საერთაშორისო გაიდლაინები

ევროპა

ავტორი:National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2019

ჩრდილოეთი ამერიკა

ავტორი:American College of Radiology

ბოლო გამოქვეყნება:2019

ავტორი:American College of Chest Physicians

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ავტორი:American College of Chest Physicians

ბოლო გამოქვეყნება:2017

ავტორი:American College of Physicians; Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ავტორი:American College of Chest Physicians

ბოლო გამოქვეყნება:2006

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს