მწვავე სინუსიტი

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Rosenfeld RM, Piccirillo JF, Chandrasekhar SS, et al. Clinical practice guideline (update): adult sinusitis. Otolaryngol Head Neck Surg. 2015 Apr;152(2 Suppl):S1-39.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Orlandi RR, Kingdom TT, Smith TL, et al. International consensus statement on allergy and rhinology: rhinosinusitis 2021. Int Forum Allergy Rhinol. 2021 Mar;11(3):213-739. აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Rosenfeld RM, Piccirillo JF, Chandrasekhar SS, et al. Clinical practice guideline (update): adult sinusitis. Otolaryngol Head Neck Surg. 2015 Apr;152(2 Suppl):S1-39.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

2. Peters AT, Spector S, Hsu J, et al. Diagnosis and management of rhinosinusitis: a practice parameter update. Ann Allergy Asthma Immunol. 2014 Oct;113(4):347-85.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

3. Gwaltney JM Jr, Hendley JO, Simon G, et al. Rhinovirus infections in an industrial population. II. Characteristics of illness and antibody response. JAMA. 1967 Nov 6;202(6):494-500. აბსტრაქტი

4. Anand VK. Epidemiology and economic impact of rhinosinusitis. Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl. 2004 May;193:3-5. აბსტრაქტი

5. Osguthorpe JD. Adult rhinosinusitis: diagnosis and management. Am Fam Physician. 2001 Jan 1;63(1):69-77.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

6. Piccirillo JF. Clinical practice. Acute bacterial sinusitis. N Engl J Med. 2004 Aug 26;351(9):902-10. აბსტრაქტი

7. Orlandi RR, Kingdom TT, Smith TL, et al. International consensus statement on allergy and rhinology: rhinosinusitis 2021. Int Forum Allergy Rhinol. 2021 Mar;11(3):213-739. აბსტრაქტი

8. Chen Y, Dales R, Lin M. The epidemiology of chronic rhinosinusitis in Canadians. Laryngoscope. 2003 Jul;113(7):1199-205. აბსტრაქტი

9. Taylor A. Sinusitis. Pediatr Rev. 2006 Oct;27(10):395-7. აბსტრაქტი

10. Fireman P. Diagnosis of sinusitis in children: emphasis on the history and physical examination. J Allergy Clin Immunol. 1992 Sep;90(3 Pt 2):433-6. აბსტრაქტი

11. Brook I. Microbiology and antimicrobial management of sinusitis. J Laryngol Otol. 2005 Apr;119(4):251-8. აბსტრაქტი

12. Jenkins SG, Farrell DJ, Patel M, et al. Trends in anti-bacterial resistance among Streptococcus pneumoniae isolated in the USA, 2000-2003: PROTEKT US years 1-3. J Infect. 2005 Dec;51(5):355-63. აბსტრაქტი

13. Martinez KA, Rood M, Rothberg MB. Coding bias in respiratory tract infections may obscure inappropriate antibiotic use. J Gen Intern Med. 2019 Jun;34(6):806-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

14. Dykewicz MS, Wallace DV, Amrol DJ, et al. Rhinitis 2020: a practice parameter update. J Allergy Clin Immunol. 2020 Oct;146(4):721-67.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

15. Eloy P, Poirrier AL, De Dorlodot C, et al. Actual concepts in rhinosinusitis: a review of clinical presentations, inflammatory pathways, cytokine profiles, remodeling, and management. Curr Allergy Asthma Rep. 2011 Apr;11(2):146-62. აბსტრაქტი

16. DeGeorge KC, Ring DJ, Dalrymple SN. Treatment of the common cold. Am Fam Physician. 2019 Sep 1;100(5):281-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

17. Benninger MS, Ferguson BJ, Hadley JA, et al. Adult chronic rhinosinusitis: definitions, diagnosis, epidemiology, and pathophysiology. Otolaryngol Head Neck Surg. 2003 Sep;129(3 Suppl):S1-32. აბსტრაქტი

18. Ebell MH, McKay B, Guilbault R, et al. Diagnosis of acute rhinosinusitis in primary care: a systematic review of test accuracy. Br J Gen Pract. 2016 Aug 1;66(650):e612-32.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Young J, De Sutter A, Merenstein D, et al. Antibiotics for adults with clinically diagnosed acute rhinosinusitis: a meta-analysis of individual patient data. Lancet. 2008 Mar 15;371(9616):908-14. აბსტრაქტი

20. Dubin MG, Ebert CS, Coffey CS, et al. Concordance of middle meatal swab and maxillary sinus aspirate in acute and chronic sinusitis: a meta-analysis. Am J Rhinol. 2005 Sep-Oct;19(5):462-70. აბსტრაქტი

21. Frerichs N, Brateanu A. Rhinosinusitis and the role of imaging. Cleve Clin J Med. 2020 Jul 31;87(8):485-92.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

22. American College of Radiology. ACR appropriateness criteria: sinonasal disease. 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

23. Gendo K. Evidence-based diagnostic strategies for evaluating suspected allergic rhinitis. Ann Intern Med. 2004 Feb 17;140(4):278-89. აბსტრაქტი

24. Meltzer EO, Hamilos DL, Hadley JA, et al; Rhinosinusitis Initiative. Rhinosinusitis: developing guidance for clinical trials. Otolaryngol Head Neck Surg. 2006 Nov;135(5 Suppl):S31-80. აბსტრაქტი

25. Fokkens WJ, Lund VJ, Hopkins C, et al. European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2020. Rhinology. 2020 Feb 20;58(suppl s29):1-464.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

26. Silberstein SD, Holland S, Freitag F, et al; Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Headache Society. Evidence-based guideline update: pharmacologic treatment for episodic migraine prevention in adults. Neurology. 2012 Apr 24;78(17):1337-45.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

27. Aring AM, Chan MM. Current concepts in adult acute rhinosinusitis. Am Fam Physician. 2016 Jul 15;94(2):97-105.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

28. US Food and Drug Administration. FDA drug safety communication: FDA restricts use of prescription codeine pain and cough medicines and tramadol pain medicines in children; recommends against use in breastfeeding women. Apr 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

29. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. Codeine: restricted use as analgesic in children and adolescents after European safety review. Jun 2013 [internet publication].სრული ტექსტი

30. European Medicines Agency. Restrictions on use of codeine for pain relief in children - CMDh endorses PRAC recommendation. Jun 2013 [internet publication].სრული ტექსტი

31. Shaikh N, Wald ER. Decongestants, antihistamines and nasal irrigation for acute sinusitis in children. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Oct 27;(10):CD007909.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

32. Meltzer EO, Bachert C, Staudinger H. Treating acute rhinosinusitis: comparing efficacy and safety of mometasone furoate nasal spray, amoxicillin, and placebo. J Allergy Clin Immunol. 2005 Dec;116(6):1289-95.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

33. Hayward G, Heneghan C, Perera R, et al. Intranasal corticosteroids in management of acute sinusitis: a systematic review and meta-analysis. Ann Fam Med. 2012 May-Jun;10(3):241-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

34. Zalmanovici Trestioreanu A, Yaphe J. Intranasal steroids for acute sinusitis. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Dec 2;(12):CD005149.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

35. AlBalawi ZH, Othman SS, Alfaleh K. Intranasal ipratropium bromide for the common cold. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jun 19;(6):CD008231.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

36. King D, Mitchell B, Williams CP, et al. Saline nasal irrigation for acute upper respiratory tract infections. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Apr 20;(4):CD006821.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

37. Lemiengre MB, van Driel ML, Merenstein D, et al. Antibiotics for acute rhinosinusitis in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Sep 10;(9):CD006089.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

38. Smith MJ. Evidence for the diagnosis and treatment of acute uncomplicated sinusitis in children: a systematic review. Pediatrics. 2013 Jul;132(1):e284-96.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

39. Guarch Ibáñez B, Buñuel Álvarez JC, López Bermejo A, et al. The role of antibiotics in acute sinusitis: a systematic review and meta-analysis [in Spanish]. An Pediatr (Barc). 2011 Mar;74(3):154-60. აბსტრაქტი

40. Falagas ME, Giannopoulou KP, Vardakas KZ, et al. Comparison of antibiotics with placebo for treatment of acute sinusitis: a meta-analysis of randomized controlled trials. Lancet Infect Dis. 2008 Sep;8(9):543-52. აბსტრაქტი

41. Garbutt JM, Banister C, Spitznagel E, et al. Amoxicillin for acute rhinosinusitis: a randomized controlled trial. JAMA. 2012 Feb 15;307(7):685-92. აბსტრაქტი

42. Harris AM, Hicks LA, Qaseem A; High Value Care Task Force of the ACP and the CDC. Appropriate antibiotic use for acute respiratory tract infection in adults: advice for high-value care from the American College of Physicians and the Centers for Disease Control and Prevention. Ann Intern Med. 2016 Mar 15;164(6):425-34.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

43. Babela R, Jarcuska P, Uraz V, et al. Decision and cost analysis of empirical antibiotic therapy of acute sinusitis in the era of increasing antimicrobial resistance: do we have an additional tool for antibiotic policy decisions? Neuro Endocrinol Lett. 2017 Nov;38(suppl1):9-26. აბსტრაქტი

44. Rosenfeld RM. Clinical Practice. Acute sinusitis in adults. N Engl J Med. 2016 Sep 8;375(10):962-70. აბსტრაქტი

45. Anon JB, Ferguson B, Twynholm M, et al. Pharmacokinetically enhanced amoxicillin/clavulanate (2000/125 mg) in acute bacterial rhinosinusitis caused by Streptococcus pneumoniae, including penicillin-resistant strains. Ear Nose Throat J. 2006 Aug;85(8):500, 502, 504. აბსტრაქტი

46. National Institute for Health and Care Excellence. Sinusitis (acute): antimicrobial prescribing. Oct 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

47. Pichichero ME, Zagursky R. Penicillin and cephalosporin allergy. Ann Allergy Asthma Immunol. 2014 May;112(5):404-12. აბსტრაქტი

48. Gaillard T, Briolant S, Madamet M, et al. The end of a dogma: the safety of doxycycline use in young children for malaria treatment. Malar J. 2017 Apr 13;16(1):148.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

49. US Food and Drug Administration. FDA drug safety communication: FDA updates warnings for oral and injectable fluoroquinolone antibiotics due to disabling side effects. Jul 2016 [internet publication].სრული ტექსტი

50. Adefurin A, Sammons H, Jacqz-Aigrain E, et al. Ciprofloxacin safety in paediatrics: a systematic review. Arch Dis Child. 2011 Sep;96(9):874-80.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

51. European Medicines Agency. Disabling and potentially permanent side effects lead to suspension or restrictions of quinolone and fluoroquinolone antibiotics. Mar 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

52. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. Fluoroquinolone antibiotics: new restrictions and precautions for use due to very rare reports of disabling and potentially long-lasting or irreversible side effects. Mar 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

53. US Food and Drug Administration. FDA drug safety communication: FDA advises restricting fluoroquinolone antibiotic use for certain uncomplicated infections; warns about disabling side effects that can occur together. Jul 2016 [internet publication].სრული ტექსტი

54. US Food and Drug Administration. FDA warns about increased risk of ruptures or tears in the aorta blood vessel with fluoroquinolone antibiotics in certain patients. Dec 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

55. US Food and Drug Administration. FDA reinforces safety information about serious low blood sugar levels and mental health side effects with fluoroquinolone antibiotics; requires label changes. Jul 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

56. Harrison CJ, Woods C, Stout G, et al. Susceptibilities of Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, including serotype 19A, and Moraxella catarrhalis paediatric isolates from 2005 to 2007 to commonly used antibiotics. J Antimicrob Chemother. 2009 Mar;63(3):511-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

57. Palms DL, Hicks LA, Bartoces M, et al. First-line antibiotic selection in outpatient settings. Antimicrob Agents Chemother. 2019 Nov;63(11):e01060-19.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

58. Ryan MA, Leu GR, Boss EF, et al. Adherence to American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery clinical practice guidelines: a systematic review. Otolaryngol Head Neck Surg. 2020 Oct;163(4):626-44. აბსტრაქტი

59. McCoul ED. Assessment of pharmacologic ingredients in common over-the-counter sinonasal medications. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2020 Sep 1;146(9):810-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

60. Abuelgasim H, Albury C, Lee J. Effectiveness of honey for symptomatic relief in upper respiratory tract infections: a systematic review and meta-analysis. BMJ Evid Based Med. 2021 Apr;26(2):57-64. აბსტრაქტი

61. Ahmed Y, Delaney S, Markarian A. Successful isavuconazole therapy in a patient with acute invasive fungal rhinosinusitis and acquired immune deficiency syndrome. Am J Otolaryngol. 2015 Dec 9;37(2):152-5. აბსტრაქტი

62. Seresirikachorn K, Khattiyawittayakun L, Chitsuthipakorn W, et al. Antihistamines for treating rhinosinusitis: systematic review and meta-analysis of randomised controlled studies. J Laryngol Otol. 2017 Sep 13;132(2):105-10. აბსტრაქტი

63. Ciofalo A, de Vincentiis M, Zambetti G, et al. Olfactory dysfunction in acute rhinosinusitis: intranasal sodium hyaluronate as adjuvant treatment. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016 Aug 27;274(2):803-8. აბსტრაქტი

64. Cushen R, Francis NA. Antibiotic use and serious complications following acute otitis media and acute sinusitis: a retrospective cohort study. Br J Gen Pract. 2020 Apr;70(693):e255-63.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

65. Han JK, Kerschner JE. Streptococcus milleri: an organism for head and neck infections and abscess. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2001 Jun;127(6):650-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

66. Carr TF. Complications of sinusitis. Am J Rhinol Allergy. 2016 Jul;30(4):241-5. აბსტრაქტი

67. Adil EA, Muir ME, Kawai K, et al. Pediatric subperiosteal abscess secondary to acute sinusitis: a systematic review and meta-analysis. Laryngoscope. 2020 Dec;130(12):2906-12. აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას