კვლევები

1-ად შესაკვეთი გამოკვლევები

ტესტი
შედეგი
ტესტი

მწვავე ბრონქიტის დიაგნოზი ძირითადად კლინიკურია, თუმცა ტესტები შესაძლოა საჭირო გახდეს სხვა დიაგნოზების, მაგალითად ასთმის ან პნევმონიის გამოსარიცხად.

შედეგი

მწვავე ბრონქიტის მახასიათებლები

გასათვალისწინებელი კვლევები

ტესტი
შედეგი
ტესტი

არ არის რეკომენდებული მწვავე ბრონქიტის მქონე პაციენტებში, მაგრამ შესაძლოა გამოსადეგი იყოს ასთმის შეფასებისას; ფილტვის ფუნქცია გაუჯობესდება დროთა განმავლობაში მწვავე ბრონქიტის შემთხვევებში.

შედეგი

მსუბუქი/საშუალო ხარისხის ბრონქული ობსტრუქცია

ტესტი
შედეგი
ტესტი

შესაძლოა დაგვეხმაროს პნევმონიის გამოსარიცხად ხველისა და ცხელების დროს.

შედეგი

ნორმის ფარგლებში

ტესტი
შედეგი
ტესტი

უნდა გაკეთდეს თუ კლინიკური შეფასების შემდეგ ვერ დადგინდა პნევმონიის დიაგნოზი და განიხილება ანტიბიოტიკოთერაპია ძირითადი თერაპიის დასახმარებლად. ჯანდაცვის პირველად რგოლში შესაძლოა განიხილებოდეს მზრუნველობის ტესტირების დანიშნულება (POCT).[11]

შედეგი

<20 მგ/ლ (ანტიბიოტიკები არა); 20-100 მგ/ლ (დაყოვნებული ანტიბიოტიკები ); >100 მგ/ლ (დაუყოვნებლივი ანტიბიოტიკები)

ახალი ტესტები

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ბაქტერიული ინფექციების შესაძლო დიაგნოსტიკური ბიომარკერია, რადგანაც მისი დონე უფრო მაღალია მძიმე ბაქტერიული ინფექციის დროს, ხოლო დაბალია ვირუსული ინფექციის დროს.

აშშ-ის სურსათისა და წამლის სააგენტოს მიერ ნებადართულია პროკალციტონინის ტესტირება ანტიბიოტიკოთერაპიის დანიშვნამდე, სასუნთქი გზების მწვავე ინფექციების მქონე პაციენტებში.

კოხრეინის კვლევის მიმოხილვამ, რომელმაც გამოიყენა პროკალციტონინი რესპირატორული ტრაქტის ბაქტერიული და ვირუსული ინფექციების დიფერენციაციისათვის, აჩვენა, რომ მას შესაძლოა ჰქონდეს გარკვეული მნიშვნელობა ანტიბიოტიკების მოხმარების შემცირებაში ამ მდგომარეობისთვის . მიუხედავად იმისა, რომ ამ კვლევაში პაციენტების უმრავლესობას ჰქონდა პნევმონია, სეფსისი ან სხვა პოტენციურად მძიმე ინფექციები, კვლევა არ მოიცავდა პაციენტებს, რომლებიც წარმოდგენილნი იყვნენ მწვავე ბრონქიტით და შემცირებული ჰქონდათ ანტიბიოტიკების გამოყენება, როდესაც ენ ტესტი გამოიყენეს. საჭროა შემდგომი კვლევა.[13]

შედეგი

მოამტებულია

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს