პირველადი პრევენცია

მწვავე ბრონქიტის პრევენციის ყველაზე ეფექტური მეთოდია პაციენტებთან გასაუბრება თამბაქოს მოწევის შეწყვეტის რჩევით. გარდა ამისა, არსებობს მტკიცებულება იმის შესახებ, რომ A და D ვიტამინებს შეუძლიათ მწვავე ბრონქიტისა და სხვა რესპირატორული ინფექციების რისკის შემცირება.[8][9][10]

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს