გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Longstreth GF, Thompson WG, Chey WD, et al. Functional bowel disorders. Gastroenterology. 2006 Apr;130(5):1480-91.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Lacy BE, Mearin F, Chang L, et al. Bowel disorders. Gastroenterology. 2016 May;150(6):1393-407. აბსტრაქტი

Lacy BE, Pimentel M, Brenner DM, et al. ACG clinical guideline: management of irritable bowel syndrome. Am J Gastroenterol. 2021 Jan 1;116(1):17-44.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Weinberg DS, Smalley W, Heidelbaugh JJ, et al; American Gastroenterological Association. American Gastroenterological Association Institute Guideline on the pharmacological management of irritable bowel syndrome. Gastroenterology. 2014 Nov;147(5):1146-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Ford AC, Brandt LJ, Young C, et al. Efficacy of 5-HT3 antagonists and 5-HT4 agonists in irritable bowel syndrome: systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol. 2009 Jul;104(7):1831-43. აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Drossman DA, Camilleri M, Mayes FA. AGA technical review on irritable bowel syndrome. Gastroenterology. 2002 Dec;123(6):2108-31. აბსტრაქტი

2. Longstreth GF, Thompson WG, Chey WD, et al. Functional bowel disorders. Gastroenterology. 2006 Apr;130(5):1480-91.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

3. Lacy BE, Mearin F, Chang L, et al. Bowel disorders. Gastroenterology. 2016 May;150(6):1393-407. აბსტრაქტი

4. Peery AF, Dellon ES, Lund J, et al. Burden of gastrointestinal disease in the United States: 2012 update. Gastroenterology. 2012 Aug 8;143(5):1179-87.e3.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

5. Talley NJ, Gabriel SE, Harmsen WS, et al. Medical costs in community subjects with irritable bowel syndrome. Gastroenterology. 1995 Dec;109(6):1736-41.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

6. Everhart JE, Renault PF. Irritable bowel syndrome in office-based practice in the United States. Gastroenterology. 1991 Apr;100(4):998-1005.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

7. Ford AC, Talley NJ. Irritable bowel syndrome. BMJ. 2012 Sep 4;345:e5836. აბსტრაქტი

8. Chey WD, Maneerattaporn M, Saad R. Pharmacologic and complementary and alternative medicine therapies for irritable bowel syndrome. Gut Liver. 2011 Sep;5(3):253-66.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

9. World Gastroenterology Organisation. Irritable bowel syndrome: a global perspective. Sep 2015 [internet publication].სრული ტექსტი

10. Boyce PM, Koloski NA, Taley NJ. Irritable bowel syndrome according to varying diagnostic criteria: are the new Rome II criteria unnecessarily restrictive for research and practice? Am J Gastroenterol. 2000 Nov;95(11):3176-83. [Erratum in Am J Gastroenterol. 2001 Apr;96(4):1319.] აბსტრაქტი

11. Gwee KA, Wee S, Wong ML, et al. The prevalence, symptom characteristics, and impact of irritable bowel syndrome in an Asian urban community. Am J Gastroenterol. 2004 May;99(5):924-31. აბსტრაქტი

12. Creed F. Review article: the incidence and risk factors for irritable bowel syndrome in population-based studies. Aliment Pharmacol Ther. 2019 Sep;50(5):507-16. აბსტრაქტი

13. Saito YA, Schoenfeld P, Locke GR 3rd. The epidemiology of irritable bowel syndrome in North America: a systematic review. Am J Gastroenterol. 2002 Aug;97(8):1910-5. აბსტრაქტი

14. Lovell RM, Ford AC. Global prevalence of and risk factors for irritable bowel syndrome: a meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2012 Jul;10(7):712-21.e4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

15. Chey WD, Kurlander J, Eswaran S. Irritable bowel syndrome: a clinical review. JAMA. 2015 Mar 3;313(9):949-58. აბსტრაქტი

16. Longstreth GF, Wolde-Tsadik G. Irritable bowel syndrome type symptoms in HMO examinees. Prevalence, demographics, and clinical correlates. Dig Dis Sci. 1993 Sep;38(9):1581-9. აბსტრაქტი

17. Oka P, Parr H, Barberio B, et al. Global prevalence of irritable bowel syndrome according to Rome III or IV criteria: a systematic review and meta-analysis. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2020 Oct;5(10):908-17. აბსტრაქტი

18. Saito YA, Petersen GM, Larson JJ, et al. Familial aggregation of irritable bowel syndrome: a family case-control study. Am J Gastroenterol. 2010 Apr;105(4):833-41.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Walker EA, Katon WJ, Roy-Byrne PP, et al. Histories of sexual victimization in patients with irritable bowel syndrome or inflammatory bowel disease. Am J Psychiatry. 1993 Oct;150(10):1502-6. აბსტრაქტი

20. Drossman DA, Talley NJ, Leserman J, et al. Sexual and physical abuse and gastrointestinal illness. Review and recommendations. Ann Intern Med. 1995 Nov 15;123(10):782-94. აბსტრაქტი

21. Kanuri N, Cassell B, Bruce SE, et al. The impact of abuse and mood on bowel symptoms and health-related quality of life in irritable bowel syndrome (IBS). Neurogastroenterol Motil. 2016 Oct;28(10):1508-17.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

22. Burns G, Carroll G, Mathe A, et al. Evidence for local and systemic immune activation in functional dyspepsia and the irritable bowel syndrome: a systematic review. Am J Gastroenterol. 2019 Mar;114(3):429-36. აბსტრაქტი

23. Krammer L, Sowa AS, Lorentz A. Mast cells in irritable bowel syndrome: a systematic review. J Gastrointestin Liver Dis. 2019 Dec 9;28(4):463-72.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

24. Ahmad OF, Akbar A. Microbiome, antibiotics and irritable bowel syndrome. Br Med Bull. 2016 Dec;120(1):91-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

25. Liu HN, Wu H, Chen YZ, et al. Altered molecular signature of intestinal microbiota in irritable bowel syndrome patients compared with healthy controls: a systematic review and meta-analysis. Dig Liver Dis. 2017 Apr;49(4):331-7. აბსტრაქტი

26. Slattery SA, Niaz O, Aziz Q, et al. Systematic review with meta-analysis: the prevalence of bile acid malabsorption in the irritable bowel syndrome with diarrhoea. Aliment Pharmacol Ther. 2015 Jul;42(1):3-11.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

27. Kellow JE, Azpiroz F, Delvaux M, et al. Applied principles of neurogastroenterology: physiology/motility sensation. Gastroenterology. 2006 Apr;130(5):1412-20. აბსტრაქტი

28. Ng QX, Soh AYS, Loke W, et al. Systematic review with meta-analysis: The association between post-traumatic stress disorder and irritable bowel syndrome. J Gastroenterol Hepatol. 2019 Jan;34(1):68-73. აბსტრაქტი

29. Klem F, Wadhwa A, Prokop LJ, et al. Prevalence, risk factors, and outcomes of irritable bowel syndrome after infectious enteritis: a systematic review and meta-analysis. Gastroenterology. 2017 Apr;152(5):1042-54. აბსტრაქტი

30. National Institute for Health and Care Excellence. Irritable bowel syndrome in adults: diagnosis and management. Apr 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

31. Shian B, Larson ST. Abdominal wall pain: clinical evaluation, differential diagnosis, and treatment. Am Fam Physician. 2018 Oct 1;98(7):429-36. აბსტრაქტი

32. Fu Y, Wang L, Xie C, et al. Comparison of non-invasive biomarkers faecal BAFF, calprotectin and FOBT in discriminating IBS from IBD and evaluation of intestinal inflammation. Sci Rep. 2017 Jun 1;7(1):2669.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

33. National Institute for Health and Care Excellence. Quantitative faecal immunochemical tests to guide referral for colorectal cancer in primary care. Jul 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

34. National Institute for Health and Care Excellence. Suspected cancer: recognition and referral. Jan 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

35. Lacy BE, Pimentel M, Brenner DM, et al. ACG clinical guideline: management of irritable bowel syndrome. Am J Gastroenterol. 2021 Jan 1;116(1):17-44.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

36. Smalley W, Falck-Ytter C, Carrasco-Labra A, et al. AGA clinical practice guidelines on the laboratory evaluation of functional diarrhea and diarrhea-predominant irritable bowel syndrome in adults (IBS-D). Gastroenterology. 2019 Sep;157(3):851-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

37. Waugh N, Cummins E, Royle P, et al. Faecal calprotectin testing for differentiating amongst inflammatory and non-inflammatory bowel diseases: systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess. 2013 Nov;17(55):1-211. აბსტრაქტი

38. Menees SB, Powell C, Kurlander J, et al. A meta-analysis of the utility of C-reactive protein, erythrocyte sedimentation rate, fecal calprotectin, and fecal lactoferrin to exclude inflammatory bowel disease in adults with IBS. Am J Gastroenterol. 2015 Mar;110(3):444-54. აბსტრაქტი

39. Ricciuto A, Griffiths AM. Clinical value of fecal calprotectin. Crit Rev Clin Lab Sci. 2019 Aug;56(5):307-20. აბსტრაქტი

40. Lewis NR, Scott BB. Systematic review: the use of serology to exclude or diagnose coeliac disease (a comparison of the endomysial and tissue transglutaminase antibody tests). Aliment Pharmacol Ther. 2006 Jul 1;24(1):47-54.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

41. Irvine AJ, Chey WD, Ford AC. Screening for celiac disease in irritable bowel syndrome: an updated systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol. 2017 Jan;112(1):65-76.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

42. Pattni SS, Brydon WG, Dew T, et al. Fibroblast growth factor 19 in patients with bile acid diarrhoea: a prospective comparison of FGF19 serum assay and SeHCAT retention. Aliment Pharmacol Ther. 2013 Oct;38(8):967-76.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

43. Koide A, Yamaguchi T, Odaka T, et al. Quantitative analysis of bowel gas using plain abdominal radiograph in patients with irritable bowel syndrome. Am J Gastroenterol. 2000 Jul;95(7):1735-41. აბსტრაქტი

44. Kamp EJ, Kane JS, Ford AC. Irritable bowel syndrome and microscopic colitis: a systematic review and meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2016 May;14(5):659-68. აბსტრაქტი

45. Roszkowska A, Pawlicka M, Mroczek A, et al. Non-Celiac Gluten Sensitivity: A Review. Medicina (Kaunas). 2019 May 28;55(6):222.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

46. Quigley EM, Quera R. Small intestinal bacterial overgrowth: roles of antibiotics, prebiotics, and probiotics. Gastroenterology. 2006 Feb;130(2 suppl 1):S78-90. აბსტრაქტი

47. Manning AP, Thompson WG, Heaton KW, et al. Towards a positive diagnosis of irritable bowel. BMJ. 1978 Sep 2;2(6138):653-4. აბსტრაქტი

48. Weinberg DS, Smalley W, Heidelbaugh JJ, et al; American Gastroenterological Association. American Gastroenterological Association Institute Guideline on the pharmacological management of irritable bowel syndrome. Gastroenterology. 2014 Nov;147(5):1146-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

49. McIntosh K, Reed DE, Schneider T, et al. FODMAPs alter symptoms and the metabolome of patients with IBS: a randomised controlled trial. Gut. 2017 Jul;66(7):1241-51. აბსტრაქტი

50. Böhn L, Störsrud S, Liljebo T, et al. Diet low in FODMAPs reduces symptoms of irritable bowel syndrome as well as traditional dietary advice: a randomized controlled trial. Gastroenterology. 2015 Nov;149(6):1399-407.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

51. Marsh A, Eslick EM, Eslick GD. Does a diet low in FODMAPs reduce symptoms associated with functional gastrointestinal disorders? A comprehensive systematic review and meta-analysis. Eur J Nutr. 2016 Apr;55(3):897-906. აბსტრაქტი

52. Varjú P, Farkas N, Hegyi P I, et al. Low fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyols (FODMAP) diet improves symptoms in adults suffering from irritable bowel syndrome (IBS) compared to standard IBS diet: a meta-analysis of clinical studies. PLoS One. 2017 Aug 14;12(8):e0182942.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

53. Altobelli E, Del Negro V, Angeletti PM, et al. Low-FODMAP diet improves irritable bowel syndrome symptoms: a meta-analysis. Nutrients. 2017 Aug 26;9(9):E940.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

54. van Lanen AS, de Bree A, Greyling A. Efficacy of a low-FODMAP diet in adult irritable bowel syndrome: a systematic review and meta-analysis. Eur J Nutr. 2021 Feb 14 [Epub ahead of print].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

55. Rao SS, Yu S, Fedewa A. Systematic review: dietary fibre and FODMAP-restricted diet in the management of constipation and irritable bowel syndrome. Aliment Pharmacol Ther. 2015 Jun;41(12):1256-70.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

56. Krogsgaard LR, Lyngesen M, Bytzer P. Systematic review: quality of trials on the symptomatic effects of the low FODMAP diet for irritable bowel syndrome. Aliment Pharmacol Ther. 2017 Jun;45(12):1506-13. აბსტრაქტი

57. Wang XJ, Camilleri M, Vanner S, et al. Review article: biological mechanisms for symptom causation by individual FODMAP subgroups - the case for a more personalised approach to dietary restriction. Aliment Pharmacol Ther. 2019 Sep;50(5):517-29. აბსტრაქტი

58. Liang D, Longgui N, Guoqiang X. Efficacy of different probiotic protocols in irritable bowel syndrome: a network meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2019 Jul;98(27):e16068.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

59. Ford AC, Harris LA, Lacy BE, et al. Systematic review with meta-analysis: the efficacy of prebiotics, probiotics, synbiotics and antibiotics in irritable bowel syndrome. Aliment Pharmacol Ther. 2018 Nov;48(10):1044-60.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

60. Su GL, Ko CW, Bercik P, et al. AGA clinical practice guidelines on the role of probiotics in the management of gastrointestinal disorders. Gastroenterology. 2020 Aug;159(2):697-705.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

61. Yuan F, Ni H, Asche CV, et al. Efficacy of Bifidobacterium infantis 35624 in patients with irritable bowel syndrome: a meta-analysis. Curr Med Res Opin. 2017 Jul;33(7):1191-7. აბსტრაქტი

62. Nagarajan N, Morden A, Bischof D, et al. The role of fiber supplementation in the treatment of irritable bowel syndrome: a systematic review and meta-analysis. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2015 Sep;27(9):1002-10. აბსტრაქტი

63. Ruepert L, Quartero AO, de Wit NJ, et al. Bulking agents, antispasmodics and antidepressants for the treatment of irritable bowel syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Aug 10;(8):CD003460.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

64. Ford AC, Talley NJ, Spiegel BM, et al. Effect of fibre, antispasmodics, and peppermint oil in the treatment of irritable bowel syndrome: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2008 Nov 13;337:a2313.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

65. Black CJ, Burr NE, Quigley EMM, et al. Efficacy of secretagogues in patients With irritable bowel syndrome with constipation: systematic review and networkmeta-analysis. Gastroenterology. 2018 Dec;155(6):1753-63.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

66. Drossman DA, Chey WD, Johanson JF, et al. Clinical trial: lubiprostone in patients with constipation-associated irritable bowel syndrome - results of two randomized, placebo-controlled studies. Aliment Pharmacol Ther. 2009 Feb 1;29(3):329-41 აბსტრაქტი

67. Li F, Fu T, Tong WD, et al. Lubiprostone is effective in the treatment of chronic idiopathic constipation and irritable bowel syndrome: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Mayo Clin Proc. 2016 Apr;91(4):456-68. აბსტრაქტი

68. Johnston JM, Kurtz CB, Macdougall JE, et al. Linaclotide improves abdominal pain and bowel habits in a phase IIb study of patients with irritable bowel syndrome with constipation. Gastroenterology. 2010 Dec;139(6):1877-86. აბსტრაქტი

69. Chey WD, Lembo AJ, Lavins BJ, et al. Linaclotide for irritable bowel syndrome with constipation: a 26-week, randomized, double-blind, placebo-controlled trial to evaluate efficacy and safety. Am J Gastroenterol. 2012 Nov;107(11):1702-12. აბსტრაქტი

70. Thomas RH, Allmond K. Linaclotide (Linzess) for irritable bowel syndrome with constipation and for chronic idiopathic constipation. P T. 2013 Mar;38(3):154-60.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

71. Shah ED, Kim HM, Schoenfeld P. Efficacy and tolerability of guanylate cyclase-C agonists for irritable bowel syndrome with constipation and chronic idiopathic constipation: a systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol. 2018 Mar;113(3):329-38. აბსტრაქტი

72. Evans BW, Clark WK, Moore DJ, et al. Tegaserod for the treatment of irritable bowel syndrome and chronic constipation. Cochrane Database Syst Rev. 2007 Oct 17;(4):CD003960.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

73. Vakil N. Commentary: tegaserod and IBS, two decades on. Aliment Pharmacol Ther. 2020 Jan;51(1):200-1.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

74. Dove LS, Lembo A, Randall CW, et al. Eluxadoline benefits patients with irritable bowel syndrome with diarrhea in a phase 2 study. Gastroenterology. 2013 Aug;145(2):329-38.e1სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

75. US Food and Drug Administration. FDA drug safety communication: FDA warns about increased risk of serious pancreatitis with irritable bowel drug Viberzi (eluxadoline) in patients without a gallbladder. Mar 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

76. National Institute for Health and Care Excellence. Eluxadoline for treating irritable bowel syndrome with diarrhoea. Aug 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

77. Andresen V, Montori VM, Keller J, et al. Effects of 5-hydroxytryptamine (serotonin) type 3 antagonists on symptom relief and constipation in nonconstipated irritable bowel syndrome: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Clin Gastroenterol Hepatol. 2008 May;6(5):545-55. აბსტრაქტი

78. Zheng Y, Yu T, Tang Y, et al. Efficacy and safety of 5-hydroxytryptamine 3 receptor antagonists in irritable bowel syndrome: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS One. 2017 Mar 14;12(3):e0172846.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

79. Ford AC, Brandt LJ, Young C, et al. Efficacy of 5-HT3 antagonists and 5-HT4 agonists in irritable bowel syndrome: systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol. 2009 Jul;104(7):1831-43. აბსტრაქტი

80. Lièvre M. Alosetron for irritable bowel syndrome. BMJ. 2002 Sep 14;325(7364):555-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

81. Menees SB, Maneerattannaporn M, Kim HM, et al. The efficacy and safety of rifaximin for the irritable bowel syndrome: a systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol. 2012 Jan;107(1):28-35; quiz 36. აბსტრაქტი

82. Pimentel M, Lembo A, Chey WD, et al. Rifaximin therapy for patients with irritable bowel syndrome without constipation. N Engl J Med. 2011 Jan 6;364(1):22-32.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

83. Li J, Zhu W, Liu W, et al. Rifaximin for irritable bowel syndrome: a meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Medicine (Baltimore). 2016 Jan;95(4):e2534.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

84. Camilleri M, Boeckxstaens G. Dietary and pharmacological treatment of abdominal pain in IBS. Gut. 2017 May;66(5):966-74. აბსტრაქტი

85. Alammar N, Wang L, Saberi B, et al. The impact of peppermint oil on the irritable bowel syndrome: a meta-analysis of the pooled clinical data. BMC Complement Altern Med. 2019 Jan 17;19(1):21.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

86. Weerts ZZRM, Masclee AAM, Witteman BJM, et al. Efficacy and safety of peppermint oil in a randomized, double-blind trial of patients with irritable bowel syndrome. Gastroenterology. 2020 Jan;158(1):123-36. აბსტრაქტი

87. Rahimi R, Nikfar S, Rezaie A, et al. Efficacy of tricyclic antidepressants in irritable bowel syndrome: a meta-analysis. World J Gastroenterol. 2009 Apr 7;15(13):1548-53.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

88. Tack J, Broekaert D, Fischler B, et al. A controlled crossover study of the selective serotonin reuptake inhibitor citalopram in irritable bowel syndrome. Gut. 2006 Aug;55(8):1095-103. აბსტრაქტი

89. Xie C, Tang Y, Wang Y, et al. Efficacy and safety of antidepressants for the treatment of irritable bowel syndrome: a meta-analysis. PLoS One. 2015 Aug 7;10(8):e0127815.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

90. Ford AC, Lacy BE, Harris LA, et al. Effect of antidepressants and psychological therapies in irritable bowel syndrome: an updated systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol. 2019 Jan;114(1):21-39.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

91. Radu M, Moldovan R, Pintea S, et al. Predictors of outcome in cognitive and behavioural interventions for irritable bowel syndrome. A meta-analysis. J Gastrointestin Liver Dis. 2018 Sep;27(3):257-63.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

92. Everitt HA, Landau S, O'Reilly G, et al. Cognitive behavioural therapy for irritable bowel syndrome: 24-month follow-up of participants in the ACTIB randomised trial. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2019 Nov;4(11):863-72.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

93. Barbara G, Grover M, Bercik P, et al. Rome Foundation Working Team report on post-infection irritable bowel syndrome. Gastroenterology. 2019 Jan;156(1):46-58.e7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

94. El-Salhy M, Mazzawi T. Fecal microbiota transplantation for managing irritable bowel syndrome. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2018 May;12(5):439-45. აბსტრაქტი

95. Jeffery IB, Das A, O'Herlihy E, et al. Differences in fecal microbiomes and metabolomes of people with vs without irritable bowel syndrome and bile acid malabsorption. Gastroenterology. 2020 Mar;158(4):1016-28.e8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

96. Pittayanon R, Lau JT, Yuan Y, et al. Gut microbiota in patients with irritable bowel syndrome-a systematic review. Gastroenterology. 2019 Jul;157(1):97-108.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

97. Aroniadis OC, Brandt LJ, Oneto C, et al. Faecal microbiota transplantation for diarrhoea-predominant irritable bowel syndrome: a double-blind, randomised, placebo-controlled trial. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2019 Sep;4(9):675-85.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

98. El-Salhy M, Hatlebakk JG, Gilja OH, et al. Efficacy of faecal microbiota transplantation for patients with irritable bowel syndrome in a randomised, double-blind, placebo-controlled study. Gut. 2020 May;69(5):859-67.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

99. Ianiro G, Eusebi LH, Black CJ, et al. Systematic review with meta-analysis: efficacy of faecal microbiota transplantation for the treatment of irritable bowel syndrome. Aliment Pharmacol Ther. 2019 Aug;50(3):240-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

100. Xu D, Chen VL, Steiner CA, et al. Efficacy of fecal microbiota transplantation in irritable bowel syndrome: a systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol. 2019 Jul;114(7):1043-50.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

101. Qi Q, Zhang Y, Chen F, et al. Ramosetron for the treatment of irritable bowel syndrome with diarrhea: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Gastroenterol. 2018 Jan 8;18(1):5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

102. Black CJ, Burr NE, Camilleri M, et al. Efficacy of pharmacological therapies in patients with IBS with diarrhoea or mixed stool pattern: systematic review and network meta-analysis. Gut. 2020 Jan;69(1):74-82.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

103. Fukudo S, Kinoshita Y, Okumura T, et al. Ramosetron reduces symptoms of irritable bowel syndrome with diarrhea and improves quality of life in women. Gastroenterology. 2016 Feb;150(2):358-66.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

104. Garsed K, Chernova J, Hastings M, et al. A randomised trial of ondansetron for the treatment of irritable bowel syndrome with diarrhoea. Gut. 2014 Oct;63(10):1617-25.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

105. Chey WD, Lembo AJ, Rosenbaum DP. Tenapanor treatment of patients with constipation-predominant irritable bowel syndrome: a phase 2, randomized, placebo-controlled efficacy and safety trial. Am J Gastroenterol. 2017 May;112(5):763-74.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

106. Jung HK, Choung R, Locke G. Diarrhea predominant irritable bowel syndrome is associated with diverticulosis: a population based study. Am J Gastroenterol. 2010 Mar;105(3):652-61.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

107. Zhang QE, Wang F, Qin G, et al. Depressive symptoms in patients with irritable bowel syndrome: a meta-analysis of comparative studies. Int J Biol Sci. 2018 Aug 15;14(11):1504-12.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

108. Wang B, Duan R, Duan L. Prevalence of sleep disorder in irritable bowel syndrome: a systematic review with meta-analysis. Saudi J Gastroenterol. 2018 May-Jun;24(3):141-50.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

109. Li Z, Huang W, Wang X, et al. The relationship between lower urinary tract symptoms and irritable bowel syndrome: a meta-analysis of cross-sectional studies. Minerva Urol Nefrol. 2018 Aug;70(4):386-92.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს