კრიტერიუმები

მწვავე ბრონქიტი[1]

მაკფარლეინის კრიტერიუმები პრაქტიკული მიდგომის საშუალებას იძლევა:

  • მწვავე ავადმყოფობა <21 დღეზე ნაკლები ხანგრძლივობით

  • ხველა არის ძირითადი სიმპტომი

  • ქვედა სასუნთქი გზების სულ მცირე 1 სხვა სიმპტომი, როგორიცაა ნახველის გამოყოფა, მსტვინავი სუნთქვა, ტკივილი გულმკერდის არეში

  • სიმპტომების ალტერნატიული ახსნა არ არსებობს .

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს