ჰენიპავირუსები

წყაროები

ძირითადი სტატიები

World Health Organization. Nipah virus (NiV) infection. 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

World Health Organization. Hendra virus (HeV) infection. 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

Australian Government Department of Health. Hendra virus CDNA national guidelines for public health units. November 2016 [internet publication].სრული ტექსტი

გამოყენებული სტატიები

1. World Health Organization. Nipah virus (NiV) infection. 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

2. World Health Organization. Hendra virus (HeV) infection. 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

3. Chua KB, Bellini WJ, Rota PA, et al. Nipah virus: a recently emergent deadly paramyxovirus. Science. 2000 May 26;288(5470):1432-5. აბსტრაქტი

4. World Health Organization. R&D blueprint. List of blueprint priority diseases. 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

5. Rahman M, Chakraborty A. Nipah virus outbreaks in Bangladesh: a deadly infectious disease. WHO South-East Asia Journal of Public Health. 2012 Apr-Jun;1(2):208-12.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

6. Nahar N, Paul RC, Sultana R, et al. Raw sap consumption habits and its association with knowledge of Nipah virus in two endemic districts in Bangladesh. PLoS One. 2015 Nov 9;10(11):e0142292.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

7. Centers for Disease Control and Prevention. Update: outbreak of Nipah virus - Malaysia and Singapore, 1999. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 1999 Apr 30;48(16):335-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

8. Chadha MS, Comer JA, Lowe L, et al. Nipah virus-associated encephalitis outbreak, Siliguri, India. Emerg Infect Dis. 2006 Feb;12(2):235-40.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

9. Ching PK, de los Reyes VC, Sucaldito MN, et al. Outbreak of henipavirus infection, Philippines, 2014. Emerg Infect Dis. 2015;21:328-31.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

10. Arunkumar G, Chandni R, Mourya DT, et al. Outbreak investigation of Nipah virus disease in Kerala, India, 2018. J Infect Dis. 2019 May 24;219(12):1867-78.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

11. World Health Organization. Disease outbreak news. Nipah virus - India. May 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

12. Australian Government Department of Health. Hendra virus CDNA national guidelines for public health units. November 2016 [internet publication].სრული ტექსტი

13. Chong HT, Abdullah S, Tan CT. Nipah virus and bats. Neurol Asia. 2009;14:73-76.სრული ტექსტი

14. Pernet O, Schneider BS, Beaty SM, et al. Evidence for henipavirus spillover into human populations in Africa. Nat Commun. 2014;5:5342.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

15. Ong KC, Wong KT. Henipavirus encephalitis: recent developments and advances. Brain Pathol. 2015 Sep;25(5):605-13.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

16. Field HE, Mackenzie JS, Daszak P. Henipaviruses: emerging paramyxoviruses associated with fruit bats. Curr Top Microbiol Immunol. 2007;315:133-59. აბსტრაქტი

17. Montgomery JM, Hossain MJ, Gurley E, et al. Risk factors for Nipah virus encephalitis in Bangladesh. Emerg Infect Dis. 2008 Oct;14(10):1526-32.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

18. Luby SP, Rahman M, Hossain MJ, et al. Foodborne transmission of Nipah virus, Bangladesh. Emerg Infect Dis. 2006 Dec;12(12):1888-94.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Luby SP, Gurley ES, Hossain MJ. Transmission of human infection with Nipah virus. Clin Infect Dis. 2009 Dec 1;49(11):1743-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

20. Goh KJ, Tan CT, Chew NK, et al. Clinical features of Nipah virus encephalitis among pig farmers in Malaysia. N Engl J Med. 2000 Apr 27;342(17):1229-35.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

21. Chong HT, Kunjapan SR, Thayaparan T, et al. Nipah encephalitis outbreak in Malaysia, clinical features in patients from Seremban. Neurol J Southeast Asia. 2000;5:61-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

22. Gurley ES, Montgomery JM, Hossain MJ, et al. Person-to-person transmission of Nipah virus in a Bangladeshi community. Emerg Infect Dis. 2007 Jul;13(7):1031-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

23. Field H. Hendra virus infection risks. Neurol Asia. 2009;14:77-8.სრული ტექსტი

24. Chew MH, Arguin PM, Shay DK, et al. Risk factors for Nipah virus infection among abattoir workers in Singapore. J Infect Dis. 2000;181:1760-3.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

25. Wong KT, Tan CT. Clinical and pathological manifestations of human henipavirus infection. Curr Top Microbiol Immunol. 2012;359:95-104.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

26. Sazzad HM, Luby SP, Ströher U, et al. Exposure-based screening for Nipah virus encephalitis, Bangladesh. Emerg Infect Dis. 2015 Feb;21(2):349-51.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

27. Playford EG, McCall B, Smith G, et al. Human Hendra virus encephalitis associated with equine outbreak, Australia, 2008. Emerg Infect Dis. 2010 Feb;16(2):219-23.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

28. Federal Select Agent Program. Select agents and toxins list. 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

29. Centers for Disease Control and Prevention. CDC fact sheet: Nipah virus (NiV). 2014 [internet publication].სრული ტექსტი

30. Khan SU, Gurley ES, Hossain MJ, et al. A randomized controlled trial of interventions to impede date palm sap contamination by bats to prevent Nipah virus transmission in Bangladesh. PLoS One. 2012;7(8):e42689.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

31. Centers for Disease Control and Prevention. CDC fact sheet: Hendra virus disease (HeV). 2014 [internet publication].სრული ტექსტი

32. Broder CC, Xu K, Nikolov DB, et al. A treatment for and vaccine against the deadly Hendra and Nipah viruses. Antiviral Res. 2013 Oct;100(1):8-13.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

33. Bossart KN, Rockx B, Feldmann F, et al. A Hendra virus G glycoprotein subunit vaccine protects African green monkeys from Nipah virus challenge. Sci Transl Med. 2012 Aug 8;4(146):146ra107.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

34. Abdullah A, Tin Tan C. Henipavirus encephalitis. In: Tselis AC, Booss J, eds. Handbook of clinical neurology, volume 123: neurovirology. New York, NY: Elsevier; 2014.

35. Hossain MJ, Gurley ES, Montgomery JM, et al. Clinical presentation of Nipah virus infection in Bangladesh. Clin Infect Dis. 2008 Apr 1;46(7):977-84.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

36. Chandni R, Renjith TP, Fazal A, et al. Clinical manifestations of Nipah virus-infected patients who presented to the emergency department during an outbreak in Kerala State in India, May 2018. Clin Infect Dis. 2020 Jun 24;71(1):152-7. აბსტრაქტი

37. Daniels P, Ksiazek T, Eaton BT. Laboratory diagnosis of Nipah and Hendra virus infections. Microbes Infect. 2001 Apr;3(4):289-95. აბსტრაქტი

38. Tamin A, Harcourt BH, Lo MK, et al. Development of a neutralization assay for Nipah virus using pseudotype particles. J Virol Methods. 2009 Sep;160(1-2):1-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

39. Kaku Y, Noguchi A, Marsh GA, et al. Second generation of pseudotype-based serum neutralization assay for Nipah virus antibodies: sensitive and high-throughput analysis utilizing secreted alkaline phosphatase. J Virol Methods. 2012 Jan;179(1):226-32. აბსტრაქტი

40. Ramasundrum V, Tan CT, Chua KB, et al. Kinetics of IgM and IgG seroconversions in Nipah infection. Neurol J Southeast Asia. 2000;5:23-8.სრული ტექსტი

41. Siva SR, Chong HT, Tan CT. Ten year clinical and serological outcomes of Nipah virus infection. Neurol Asia. 2009;14:53-8.სრული ტექსტი

42. Chew NK, Goh KJ, Tan CT, et al. Electroencephalography in acute Nipah encephalitis. Neurol J Southeast Asia. 1999;4:45-51.სრული ტექსტი

43. Sarji SA, Abdullah BJ, Goh KJ, et al. MR imaging features of Nipah encephalitis. AJR Am J Roentgenol. 2000 Aug;175(2):437-42.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

44. Quddus R, Alam S, Majumdar MA, et al. A report of 4 patients with Nipah encephalitis from Rajbari district, Bangladesh in the January 2004 outbreak. Neurol J Southeast Asia. 2004;9:33-7.სრული ტექსტი

45. Selvey LA, Wells RM, McCormack JG, et al. Infection of humans and horses by a newly described morbillivirus. Med J Aust. 1995 Jun 19;162(12):642-5. აბსტრაქტი

46. O'Sullivan JD, Allworth AM, Paterson DL, et al. Fatal encephalitis due to novel paramyxovirus transmitted from horses. Lancet. 1997 Jan 11;349(9045):93-5. აბსტრაქტი

47. Tunkel AR, Glaser CA, Bloch KC, et al; Infectious Diseases Society of America. The management of encephalitis: clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2008 Aug 1;47(3):303-27. აბსტრაქტი

48. Chong HT, Kamarulzaman A, Tan CT, et al. Treatment of acute Nipah encephalitis with ribavirin. Ann Neurol. 2001 Jun;49(6):810-3. აბსტრაქტი

49. Playford EG, Munro T, Mahler SM, et al. Safety, tolerability, pharmacokinetics, and immunogenicity of a human monoclonal antibody targeting the G glycoprotein of henipaviruses in healthy adults: a first-in-human, randomised, controlled, phase 1 study. Lancet Infect Dis. 2020 Apr;20(4):445-54. აბსტრაქტი

50. Vet Practice Magazine. Hendra antibody for humans trialed in QLD. June 2016 [internet publication].სრული ტექსტი

51. Dawes BE, Kalveram B, Ikegami T, et al. Favipiravir (T-705) protects against Nipah virus infection in the hamster model. Sci Rep. 2018 May 15;8(1):7604.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

52. Sejvar JJ, Hossain J, Saha SK, et al. Long-term neurological and functional outcome in Nipah virus infection. Ann Neurol. 2007;62:235-42.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

53. Tan CT, Goh KJ, Wong KT, et al. Relapsed and late-onset Nipah encephalitis. Ann Neurol. 2002 Jun;51(6):703-8. აბსტრაქტი

54. Abdullah S, Chang LY, Rahmat K, et al. Late-onset Nipah virus encephalitis 11 years after the initial outbreak: a case report. Neurol Asia. 2012;17:71-4.სრული ტექსტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას