საერთაშორისო გაიდლაინები

ევროპა

გამოქვეყნებულია::National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2019

ჩრდილოეთ ამერიკა

გამოქვეყნებულია::American College of Radiology

ბოლო გამოქვეყნება:2019

გამოქვეყნებულია::American College of Chest Physicians

ბოლო გამოქვეყნება:2018

გამოქვეყნებულია::American College of Chest Physicians

ბოლო გამოქვეყნება:2017

გამოქვეყნებულია::American College of Physicians; Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2016

გამოქვეყნებულია::American College of Chest Physicians

ბოლო გამოქვეყნება:2006

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით