პროგნოზი

ავადმყოფობის ხანგრძლივობა

მწვავე ბრონქიტის მქონე თითქმის ყველა პაციენტი გამოჯანმრთელდება სიმპტომების დაწყებიდან 6 კვირაში. მწვავე ბრონქიტის შემდეგ, პაციენტები ძირითადად გამოჯანმრთელდებიან, ნარჩენი სიმპტომების გარეშე.

რეციდივები

მწვავე ბრონქიტის განმეორებითი გამოვლინება ხშირია შემდგომი ვირუსული ინფექციების სეზონებზე, განსაკუთრებით მწეველებში.

კონსულტაციის შესაძლებლობა

რადგანაც განმეორებითი ინფექცია უფრო ხშირია მწეველებში, კლინიცისტები მწვავე ბრონქიტის ეპიზოდს იყენებენ , როგორც სტიმულს პაციენტების მიერ სიგარეტის მოხმარების შეწყვეტის სამოტივაციოდ.

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს