ჰიპერკალცემიის შეფასება

წყაროები

გამოყენებული სტატიები

1. Taniegra ED. Hyperparathyroidism. Am Fam Physician. 2004;69:333-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

2. Minisola S, Pepe J, Piemonte S, et al. The diagnosis and management of hypercalcaemia. BMJ. 2015 Jun 2;350:h2723.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

3. Sinton TJ, Cowley DM, Bryant SJ. Reference intervals for calcium, phosphate, and alkaline phosphatase as derived on the basis of multichannel-analyzer profiles. Clin Chem. 1986 Jan;32(1 pt 1):76-9. აბსტრაქტი

4. Vieth R. Vitamin D supplementation, 25-hydroxyvitamin D concentrations, and safety. Am J Clin Nutr. 1999;69:842-56. აბსტრაქტი

5. Moe SM. Calcium homeostasis in health and in kidney disease. Compr Physiol. 2016 Sep 15;6(4):1781-800.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

6. Bilezikian JP, Brandi ML, Eastell R, et al. Guidelines for the management of asymptomatic primary hyperparathyroidism: summary statement from the Fourth International Workshop. J Clin Endocrinol Metab. 2014 Oct;99(10):3561-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

7. Jacobs TP, Bilezikian JP. Clinical review: rare causes of hypercalcemia. J Clin Endocrinol Metab. 2005;90:6316-22.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

8. Press DM, Siperstein AE, Berber E, et al. The prevalence of undiagnosed and unrecognized primary hyperparathyroidism: a population-based analysis from the electronic medical record. Surgery. 2013 Dec;154(6):1232-7; discussion 1237-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

9. Walker MD, Silverberg SJ. Primary hyperparathyroidism. Nat Rev Endocrinol. 2018 Feb;14(2):115-25.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

10. Goldner W. Cancer-Related Hypercalcemia. J Oncol Pract. 2016 May;12(5):426-32.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

11. Medarov BI. Milk-alkali syndrome. Mayo Clin Proc. 2009;84:261-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

12. Grieff M, Bushinsky DA. Diuretics and disorders of calcium homeostasis. Semin Nephrol. 2011 Nov;31(6):535-41.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

13. Walsh J, Gittoes N, Selby P, the Society for Endocrinology Clinical Committee. Society for Endocrinology Endocrine emergency guidance: Emergency management of acute hypercalcaemia in adult patients. Endocrine Connect. 2016;5:G9–11. აბსტრაქტი

14. Reynolds BC, Cheetham TD. Bones, stones, moans and groans: hypercalcaemia revisited. Arch Dis Child Educ Pract Ed. 2015 Feb;100(1):44-51.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

15. Mirrakhimov AE. Hypercalcemia of malignancy: An update on pathogenesis and management. N Am J Med Sci. 2015;7(11):483–493.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

16. National Institute for Health and Care Excellence. Hyperparathyroidism (primary): diagnosis, assessment and initial management. May 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

17. Marx SJ. Familial hypocalciuric hypercalcemia as an atypical form of primary hyperparathyroidism. J Bone Miner Res. 2018 Jan;33(1):27-31.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

18. Shinall MC Jr, Dahir KM, Broome JT. Differentiating familial hypocalciuric hypercalcemia from primary hyperparathyroidism. Endocr Pract. 2013 Jul-Aug;19(4):697-702.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Reid IR. Recent advances in understanding and managing Paget's disease. F1000Res. 2019 Aug 22;8:F1000.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას