patients. Am J Respir Crit Care Med. 2000 Dec;162(6):2033-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

18. Zuber PL, McKenna MT, Binkin NJ, et al. Long-term risk of tuberculosis among foreign-born persons in the United States. JAMA. 1997 Jul 23-30;278(4):304-7. აბსტრაქტი

19. Gonzalez OY, Teeter LD, Thanh BT, et al. Extrathoracic tuberculosis lymphadenitis in adult HIV seronegative patients: a population-based analysis in Houston, Texas, USA. Int J Tuber Lung Dis. 2003 Oct;7(10):987-93. აბსტრაქტი

20. Thwaites G, Chau TT, Mai NT, et al. Tuberculous meningitis. J Neurol Neurosurg Psych. 2000 Mar;68(3):289-99. აბსტრაქტი

21. Markowitz N, Hansen NI, Hopewell PC, et al. Incidence of tuberculosis in the United States among HIV-infected persons. Ann Intern Med. 1997 Jan 15;126(2):123-32. აბსტრაქტი

22. Daley CL, Small PM, Schechter GF, et al. An outbreak of tuberculosis with accelerated progression among persons infected with human immunodeficiency syndrome. N Engl J Med. 1992 Jan 23;326(4):231-5. აბსტრაქტი

23. Selwyn PA, Hartel D, Lewis VA, et al. A prospective study of the risk of tuberculosis among intravenous drug users with human immunodeficiency virus infection. N Engl J Med. 1989 Mar 2;320(9):545-50. აბსტრაქტი

24. Winthrop KL. Risk and prevention of tuberculosis and other serious opportunistic infections associated with the inhibition of tumor necrosis factor. Nat Clin Pract Rheumatol. 2006 Nov;2(11):602-10. აბსტრაქტი

25. Jick SS, Lieberman ES, Rahman MU, et al. Glucocorticoid use, other associated factors, and the risk of tuberculosis. Arthritis Rheum. 2006 Feb 15;55(1):19-26. აბსტრაქტი

26. Wallis RS, Broder MS, Wong JY, et al. Granulomatous infectious diseases associated with tumor necrosis factor antagonists. Clin Infect Dis. 2004 May 1;38(9):1261-5. აბსტრაქტი

27. Kamboj M, Sepkowitz KA. The risk of tuberculosis in patients with cancer. Clin Infect Dis. 2006 Jun 1;42(11):1592-5. აბსტრაქტი

28. International Union Against Tuberculosis Committee on Prophylaxis. Efficacy of various durations of isoniazid preventive therapy for tuberculosis: five years of follow-up in the IUAT trial. Bull World Health Organ. 1982;60(4):555-64. აბსტრაქტი

29. American Thoracic Society (ATS), Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Targeted tuberculin testing and treatment of latent tuberculosis infection. Am J Respir Crit Care Med. 2000 Apr;161(4 pt 2):S221-47.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

30. Rieder HL, Snider DE Jr, Cauthen GM, et al. Extrapulmonary tuberculosis in the United States. Am Rev Resp Dis. 1990 Feb;141(2):347-51. აბსტრაქტი

31. Cantwell MF, McKenna MT, McCray E, et al. Tuberculosis and race/ethnicity in the United States, impact of socioeconomic status. Am J Respir Crit Care Med. 1998 Apr;157(4 Pt 1):1016-20.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

32. Nemes E, Geldenhuys H, Rozot V, et al. Prevention of M. tuberculosis infection with H4:IC31 vaccine or BCG revaccination. N Engl J Med. 2018 Jul 12;379(2):138-49.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

33. Lewinsohn DM, Leonard MK, LoBue PA, et al. Official American Thoracic Society/Infectious Diseases Society of America/Centers for Disease Control and Prevention clinical practice guidelines: diagnosis of tuberculosis in adults and children. Clin Infect Dis. 2017 Jan 15;64(2):e1-e33.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

34. Parimon T, Spitters CE, Muangman N, et al. Unexpected pulmonary involvement in extrapulmonary tuberculosis patients. Chest. 2008 Sep;134(3):589-94.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

35. Mazurek M, Jereb J, Vernon A, et al.; IGRA Expert Committee, Centers for Disease Control and Prevention. Updated guidelines for using interferon gamma release assays to detect Mycobacterium tuberculosis infection - United States, 2010. MMWR. 2010 Jun 25;59(RR-5):1-25.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

36. World Health Organization. Automated real-time nucleic acid amplification technology for rapid and simultaneous detection of tuberculosis and rifampicin resistance: Xpert MTB/RIF System. 2011 [internet publication].სრული ტექსტი

37. Kohli M, Schiller I, Dendukuri N, et al. Xpert® MTB/RIF assay for extrapulmonary tuberculosis and rifampicin resistance. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Aug 27;(8):CD012768.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

38. Nahid P, Dorman SE, Alipanah N, et al. Official American Thoracic Society/Centers for Disease Control and Prevention/Infectious Diseases Society of America clinical practice guidelines: treatment of drug-susceptible tuberculosis. Clin Infect Dis. 2016 Oct 1;63(7):e147-95.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

39. Hooper C, Lee YC, Maskell N; BTS Pleural Guideline Group. Investigation of a unilateral pleural effusion in adults. Thorax. 2010 Aug;65 Suppl 2:ii4-17.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

40. Kim HJ, Lee Hj, Kwon SY, et al. The prevalence of pulmonary parenchymal tuberculosis in patients with tuberculous pleuritis. Chest. 2006 May;129(5):1253-8. აბსტრაქტი

41. Siebert AF, Haynes J Jr, Middleton R, et al. Tuberculous pleural effusion: twenty-year experience. Chest. 1991 Apr;99(4):883-6. აბსტრაქტი

42. Mariconda M,Cozzolino A, Attingenti P, et al. Osteoarticular tuberculosis in a developed country. J Infect. 2007 Apr;54(4):375-80. აბსტრაქტი

43. Thwaites G, Fisher M, Hemingway C, et al. British Infection Society guidelines for the diagnosis and treatment of tuberculosis of the central nervous system in adults and children. J Infect. 2009 Sep;59(3):167-87. აბსტრაქტი

44. Thwaites GE, Chau TT, Farrar JJ. Improving the bacteriological diagnosis of tuberculous meningitis. J Clin Microbiol. 2004 Jan;42(1):378-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

45. Lavi R, Yarnitsky D, Rowe JM, et al. Standard vs atraumatic Whitacre needle for diagnostic lumbar puncture: a randomized trial. Neurology. 2006 Oct 24;67(8):1492-4. აბსტრაქტი

46. Arendt K, Demaerschalk BM, Wingerchuk DM, Camann W. Atraumatic lumbar puncture needles: after all these years, are we still missing the point? Neurologist. 2009 Jan;15(1):17-20. აბსტრაქტი

47. Nath S, Koziarz A, Badhiwala JH, et al. Atraumatic versus conventional lumbar puncture needles: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2018 Mar 24;391(10126):1197-204. აბსტრაქტი

48. Rochwerg B, Almenawer SA, Siemieniuk RAC, et al. Atraumatic (pencil-point) versus conventional needles for lumbar puncture: a clinical practice guideline. BMJ. 2018 May 22;361:k1920.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

49. Ahmed SV, Jayawarna C, Jude E. Post lumbar puncture headache: diagnosis and management. Postgrad Med J. 2006 Nov;82(973):713-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

50. Arevalo-Rodriguez I, Ciapponi A, Roqué i Figuls M, et al. Posture and fluids for preventing post-dural puncture headache. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Mar 7;(3):CD009199.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

51. Riquelme A, Calvo M, Salech F, et al. Value of adenosine deaminase (ADA) in ascitic fluid for the diagnosis of tuberculosis peritonitis: a meta-analysis. J Clin Gastroenterol. 2006 Sep;40(8):705-10. აბსტრაქტი

52. Moore KP, Aithal GP. Guidelines on the management of ascites in cirrhosis. Gut. 2006 Oct;55 Suppl 6:vi1-12.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

53. European Association for the Study of the Liver. Clinical practice guidelines on the management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis, and hepatorenal syndrome in cirrhosis. J Hepatol. 2010;53(3):397-417.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

54. Kuiper JJ, van Buuren HR, de Man RA. Ascites in cirrhosis: a review of management and complications. Neth J Med. 2007;65(8):283-288. აბსტრაქტი

55. Rimola A, Garcia-Tsao G, Navasa M, et al. Diagnosis, treatment and prophylaxis of spontaneous bacterial peritonitis: a consensus document. International Ascites Club. J Hepatol. 2000;32(1):142-153. აბსტრაქტი

56. Bernardi M, Carceni P, Navickis RJ, et al. Albumin infusion in patients undergoing large-volume paracentesis: a meta-analysis of randomized trials. Hepatology. 2012 Apr;55(4):1172-81.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

57. Elder N. Extrapulmonary tuberculosis. Arch Fam Med. 1992 Sep;1(1):91-8. აბსტრაქტი

58. Kim JH, Langston AA, Gallis HA. Miliary tuberculosis: epidemiology, clinical manifestations, diagnosis, and outcome. Rev Infect Dis. 1990 Jul-Aug;12(4):583-90. აბსტრაქტი

59. Crump JA, Reller LB. Two decades of disseminated tuberculosis at a university medical center: the expanding role of mycobacterial blood culture. Clin Infect Dis. 2003 Oct 15;37(8):1037-43. აბსტრაქტი

60. Maartens G, Willcox, Benatar SR, et al. Miliary tuberculosis: rapid diagnosis, hematologic abnormalities and outcome in 109 treated adults. Am J Med. 1990 Sep;89(3):291-6. აბსტრაქტი

61. Geldmacher H, Taube C, Kroeger C, et al. Assessment of lymph node tuberculosis in northern Germany: a clinical review. Chest. 2002 Apr;121(4):1177-82. აბსტრაქტი

62. Shriner KA, Mathisen GE, Goetz MB. Comparison of mycobacterial lymphadenitis among persons infected with human immunodeficiency virus and seronegative controls. Clin Infect Dis. 1992 Oct;15(4):601-5. აბსტრაქტი

63. Gopi A, Madhaven SM, Sharma SK, et al. Diagnosis and treatment of tuberculous pleural effusion in 2006. Chest. 2007 Mar;131(3):880-9. აბსტრაქტი

64. Weir MR, Thorton GF. Extrapulmonary tuberculosis: experience of a community hospital and review of the literature. Am J Med. 1992 Oct;15(4):601-5. აბსტრაქტი

65. Baydur A. The spectrum of extrapulmonary tuberculosis. West J Med. 1977 Apr;126(4):253-62. აბსტრაქტი

66. Powell DA. Tuberculous lymphadenitis and parotitis. In: Schlossberg D, ed. Tuberculosis and nontuberculous mycobacterial infections, 5th ed. Berkshire, UK: 2006.

67. Jha BC, Dass A, Nagarkar NM, et al. Cervical tuberculous lymphadenopathy: changing clinical pattern and concepts in management. Postgrad Med J. 22001 Mar;77(905):185-7. აბსტრაქტი

68. Nataraj G, Kurup S, Pandit A, et al. Correlation of fine needle aspiration cytology, smear and culture in tuberculous lymphadenitis: a prospective study. J Postgrad Med. 2002 Apr-Jun;48(2):113-6. აბსტრაქტი

69. Singh KK, Muralidhar M, Kumar A, et al. Comparison of in house polymerase chain reaction with conventional techniques for the detection of Mycobacterium tuberculosis DNA in granulomatous lymphadenopathy. J Clin Pathol. 2000 May;53(5):355-61. აბსტრაქტი

70. Field S, Lewis S. Intestinal and peritoneal tuberculosis. In: Rom WN, Garay S, eds. Tuberculosis, 2nd ed. Philadelphia: Lippincott, Williams and Wilkins; 2003.

71. Kirsch CM, Kroe DM, Azzi RL, et al. The optimal number of pleural biopsy specimens for a diagnosis of tuberculous pleurisy. Chest. 1997 Sep;112(3):702-6. აბსტრაქტი

72. Pai M, Flores LL, Pai N, et al. Diagnostic accuracy of nucleic acid amplification tests for tuberculous meningitis: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis. 2003 Oct;3(10):633-43. აბსტრაქტი

73. Pai M, Flores LL, Hubbard A, et al. Nucleic acid amplification tests in the diagnosis of tuberculous pleuritis: a systematic review and meta-analysis. BMC Infec Dis. 2004 Feb 23;4:6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

74. Willcox PA, Potgieter PD, Bateman ED, et al. Rapid diagnosis of sputum negative miliary tuberculosis using the flexible fibreoptic bronchoscope. Thorax. 1986 Sep;41(9):681-4. აბსტრაქტი

75. Pai M, Menzies D. Interferon-release assays: what is their role in the diagnosis of active tuberculosis. Clin Infect Dis. 2007 Jan 1;44(1):74-7. აბსტრაქტი

76. Dewan PK, Grinsdale J, Kawamura LM. Low sensitivity of a whole-blood interferon-gamma release assay for detection of active tuberculosis. Clin Infect Dis. 2007 Jan 1;44(1):69-73. აბსტრაქტი

77. Lai KK, Stottmeier KD, Sherman IH, et al. Mycobacterial cervical lymphadenopathy: relationship of etiologic agents to age. JAMA. 1984 Mar 9;251(10):1286-8. აბსტრაქტი

78. Xu HB, Jiang RH, Li L, et al. Diagnostic value of adenosine deaminase in cerebrospinal fluid for tuberculous meningitis: a meta-analysis. Int J Tuberc Lung Dis. 2010 Nov;14(11):1382-7. აბსტრაქტი

79. US Preventive Services Task Force. Final recommendation statement latent tuberculosis infection: screening. September 2016 [internet publication].სრული ტექსტი

80. World Health Organization. Systematic screening for active tuberculosis: principles and recommendations. 2013 [internet publication].სრული ტექსტი

81. World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis, module 4: treatment - drug-resistant tuberculosis treatment. 2020 [internet publication].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

82. Nahid P, Mase SR, Migliori GB, et al. Treatment of drug-resistant tuberculosis. An official ATS/CDC/ERS/IDSA clinical practice guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2019 Nov 15;200(10):e93-142.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

83. World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis: tuberculosis preventive treatment. Module 1: prevention. 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

84. Prasad K, Singh MB, Ryan H. Corticosteroids for managing tuberculous meningitis. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Apr 28;(4):CD002244.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

85. Mayosi BM, Ntsekhe M, Bosch J, et al. Prednisolone and Mycobacterium indicus pranii in tuberculous pericarditis. N Engl J Med.2014 Sep 18;371(12):1121-30.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

86. US Food and Drug Administration. FDA drug safety communication: FDA updates warnings for oral and injectable fluoroquinolone antibiotics due to disabling side effects. July 2016 [internet publication].სრული ტექსტი

87. European Medicines Agency. Quinolone- and fluoroquinolone-containing medicinal products. Nov 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

88. US Food & Drug Administraton. FDA reinforces safety information about serious low blood sugar levels and mental health side effects with fluoroquinolone antibiotics; requires label changes. Jul 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

89. US Food & Drug Administraton. FDA warns about increased risk of ruptures or tears in the aorta blood vessel with fluoroquinolone antibiotics in certain patients. Dec 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

90. Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents; Department of Health and Human Services. Guidelines for the use of antiretroviral agents in adults and adolescents living with HIV. Oct 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

91. British HIV Association. BHIVA guidelines for the management of tuberculosis in adults living with HIV 2018 (2019 interim update). 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

92. Centers for Disease Control and Prevention; National Institutes of Health; HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America. Guidelines for the prevention and treatment of opportunistic infections in adults and adolescents with HIV. May 2020 [internet publication]სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

93. Thwaites GE, Nguyen DB, Nguyen HD, et al. Dexamethasone for the treatment of tuberculous meningitis in adolescents and adults. N Engl J Med. 2004 Oct 21;351(17):1741-51. აბსტრაქტი

94. Centers for Disease Control and Prevention. Managing drug interactions in the treatment of HIV-related tuberculosis. June 2013 [internet publication].სრული ტექსტი

95. Conradie F, Diacon AH, Ngubane N, et al. Treatment of Highly Drug-Resistant Pulmonary Tuberculosis. N Engl J Med. 2020 Mar 5;382(10):893-902.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

96. Anyama N, Bracebridge S, Black C, et al. What happens to people diagnosed with tuberculosis? A population-based cohort. Epidemiol Infect. 2007 Oct;135(7):1069-76. აბსტრაქტი

97. Fielder JF, Chaulk CP, Dalvi M, et al. A high tuberculosis case-fatality rate in a setting of effective tuberculosis control: implications for acceptable treatment success rates. Int J Tuberc Lung Dis. 2002 Dec;6(12):1114-7. აბსტრაქტი

98. Straetemans M, Glaziou P, Bierrenbach AL, et al. Assessing tuberculosis case fatality ratio: a meta-analysis. PLoS One. 2011 Jun 27;6(6):e20755.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

99. Long R, O'Connor R, Palayew M, et al. Disseminated tuberculosis with and without a miliary pattern on chest radiograph: a clinical-pathologic-radiologic correlation. Int J Tuberc Lung Dis. 1997 Feb;1(1):52-8. აბსტრაქტი

100. Hawkey CR, Yap T, Pereira J, et al. Characterization and management of paradoxical upgrading reactions in HIV-uninfected patients with lymph node tuberculosis. Clin Infect Dis. 2005 May 1;40(9):1368-71. აბსტრაქტი

101. Severe P, Juste MA, Ambroise A, et al. Early versus standard antiretroviral therapy for HIV-infected adults in Haiti. N EnglJ Med. 2010 Jul 15;363(3):257-65.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

102. Abdool Karim SS, Naidoo K, Grobler A, et al. Timing of initiation of antiretroviral drugs during tuberculosis therapy. N Engl J Med. 2010 Feb 25;362(8):697-706.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

103. Narita M, Ashkin D, Hollender ES, et al. Paradoxical worsening of tuberculosis following antiretroviral therapy in patients with AIDS. Am J Respir Crit Care Med. 1998 Jul;158(1):157-61.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

104. Cheng V, Ho P, Lee R, et al. Clinical spectrum of paradoxical deterioration during antituberculosis therapy in non-HIV-infected patients. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2002 Nov;21(11):803-9. აბსტრაქტი

105. Manosuthi W, Kiertiburanakul S, Phoorisri T, et al. Immune reconstitution inflammatory syndrome of tuberculosis among HIV-infected patients receiving antituberculous and antiretroviral therapy. J Infect. 2006 Dec;53(6):357-63. აბსტრაქტი

106. Heemskerk AD, Bang ND, Mai NT, et al. Intensified antituberculosis therapy in adults with tuberculous meningitis. N Engl J Med. 2016 Jan 14;374(2):124-34.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

107. Ahuja SS, Ahuja SK, Phelps KR, et al. Hemodynamic confirmation of septic shock in disseminated tuberculosis. Crit Care Med. 1992 Jun;20(6):901-3. აბსტრაქტი

108. Havelock T, Teoh R, Laws D, et al. Pleural procedures and thoracic ultrasound: British Thoracic Society pleural disease guideline 2010. Thorax. 2010;65(suppl2):ii61-ii76. აბსტრაქტი

109. British Thoracic Society. BTS pleural disease guideline 2010: quick reference guide. August 2010. https://www.brit-thoracic.org.uk (last accessed 26 October 2017).სრული ტექსტი

110. National Patient Safety Agency. Rapid response report: risks of chest drain insertion. May 2008. http://www.nrls.npsa.nhs.uk (last accessed 26 October 2017).სრული ტექსტი

111. Akram AR, Hartung TK. Intercostal chest drains: a wake-up call from the National Patient Safety Agency rapid response report. J R Coll Physicians Edinb. 2009;39:117-120.სრული ტექსტი

112. American College of Surgeons Committee on Trauma. Advanced trauma life support (ATLS) student course manual. 8th ed. Chicago, IL: American College of Surgeons; 2008.

113. Laws D, Neville E, Duffy J; Pleural Diseases Group, Standards of Care Committee, British Thoracic Society. BTS guidelines for the insertion of a chest drain. Thorax. 2003;58(suppl2):ii53-ii59.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

114. Tuberculosis Trials Consortium. Rifapentine and isoniazid once a week versus rifampicin and isoniazid twice a week for treatment of drug-susceptible pulmonary tuberculosis in HIV-negative patients: a randomised clinical trial. Lancet. 2002 Aug 17;360(9332):528-34. აბსტრაქტი

115. van Rie A, Warren R, Richardson M, et al. Exogenous reinfection as a cause of recurrent tuberculosis after curative treatment. N Engl J Med. 1999 Oct 14;341(16):1174-9. აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს