ცხენის ვენესუელური ენცეფალიტი, ვირუსული ინფექცია

წყაროები

გამოყენებული სტატიები

1. Public Health Service; Centers for Disease Control and Prevention; National Institutes of Health. Biosafety in microbiological and biomedical laboratories 5th edition. December 2009 [internet publication].სრული ტექსტი

2. Weaver SC, Paessler S. Alphaviral encephalitides. In: Barrett ADT, Stanberry LR, eds. Vaccines for biodefense and emerging and neglected diseases. San Diego, CA: Elsevier; 2009:340-54.

3. Quiroz E, Aguilar PV, Cisneros J, et al. Venezuelan equine encephalitis in Panama: fatal endemic disease and genetic diversity of etiologic viral strains. PLoS Negl Trop Dis. 2009 Jun 30;3(6):e472.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

4. Vilcarromero S, Laguna-Torres VA, Fernandez C, et al. Venezuelan equine encephalitis and upper gastrointestinal bleeding in child. Emerg Infect Dis. 2009 Feb;15(2):323-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

5. Vilcarromero S, Aguilar PV, Halsey ES, et al. Venezuelan equine encephalitis and 2 human deaths, Peru. Emerg Infect Dis. 2010 Mar;16(3):553-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

6. Aguilar PV, Estrada-Franco JG, Navarro-Lopez R, et al. Endemic Venezuelan equine encephalitis in the Americas: hidden under the dengue umbrella. Future Virol. 2011;6(6):721-40.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

7. Weaver SC, Ferro C, Barrera R, et al. Venezuelan equine encephalitis. Annu Rev Entomol. 2004 Jan;49:141-74. აბსტრაქტი

8. Daza E, Lopez I, Alcala A, et al; Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Update: Venezuelan equine encephalitis - Colombia, 1995. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 1995 Oct 20;44(41):775-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

9. Rivas F, Diaz LA, Cardenas VM, et al. Epidemic Venezuelan equine encephalitis in La Guajira, Colombia, 1995. J Infect Dis. 1997 Apr;175(4):828-32.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

10. Forshey BM, Guevara C, Laguna-Torres VA, et al. Arboviral etiologies of acute febrile illnesses in Western South America, 2000-2007. PLoS Negl Trop Dis. 2010 Aug 10;4(8):e787.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

11. Bowen GS, Fashinell TR, Dean PB, et al. Clinical aspects of human Venezulean equine encephalitis in Texas. Bull Pan Am Health Organ. 1976;10(1):46-57.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

12. Jose J, Snyder JE, Kuhn RJ. A strutural and functional perspective of alphavirus replication and assembly. Future Microbiol. 2009 Sep;4(7):837-56.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

13. Taylor KG, Paessler S. Pathogenesis of Venezuelan equine encephalitis. Vet Microbiol. 2013 Nov 29;167(1-2):145-50. აბსტრაქტი

14. Griffin DE. Alphaviruses. In: Knipe DM, Howley PM, eds. Fields virology. 6th ed. Philadelphia, PA: Lipincott Williams & Wilkins; 2013:659-60.

15. Leung JY, Ng MM, Chu JJ. Replication of alphaviruses: a review on the entry process of alphaviruses into cells. Adv Virol. 2011 Jul 2;2011:249640.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

16. Gardner CL, Burke CW, Tesfay MZ, et al. Eastern and Venezuelan equine encephalitis viruses differ in their ability to infect dendritic cells and macrophages: impact of altered cell tropism on pathogenesis. J Virol. 2008 Nov;82(21):10634-46.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

17. Schäfer A, Brooke CB, Whitmore AC, et al. The role of the blood-brain barrier during Venezuelan equine encephalitis virus infection. J Virol. 2011 Oct;85(20):10682-90.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

18. Spotts DR, Reich RM, Kalkhan MA, et al. Resistance to alpha/beta interferons correlates with the epizootic and virulence potential of Venezuelan equine encephalitis viruses and is determined by the 5' noncoding region and glycoproteins. J Virol. 1998 Dec;72(12):10286-91.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Schilte C, Couderc T, Chretien F, et al. Type I IFN controls chikungunya virus via its action on nonhematopoietic cells. J Exp Med. 2010 Feb 15;207(2):429-42.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

20. Hyde JL, Gardner CL, Kimura T, et al. A viral RNA structural element alters host recognition of nonself RNA. Science. 2014 Feb 14;343(6172):783-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

21. Parker MD, Buckley MJ, Melanson VR, et al. Antibody to the E3 glycoprotein protects mice against lethal Venezuelan equine encephalitis virus infection. J Virol. 2010 Dec;84(24):12683-90.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

22. Yun NE, Peng BH, Bertke AS, et al. CD4+ T cells provide protection against acute lethal encephalitis caused by Venezuelan equine encephalitis virus. Vaccine. 2009 Jun 19;27(30):4064-73.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

23. Vittor AY, Armien B, Gonzalez P, et al. Epidemiology of emergent Madariaga encephalitis in a region with endemic Venezuelan equine encephalitis: initial host studies and human cross-sectional study in Darien, Panama. PLoS Negl Trop Dis. 2016 Apr 21;10(4):e0004554.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

24. Morrison AC, Forshey BM, Notyce D, et al. Venezuelan equine encephalitis virus in Iquitos, Peru: urban transmission of a sylvatic strain. PLoS Negl Trop Dis. 2008;2(12):e349.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

25. Colina JL, Blanchard G. Encefalitis equina venezolana. Perfil clinico epidemiologico de la epidemia ocurrido en 1995. Kasmera. 2003 Jun;31(1):32-8.სრული ტექსტი

26. Centers for Disease Control and Prevention. Yellow Book. Chapter 2 - protection against mosquitoes, ticks, & other arthropods. May 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

27. Rusnak JM, Kortepeter MG, Hawley RJ, et al. Risk of occupationally acquired illnesses from biological threat agents in unvaccinated laboratory workers. Biosecur Bioterror. 2004;2(4):281-93. აბსტრაქტი

28. Reed DS, Glass PJ, Bakken RR, et al. Combined alphavirus replicon particle vaccine induces durable and cross-protective immune responses against equine encephalitis viruses. J Virol. 2014 Oct;88(20):12077-86.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

29. Fine DL, Roberts BA, Teehee ML, et al. Venezuelan equine encephalitis virus vaccine candidate (V3526) safety, immunogenicity and efficacy in horses. Vaccine. 2007 Feb 26;25(10):1868-76. აბსტრაქტი

30. Weaver SC, Salas R, Rico-Hesse R, et al. Re-emergence of epidemic Venezuelan equine encephalomyelitis in South America. Lancet. 1996 Aug 17;348(9025):436-40. აბსტრაქტი

31. Carrera JP, Forrester N, Wang E, et al. Eastern equine encephalitis in Latin America. N Engl J Med. 2013 Aug 22;369(8):732-44.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

32. Mangiafico JA, Rossi CA, Ludwig GV. Short report: isolation and identification of Venezuelan equine encephalitis virus from a human in Panama. Am J Trop Med Hyg. 2002 Jul;67(1):112-3.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

33. de la Monte S, Castro F, Bonilla NJ, et al. The systemic pathology of Venezuelan equine encephalitis virus infection in humans. Am J Trop Med Hyg. 1985 Jan;34(1):194-202. აბსტრაქტი

34. Steiner I, Budka H, Chaudhuri A, et al. Viral meningoencephalitis: a review of diagnostic methods and guidelines for management. Eur J Neurol. 2010 Aug;17(8):999-e57.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

35. Bhigjee AI, Padayachee R, Paruk H, et al. Diagnosis of tuberculous meningitis: clinical and laboratory parameters. Int J Infect Dis. 2007 Jul;11(4):348-54.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

36. Tunkel AR, Hartman BJ, Kaplan SL, et al. Practice guidelines for the management of bacterial meningitis. Clin Infect Dis. 2004 Nov 1;39(9):1267-84.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

37. Solomon T, Michael BD, Smith PE, et al. Management of suspected viral encephalitis in adults- Association of British Neurologists and British Infection Association National Guidelines. J Infect. 2011 Nov 18;64(4):347-73.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

38. van de Beek D, de Gans J, Spanjaard L, et al. Clinical features and prognostic factors in adults with bacterial meningitis. N Engl J Med. 2004 Oct 28;351(18):1849-59.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

39. Freedman SB, Adler M, Seshadri R, et al. Oral ondansetron for gastroenteritis in a pediatric emergency department. N Engl J Med. 2006 Apr 20;354(16):1698-705.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

40. Muniz AE. Venezuelan equine encephalitis in a teenager visiting Central America. Pediatr Emerg Care. 2012 Apr;28(4):372-5. აბსტრაქტი

41. Ronca SE, Dineley KT, Paessler S. Neurological sequelae resulting from encephalitic alphavirus infection. Front Microbiol. 2016 Jun 20;7:959.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას