ექსტრაპულმონური ტუბერკულოზი

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Lewinsohn DM, Leonard MK, LoBue PA, et al. Official American Thoracic Society/Infectious Diseases Society of America/Centers for Disease Control and Prevention clinical practice guidelines: diagnosis of tuberculosis in adults and children. Clin Infect Dis. 2017 Jan 15;64(2):e1-e33.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Nahid P, Dorman SE, Alipanah N, et al. Official American Thoracic Society/Centers for Disease Control and Prevention/Infectious Diseases Society of America clinical practice guidelines: treatment of drug-susceptible tuberculosis. Clin Infect Dis. 2016 Oct 1;63(7):e147-95.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis, module 4: treatment - drug-resistant tuberculosis treatment. 2020 [internet publication].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Nahid P, Mase SR, Migliori GB, et al. Treatment of drug-resistant tuberculosis. An official ATS/CDC/ERS/IDSA clinical practice guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2019 Nov 15;200(10):e93-142.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis: tuberculosis preventive treatment. Module 1: prevention. 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

Centers for Disease Control and Prevention; National Institutes of Health; HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America. Guidelines for the prevention and treatment of opportunistic infections in adults and adolescents with HIV. May 2020 [internet publication]სრული ტექსტი

British HIV Association. BHIVA guidelines for the management of tuberculosis in adults living with HIV 2018 (2019 interim update). 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

გამოყენებული სტატიები

1. Polesky A, Grove W, Bhatia G. Peripheral tuberculous lymphadenitis: epidemiology, diagnosis, treatment, and outcome. Medicine (Baltimore). 2005 Nov;84(6):350-62. აბსტრაქტი

2. Baumann MH, Nolan R, Petrini M, et al. Pleural tuberculosis in the United States: incidence and drug resistance. Chest. 2007 Apr;131(4):1125-32. აბსტრაქტი

3. Ong A, Creasman J, Hopewell PC, et al. A molecular epidemiological assessment of extrapulmonary tuberculosis in San Francisco. Clin Infect Dis. 2004 Jan 1;38(1):25-31. აბსტრაქტი

4. World Health Organization. Global tuberculosis report 2020. Oct 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

5. Public Health England. Reports of cases of TB to UK enhanced tuberculosis surveillance systems. Sep 2020 [internet publication.სრული ტექსტი

6. Centers for Disease Control and Prevention. Reported tuberculosis in the United States, 2019. Sep 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

7. Gonzalez OY, Adams G, Teeter LD, et al. Extra-pulmonary manifestations in a large metropolitan area with a low incidence of tuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis. 2003 Dec;7(12):1178-85. აბსტრაქტი

8. Yang Z, Kong Y, Wilson F, et al. Identification of risk factors for extrapulmonary tuberculosis. Clin Infect Dis. 2004 Jan 15;38(2):199-205. აბსტრაქტი

9. Dye C. Global epidemiology of tuberculosis. Lancet. 2006 Mar 18;367(9514):938-40.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

10. World Health Organization. COVID-19 highlights urgent need to reboot global effort to end tuberculosis. Mar 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

11. Centers for Disease Control and Prevention. Tuberculosis — United States, 2020. Mar 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

12. Horsburgh CR Jr. Priorities for the treatment of latent tuberculosis infection in the United States. N Engl J Med. 2004 May 13;350(20):2060-7. აბსტრაქტი

13. Chow KM, Chow VC, Hung LC, et al. Tuberculous peritonitis-associated mortality is high among patients waiting for the results of mycobacterial cultures of ascitic fluid samples. Clin Infect Dis. 2002 Aug 15;35(4):409-13. აბსტრაქტი

14. Iseman MD. A clinician's guide to tuberculosis. Baltimore: Lippincott, Williams & Wilkins, 1999.

15. Colditz GA, Brewer TF, Berkley CS, et al. Efficacy of BCG vaccine in the prevention of tuberculosis. JAMA. 1994 Mar 2;271(9):698-702. აბსტრაქტი

16. Tobin DM, Roca FJ, Oh SF, et al. Host genotype-specific therapies can optimize the inflammatory response to mycobacterial infections. Cell. 2012 Feb 3;148(3):434-46.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

17. Thuong NTT, Heemskerk D, Tram TTB, et al. Leukotriene A4 hydrolase genotype and HIV infection influence intracerebral inflammation and survival from tuberculous meningitis. J Infect Dis. 2017 Apr 1;215(7):1020-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

18. Musellim B, Erturan S, Sonmez Duman E, et al. Comparison of extra-pulmonary and pulmonary tuberculosis cases: factors influencing the site of reactivation. Int J Tuberc Lung Dis. 2005 Nov;9(11):1220-3. აბსტრაქტი

19. Marks SM, Taylor Z, Qualls NL, et al. Outcomes of contact investigations of infectious tuberculosis patients. Am J Respir Crit Care Med. 2000 Dec;162(6):2033-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

20. Zuber PL, McKenna MT, Binkin NJ, et al. Long-term risk of tuberculosis among foreign-born persons in the United States. JAMA. 1997 Jul 23-30;278(4):304-7. აბსტრაქტი

21. Gonzalez OY, Teeter LD, Thanh BT, et al. Extrathoracic tuberculosis lymphadenitis in adult HIV seronegative patients: a population-based analysis in Houston, Texas, USA. Int J Tuber Lung Dis. 2003 Oct;7(10):987-93. აბსტრაქტი

22. Thwaites G, Chau TT, Mai NT, et al. Tuberculous meningitis. J Neurol Neurosurg Psych. 2000 Mar;68(3):289-99. აბსტრაქტი

23. Markowitz N, Hansen NI, Hopewell PC, et al. Incidence of tuberculosis in the United States among HIV-infected persons. Ann Intern Med. 1997 Jan 15;126(2):123-32. აბსტრაქტი

24. Daley CL, Small PM, Schechter GF, et al. An outbreak of tuberculosis with accelerated progression among persons infected with human immunodeficiency syndrome. N Engl J Med. 1992 Jan 23;326(4):231-5. აბსტრაქტი

25. Selwyn PA, Hartel D, Lewis VA, et al. A prospective study of the risk of tuberculosis among intravenous drug users with human immunodeficiency virus infection. N Engl J Med. 1989 Mar 2;320(9):545-50. აბსტრაქტი

26. Winthrop KL. Risk and prevention of tuberculosis and other serious opportunistic infections associated with the inhibition of tumor necrosis factor. Nat Clin Pract Rheumatol. 2006 Nov;2(11):602-10. აბსტრაქტი

27. Jick SS, Lieberman ES, Rahman MU, et al. Glucocorticoid use, other associated factors, and the risk of tuberculosis. Arthritis Rheum. 2006 Feb 15;55(1):19-26. აბსტრაქტი

28. Wallis RS, Broder MS, Wong JY, et al. Granulomatous infectious diseases associated with tumor necrosis factor antagonists. Clin Infect Dis. 2004 May 1;38(9):1261-5. აბსტრაქტი

29. Kamboj M, Sepkowitz KA. The risk of tuberculosis in patients with cancer. Clin Infect Dis. 2006 Jun 1;42(11):1592-5. აბსტრაქტი

30. International Union Against Tuberculosis Committee on Prophylaxis. Efficacy of various durations of isoniazid preventive therapy for tuberculosis: five years of follow-up in the IUAT trial. Bull World Health Organ. 1982;60(4):555-64. აბსტრაქტი

31. American Thoracic Society (ATS), Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Targeted tuberculin testing and treatment of latent tuberculosis infection. Am J Respir Crit Care Med. 2000 Apr;161(4 pt 2):S221-47.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

32. Rieder HL, Snider DE Jr, Cauthen GM, et al. Extrapulmonary tuberculosis in the United States. Am Rev Resp Dis. 1990 Feb;141(2):347-51. აბსტრაქტი

33. Cantwell MF, McKenna MT, McCray E, et al. Tuberculosis and race/ethnicity in the United States, impact of socioeconomic status. Am J Respir Crit Care Med. 1998 Apr;157(4 Pt 1):1016-20.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

34. Nemes E, Geldenhuys H, Rozot V, et al. Prevention of M. tuberculosis infection with H4:IC31 vaccine or BCG revaccination. N Engl J Med. 2018 Jul 12;379(2):138-49.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

35. Lewinsohn DM, Leonard MK, LoBue PA, et al. Official American Thoracic Society/Infectious Diseases Society of America/Centers for Disease Control and Prevention clinical practice guidelines: diagnosis of tuberculosis in adults and children. Clin Infect Dis. 2017 Jan 15;64(2):e1-e33.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

36. World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis Module 3: Diagnosis - Rapid diagnostics for tuberculosis detection. Jun 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

37. Parimon T, Spitters CE, Muangman N, et al. Unexpected pulmonary involvement in extrapulmonary tuberculosis patients. Chest. 2008 Sep;134(3):589-94.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

38. Mazurek M, Jereb J, Vernon A, et al.; IGRA Expert Committee, Centers for Disease Control and Prevention. Updated guidelines for using interferon gamma release assays to detect Mycobacterium tuberculosis infection - United States, 2010. MMWR. 2010 Jun 25;59(RR-5):1-25.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

39. Kohli M, Schiller I, Dendukuri N, et al. Xpert MTB/RIF Ultra and Xpert MTB/RIF assays for extrapulmonary tuberculosis and rifampicin resistance in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2021 Jan 15;1:CD012768.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

40. Kay AW, González Fernández L, Takwoingi Y, et al. Xpert MTB/RIF and Xpert MTB/RIF Ultra assays for active tuberculosis and rifampicin resistance in children. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Aug 27;8:CD013359.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

41. Bjerrum S, Schiller I, Dendukuri N, et al. Lateral flow urine lipoarabinomannan assay for detecting active tuberculosis in people living with HIV. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Oct 21;10:CD011420.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

42. Nahid P, Dorman SE, Alipanah N, et al. Official American Thoracic Society/Centers for Disease Control and Prevention/Infectious Diseases Society of America clinical practice guidelines: treatment of drug-susceptible tuberculosis. Clin Infect Dis. 2016 Oct 1;63(7):e147-95.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

43. Hooper C, Lee YC, Maskell N; BTS Pleural Guideline Group. Investigation of a unilateral pleural effusion in adults. Thorax. 2010 Aug;65 Suppl 2:ii4-17.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

44. Kim HJ, Lee Hj, Kwon SY, et al. The prevalence of pulmonary parenchymal tuberculosis in patients with tuberculous pleuritis. Chest. 2006 May;129(5):1253-8. აბსტრაქტი

45. Siebert AF, Haynes J Jr, Middleton R, et al. Tuberculous pleural effusion: twenty-year experience. Chest. 1991 Apr;99(4):883-6. აბსტრაქტი

46. Mariconda M,Cozzolino A, Attingenti P, et al. Osteoarticular tuberculosis in a developed country. J Infect. 2007 Apr;54(4):375-80. აბსტრაქტი

47. Thwaites G, Fisher M, Hemingway C, et al. British Infection Society guidelines for the diagnosis and treatment of tuberculosis of the central nervous system in adults and children. J Infect. 2009 Sep;59(3):167-87. აბსტრაქტი

48. Thwaites GE, Chau TT, Farrar JJ. Improving the bacteriological diagnosis of tuberculous meningitis. J Clin Microbiol. 2004 Jan;42(1):378-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

49. Lavi R, Yarnitsky D, Rowe JM, et al. Standard vs atraumatic Whitacre needle for diagnostic lumbar puncture: a randomized trial. Neurology. 2006 Oct 24;67(8):1492-4. აბსტრაქტი

50. Arendt K, Demaerschalk BM, Wingerchuk DM, Camann W. Atraumatic lumbar puncture needles: after all these years, are we still missing the point? Neurologist. 2009 Jan;15(1):17-20. აბსტრაქტი

51. Nath S, Koziarz A, Badhiwala JH, et al. Atraumatic versus conventional lumbar puncture needles: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2018 Mar 24;391(10126):1197-204. აბსტრაქტი

52. Rochwerg B, Almenawer SA, Siemieniuk RAC, et al. Atraumatic (pencil-point) versus conventional needles for lumbar puncture: a clinical practice guideline. BMJ. 2018 May 22;361:k1920.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

53. Ahmed SV, Jayawarna C, Jude E. Post lumbar puncture headache: diagnosis and management. Postgrad Med J. 2006 Nov;82(973):713-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

54. Arevalo-Rodriguez I, Ciapponi A, Roqué i Figuls M, et al. Posture and fluids for preventing post-dural puncture headache. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Mar 7;(3):CD009199.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

55. Riquelme A, Calvo M, Salech F, et al. Value of adenosine deaminase (ADA) in ascitic fluid for the diagnosis of tuberculosis peritonitis: a meta-analysis. J Clin Gastroenterol. 2006 Sep;40(8):705-10. აბსტრაქტი

56. Moore KP, Aithal GP. Guidelines on the management of ascites in cirrhosis. Gut. 2006 Oct;55 Suppl 6:vi1-12.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

57. European Association for the Study of the Liver. EASL clinical practice guidelines on the management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis, and hepatorenal syndrome in cirrhosis. J Hepatol. 2010;53(3):397-417.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

58. Kuiper JJ, van Buuren HR, de Man RA. Ascites in cirrhosis: a review of management and complications. Neth J Med. 2007;65(8):283-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

59. Rimola A, Garcia-Tsao G, Navasa M, et al. Diagnosis, treatment and prophylaxis of spontaneous bacterial peritonitis: a consensus document. International Ascites Club. J Hepatol. 2000;32(1):142-53. აბსტრაქტი

60. Bernardi M, Carceni P, Navickis RJ, et al. Albumin infusion in patients undergoing large-volume paracentesis: a meta-analysis of randomized trials. Hepatology. 2012 Apr;55(4):1172-81.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

61. Van Hoving DJ, Griesel R, Meintjes G, et al. Abdominal ultrasound for diagnosing abdominal tuberculosis or disseminated tuberculosis with abdominal involvement in HIV-positive individuals. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Sep 30;9:CD012777.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

62. Elder N. Extrapulmonary tuberculosis. Arch Fam Med. 1992 Sep;1(1):91-8. აბსტრაქტი

63. Kim JH, Langston AA, Gallis HA. Miliary tuberculosis: epidemiology, clinical manifestations, diagnosis, and outcome. Rev Infect Dis. 1990 Jul-Aug;12(4):583-90. აბსტრაქტი

64. Crump JA, Reller LB. Two decades of disseminated tuberculosis at a university medical center: the expanding role of mycobacterial blood culture. Clin Infect Dis. 2003 Oct 15;37(8):1037-43. აბსტრაქტი

65. Maartens G, Willcox, Benatar SR, et al. Miliary tuberculosis: rapid diagnosis, hematologic abnormalities and outcome in 109 treated adults. Am J Med. 1990 Sep;89(3):291-6. აბსტრაქტი

66. Geldmacher H, Taube C, Kroeger C, et al. Assessment of lymph node tuberculosis in northern Germany: a clinical review. Chest. 2002 Apr;121(4):1177-82. აბსტრაქტი

67. Shriner KA, Mathisen GE, Goetz MB. Comparison of mycobacterial lymphadenitis among persons infected with human immunodeficiency virus and seronegative controls. Clin Infect Dis. 1992 Oct;15(4):601-5. აბსტრაქტი

68. Gopi A, Madhaven SM, Sharma SK, et al. Diagnosis and treatment of tuberculous pleural effusion in 2006. Chest. 2007 Mar;131(3):880-9. აბსტრაქტი

69. Weir MR, Thorton GF. Extrapulmonary tuberculosis: experience of a community hospital and review of the literature. Am J Med. 1992 Oct;15(4):601-5. აბსტრაქტი

70. Baydur A. The spectrum of extrapulmonary tuberculosis. West J Med. 1977 Apr;126(4):253-62. აბსტრაქტი

71. Powell DA. Tuberculous lymphadenitis and parotitis. In: Schlossberg D, ed. Tuberculosis and nontuberculous mycobacterial infections, 5th ed. Berkshire, UK: 2006.

72. Jha BC, Dass A, Nagarkar NM, et al. Cervical tuberculous lymphadenopathy: changing clinical pattern and concepts in management. Postgrad Med J. 22001 Mar;77(905):185-7. აბსტრაქტი

73. Nataraj G, Kurup S, Pandit A, et al. Correlation of fine needle aspiration cytology, smear and culture in tuberculous lymphadenitis: a prospective study. J Postgrad Med. 2002 Apr-Jun;48(2):113-6. აბსტრაქტი

74. Singh KK, Muralidhar M, Kumar A, et al. Comparison of in house polymerase chain reaction with conventional techniques for the detection of Mycobacterium tuberculosis DNA in granulomatous lymphadenopathy. J Clin Pathol. 2000 May;53(5):355-61. აბსტრაქტი

75. Field S, Lewis S. Intestinal and peritoneal tuberculosis. In: Rom WN, Garay S, eds. Tuberculosis, 2nd ed. Philadelphia: Lippincott, Williams and Wilkins; 2003.

76. Kirsch CM, Kroe DM, Azzi RL, et al. The optimal number of pleural biopsy specimens for a diagnosis of tuberculous pleurisy. Chest. 1997 Sep;112(3):702-6. აბსტრაქტი

77. Willcox PA, Potgieter PD, Bateman ED, et al. Rapid diagnosis of sputum negative miliary tuberculosis using the flexible fibreoptic bronchoscope. Thorax. 1986 Sep;41(9):681-4. აბსტრაქტი

78. Pai M, Menzies D. Interferon-release assays: what is their role in the diagnosis of active tuberculosis. Clin Infect Dis. 2007 Jan 1;44(1):74-7. აბსტრაქტი

79. Dewan PK, Grinsdale J, Kawamura LM. Low sensitivity of a whole-blood interferon-gamma release assay for detection of active tuberculosis. Clin Infect Dis. 2007 Jan 1;44(1):69-73. აბსტრაქტი

80. Lai KK, Stottmeier KD, Sherman IH, et al. Mycobacterial cervical lymphadenopathy: relationship of etiologic agents to age. JAMA. 1984 Mar 9;251(10):1286-8. აბსტრაქტი

81. Xu HB, Jiang RH, Li L, et al. Diagnostic value of adenosine deaminase in cerebrospinal fluid for tuberculous meningitis: a meta-analysis. Int J Tuberc Lung Dis. 2010 Nov;14(11):1382-7. აბსტრაქტი

82. US Preventive Services Task Force. Final recommendation statement latent tuberculosis infection: screening. September 2016 [internet publication].სრული ტექსტი

83. World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis Module 2: Screening – Systematic screening for tuberculosis disease. Mar 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

84. World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis, module 4: treatment - drug-resistant tuberculosis treatment. 2020 [internet publication].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

85. Nahid P, Mase SR, Migliori GB, et al. Treatment of drug-resistant tuberculosis. An official ATS/CDC/ERS/IDSA clinical practice guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2019 Nov 15;200(10):e93-142.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

86. World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis: tuberculosis preventive treatment. Module 1: prevention. 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

87. Prasad K, Singh MB, Ryan H. Corticosteroids for managing tuberculous meningitis. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Apr 28;(4):CD002244.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

88. Mayosi BM, Ntsekhe M, Bosch J, et al. Prednisolone and Mycobacterium indicus pranii in tuberculous pericarditis. N Engl J Med.2014 Sep 18;371(12):1121-30.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

89. US Food and Drug Administration. FDA drug safety communication: FDA updates warnings for oral and injectable fluoroquinolone antibiotics due to disabling side effects. July 2016 [internet publication].სრული ტექსტი

90. European Medicines Agency. Quinolone- and fluoroquinolone-containing medicinal products. Nov 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

91. US Food & Drug Administraton. FDA reinforces safety information about serious low blood sugar levels and mental health side effects with fluoroquinolone antibiotics; requires label changes. Jul 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

92. US Food & Drug Administraton. FDA warns about increased risk of ruptures or tears in the aorta blood vessel with fluoroquinolone antibiotics in certain patients. Dec 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

93. Centers for Disease Control and Prevention; National Institutes of Health; HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America. Guidelines for the prevention and treatment of opportunistic infections in adults and adolescents with HIV. May 2020 [internet publication]სრული ტექსტი

94. British HIV Association. BHIVA guidelines for the management of tuberculosis in adults living with HIV 2018 (2019 interim update). 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

95. Thwaites GE, Nguyen DB, Nguyen HD, et al. Dexamethasone for the treatment of tuberculous meningitis in adolescents and adults. N Engl J Med. 2004 Oct 21;351(17):1741-51. აბსტრაქტი

96. Centers for Disease Control and Prevention. Managing drug interactions in the treatment of HIV-related tuberculosis. June 2013 [internet publication].სრული ტექსტი

97. Conradie F, Diacon AH, Ngubane N, et al. Treatment of Highly Drug-Resistant Pulmonary Tuberculosis. N Engl J Med. 2020 Mar 5;382(10):893-902.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

98. Anyama N, Bracebridge S, Black C, et al. What happens to people diagnosed with tuberculosis? A population-based cohort. Epidemiol Infect. 2007 Oct;135(7):1069-76. აბსტრაქტი

99. Fielder JF, Chaulk CP, Dalvi M, et al. A high tuberculosis case-fatality rate in a setting of effective tuberculosis control: implications for acceptable treatment success rates. Int J Tuberc Lung Dis. 2002 Dec;6(12):1114-7. აბსტრაქტი

100. Straetemans M, Glaziou P, Bierrenbach AL, et al. Assessing tuberculosis case fatality ratio: a meta-analysis. PLoS One. 2011 Jun 27;6(6):e20755.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

101. Long R, O'Connor R, Palayew M, et al. Disseminated tuberculosis with and without a miliary pattern on chest radiograph: a clinical-pathologic-radiologic correlation. Int J Tuberc Lung Dis. 1997 Feb;1(1):52-8. აბსტრაქტი

102. Hawkey CR, Yap T, Pereira J, et al. Characterization and management of paradoxical upgrading reactions in HIV-uninfected patients with lymph node tuberculosis. Clin Infect Dis. 2005 May 1;40(9):1368-71. აბსტრაქტი

103. Severe P, Juste MA, Ambroise A, et al. Early versus standard antiretroviral therapy for HIV-infected adults in Haiti. N EnglJ Med. 2010 Jul 15;363(3):257-65.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

104. Abdool Karim SS, Naidoo K, Grobler A, et al. Timing of initiation of antiretroviral drugs during tuberculosis therapy. N Engl J Med. 2010 Feb 25;362(8):697-706.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

105. Narita M, Ashkin D, Hollender ES, et al. Paradoxical worsening of tuberculosis following antiretroviral therapy in patients with AIDS. Am J Respir Crit Care Med. 1998 Jul;158(1):157-61.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

106. Cheng V, Ho P, Lee R, et al. Clinical spectrum of paradoxical deterioration during antituberculosis therapy in non-HIV-infected patients. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2002 Nov;21(11):803-9. აბსტრაქტი

107. Manosuthi W, Kiertiburanakul S, Phoorisri T, et al. Immune reconstitution inflammatory syndrome of tuberculosis among HIV-infected patients receiving antituberculous and antiretroviral therapy. J Infect. 2006 Dec;53(6):357-63. აბსტრაქტი

108. Heemskerk AD, Bang ND, Mai NT, et al. Intensified antituberculosis therapy in adults with tuberculous meningitis. N Engl J Med. 2016 Jan 14;374(2):124-34.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

109. Ahuja SS, Ahuja SK, Phelps KR, et al. Hemodynamic confirmation of septic shock in disseminated tuberculosis. Crit Care Med. 1992 Jun;20(6):901-3. აბსტრაქტი

110. British Thoracic Society. BTS Pleural disease guideline 2010. August 2010 [internet publication]. [This guideline has been archived by the British Thoracic Society. The BTS website states that guidelines that are more than 5 years old are marked as archived because their recommendations have not been checked to confirm continued validity at the date of archival. A BMJ Best Practice expert adviser has confirmed that these guidelines still reflect current practice in the UK.]სრული ტექსტი

111. National Patient Safety Agency. Rapid response report: risks of chest drain insertion. May 2008. http://www.nrls.npsa.nhs.uk (last accessed 26 October 2017).სრული ტექსტი

112. Akram AR, Hartung TK. Intercostal chest drains: a wake-up call from the National Patient Safety Agency rapid response report. J R Coll Physicians Edinb. 2009;39:117-120.სრული ტექსტი

113. American College of Surgeons Committee on Trauma. Advanced trauma life support (ATLS) student course manual. 8th ed. Chicago, IL: American College of Surgeons; 2008.

114. Tuberculosis Trials Consortium. Rifapentine and isoniazid once a week versus rifampicin and isoniazid twice a week for treatment of drug-susceptible pulmonary tuberculosis in HIV-negative patients: a randomised clinical trial. Lancet. 2002 Aug 17;360(9332):528-34. აბსტრაქტი

115. van Rie A, Warren R, Richardson M, et al. Exogenous reinfection as a cause of recurrent tuberculosis after curative treatment. N Engl J Med. 1999 Oct 14;341(16):1174-9. აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას