ფარისებრი ჯირკვლის წარმონაქმნის შეფასება

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Haugen BR, Alexander EK, Bible KC, et al. 2015 American Thyroid Association management guidelines for adult patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Thyroid. 2016 Jan;26(1):1-133.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Wells SA Jr, Asa SL, Dralle H, et al. Revised American Thyroid Association guidelines for the management of medullary thyroid carcinoma. Thyroid. 2015 Jun;25(6):567-610.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Francis GL, Waguespack SG, Bauer AJ, et al. Management guidelines for children with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Thyroid. 2015 Jul;25(7):716-59.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Mevawalla N, McMullen T, Sidhu S, et al. Presentation of clinically solitary thyroid nodules in surgical patients. Thyroid. 2011 Jan;21(1):55-9. აბსტრაქტი

2. Al Shayeb M, Varma SR, El Kaseh A, et al. Incidental thyroid nodules an ultrasound screening of the neck region: prevalence & risk factors. Clin Pract. 2018;15(5):873-9.სრული ტექსტი

3. Rad MP, Zakavi SR, Layegh P, et al. Incidental thyroid abnormalities on carotid color Doppler ultrasound: frequency and clinical significance. J Med Ultrasound. 2015 Mar;23(1):25-8.სრული ტექსტი

4. Mortensen JD, Woolner LB, Bennett WA. Gross and microscopic findings in clinically normal thyroid glands. J Clin Endocrinol Metab. 1955 Oct;15(10):1270-80.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

5. Papini E, Guglielmi R, Bianchini A, et al. Risk of malignancy in nonpalpable thyroid nodules: predictive value of ultrasound and color-Doppler features. J Clin Endocrinol Metab. 2002 May;87(5):1941-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

6. Nam-Goong IS, Kim HY, Gong G, et al. Ultrasonography-guided fine-needle aspiration of thyroid incidentaloma: correlation with pathological findings. Clin Endocrinol (Oxf). 2004 Jan;60(1):21-8. აბსტრაქტი

7. Haugen BR, Alexander EK, Bible KC, et al. 2015 American Thyroid Association management guidelines for adult patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Thyroid. 2016 Jan;26(1):1-133.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

8. Ito Y, Miyauchi A, Oda H. Low-risk papillary microcarcinoma of the thyroid: a review of active surveillance trials. Eur J Surg Oncol. 2018 Mar;44(3):307-15.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

9. Brito JP, Ito Y, Miyauchi A, et al. A clinical framework to facilitate risk stratification when considering an active surveillance alternative to immediate biopsy and surgery in papillary microcarcinoma. Thyroid. 2016 Jan;26(1):144-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

10. Miyauchi A. Active surveillance of low-risk papillary microcarcinoma of the thyroid: Kuma hospital protocols and its outcomes. Video Endocrinology. 14 September 2016 [internet publication].სრული ტექსტი

11. Trülzsch B, Krohn K, Wonerow P, et al. Detection of thyroid-stimulating hormone receptor and Gsalpha mutations: in 75 toxic thyroid nodules by denaturing gradient gel electrophoresis. J Mol Med (Berl). 2001;78(12):684-91. აბსტრაქტი

12. Hundahl SA, Fleming ID, Fremgen AM, et al. A National Cancer Data Base report on 53,856 cases of thyroid carcinoma treated in the U.S., 1985-1995. Cancer. 1998 Dec 15;83(12):2638-48. აბსტრაქტი

13. Wells SA Jr, Asa SL, Dralle H, et al. Revised American Thyroid Association guidelines for the management of medullary thyroid carcinoma. Thyroid. 2015 Jun;25(6):567-610.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

14. Waguespack SG, Rich TA, Perrier ND, et al. Management of medullary thyroid carcinoma and MEN2 syndromes in childhood. Nat Rev Endocrinol. 2011 Aug 23;7(10):596-607. აბსტრაქტი

15. Smallridge RC, Ain KB, Asa SL, et al. American Thyroid Association guidelines for management of patients with anaplastic thyroid cancer. Thyroid. 2012 Nov;22(11):1104-39. აბსტრაქტი

16. Pedersen RK, Pedersen NT. Primary non-Hodgkin's lymphoma of the thyroid gland: a population based study. Histopathology. 1996 Jan;28(1):25-32. აბსტრაქტი

17. de los Santos ET, Keyhani-Rofagha S, Cunningham JJ, et al. Cystic thyroid nodules: the dilemma of malignant lesions. Arch Intern Med. 1990 Jul;150(7):1422-7. აბსტრაქტი

18. Bhargava P, Parisi M. Infected thyroglossal duct cyst. Pediatr Radiol. 2010 Dec;40 (Suppl 1):S84. აბსტრაქტი

19. Lucaya J, Berdon WE, Enriquez G, et al. Congenital pyriform sinus fistula: a cause of acute left-sided suppurative thyroiditis and neck abscess in children. Pediatr Radiol. 1990;21(1):27-9. აბსტრაქტი

20. Vanderpump MP, Tunbridge WM, French JM, et al. The incidence of thyroid disorders in the community: a twenty-year follow-up of the Whickham survey. Clin Endocrinol (Oxf). 1995 Jul;43(1):55-68. აბსტრაქტი

21. Rothman IN, Middleton L, Stack BC Jr, et al. Incidence of diffuse FDG uptake in the thyroid of patients with hypothyroidism. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2011 Oct;268(10):1501-4. აბსტრაქტი

22. Wei CH, Harari A. Parathyroid carcinoma: update and guidelines for management. Curr Treat Options Oncol. 2012 Mar;13(1):11-23. აბსტრაქტი

23. Dudney WC, Bodenner D, Stack BC Jr. Parathyroid carcinoma. Otolaryngol Clin North Am. 2010 Apr;43(2):441-53. აბსტრაქტი

24. Fang SH, Lal G. Parathyroid cancer. Endocr Pract. 2011 Mar-Apr;17 (Suppl 1):36-43. აბსტრაქტი

25. Ruda JM, Hollenbeak CS, Stack BC Jr. A systematic review of the diagnosis and treatment of primary hyperparathyroidism from 1995 to 2003. Otolaryngol Head Neck Surg. 2005 Mar;132(3):359-72. აბსტრაქტი

26. Kim TY, Kim WB, Gong G, et al. Metastasis to the thyroid diagnosed by fine-needle aspiration biopsy. Clin Endocrinol (Oxf). 2005 Feb;62(2):236-41. აბსტრაქტი

27. National Institute for Health and Care Excellence. Thyroid disease: assessment and management. November 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

28. Francis GL, Waguespack SG, Bauer AJ, et al. Management guidelines for children with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Thyroid. 2015 Jul;25(7):716-59.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

29. Gharib H, Papini E, Garber JR, et al.; American Association of Clinical Endocrinologists, American College of Endocrinology, Associazione Medici Endocrinologi medical guidelines for clinical practice for the diagnosis and management of thyroid nodules - 2016 update. Endocr Pract. 2016 May;22(5):622-39. აბსტრაქტი

30. Frates MC, Benson CB, Doubilet PM, et al. Prevalence and distribution of carcinoma in patients with solitary and multiple thyroid nodules on sonography. J Clin Endocrinol Metab. 2006 Sep;91(9):3411-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

31. McCoy KL, Jabbour N, Ogilvie JB, et al. The incidence of cancer and rate of false-negative cytology in thyroid nodules greater than or equal to 4 cm in size. Surgery. 2007 Dec;142(6):837-44. აბსტრაქტი

32. Englum BR, Pura J, Reed SD, et al. A bedside risk calculator to preoperatively distinguish follicular thyroid carcinoma from follicular variant of papillary thyroid carcinoma. World J Surg. 2015 Dec;39(12):2928-34. აბსტრაქტი

33. Ito Y, Miyauchi A, Oda H, et al. Revisiting low-risk thyroid papillary microcarcinomas resected without observation: was immediate surgery necessary? World J Surg. 2016 Mar;40(3):523-8. აბსტრაქტი

34. Hegedüs L. Clinical practice: the thyroid nodule. N Engl J Med. 2004 Oct 21;351(17):1764-71. აბსტრაქტი

35. Pynnonen MA, Gillespie MB, Roman B, et al. Clinical practice guideline: evaluation of the neck mass in adults. Otolaryngol Head Neck Surg. 2017 Sep;157(2 Suppl):S1-30. აბსტრაქტი

36. Cases JA, Surks MI. The changing role of scintigraphy in the evaluation of thyroid nodules. Semin Nucl Med. 2000 Apr;30(2):81-7. აბსტრაქტი

37. Khalid AN, Hollenbeak CS, Quraishi SA, et al. The cost-effectiveness of iodine 131 scintigraphy, ultrasonography, and fine-needle aspiration biopsy in the initial diagnosis of solitary thyroid nodules. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2006 Mar;132(3):244-50.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

38. Hales NW, Krempl GA, Medina JE. Is there a role for fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography in cytologically indeterminate thyroid nodules? Am J Otolaryngol. 2008 Mar-Apr;29(2):113-8. აბსტრაქტი

39. Razfar A, Branstetter BF 4th, Christopoulos A, et al. Clinical usefulness of positron emission tomography-computed tomography in recurrent thyroid carcinoma. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2010 Feb;136(2):120-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

40. Boeckmann J, Bartel T, Siegel E, et al. Can the pathology of a thyroid nodule be determined by positron emission tomography uptake? Otolaryngol Head Neck Surg. 2012 Jun;146(6):906-12. აბსტრაქტი

41. Polyzos SA, Anastasilakis AD. Clinical complications following thyroid fine-needle biopsy: a systematic review. Clin Endocrinol (Oxf). 2009 Aug;71(2):157-65.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

42. Gharib H, Papini E. Thyroid nodules: clinical importance, assessment, and treatment. Endocrinol Metab Clin North Am. 2007 Sep;36(3):707-35. აბსტრაქტი

43. Cesur M, Corapcioglu D, Bulut S, et al. Comparison of palpation-guided fine-needle aspiration biopsy to ultrasound-guided fine-needle aspiration biopsy in the evaluation of thyroid nodules. Thyroid. 2006 Jun;16(6):555-61. აბსტრაქტი

44. Theoharis CG, Schofield KM, Hammers L, et al. The Bethesda thyroid fine-needle aspiration classification system: year 1 at an academic institution. Thyroid. 2009 Nov;19(11):1215-23. აბსტრაქტი

45. Jo VY, Stelow EB, Dustin SM, et al. Malignancy risk for fine-needle aspiration of thyroid lesions according to the Bethesda system for reporting thyroid cytopathology. Am J Clin Pathol. 2010 Sep;134(3):450-6. აბსტრაქტი

46. Bumpous J, Celestre MD, Pribitkin E, et al. Decision making for diagnosis and management: algorithms from experts for molecular testing. Otolaryngol Clin North Am. 2014 Aug;47(4):609-23. აბსტრაქტი

47. Alexander EK, Heering JP, Benson CB, et al. Assessment of nondiagnostic ultrasound-guided fine needle aspirations of thyroid nodules. J Clin Endocrinol Metab. 2002 Nov;87(11):4924-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

48. Chehade JM, Silverberg AB, Kim J, et al. Role of repeated fine-needle aspiration of thyroid nodules with benign cytologic features. Endocr Pract. 2001 Jul-Aug;7(4):237-43. აბსტრაქტი

49. Baloch ZW, Cibas ES, Clark DP, et al. The National Cancer Institute Thyroid fine needle aspiration state of the science conference: a summation. Cytojournal. 2008 Apr 7;5:6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

50. British Thyroid Association. Guidelines for the management of thyroid cancer. July 2014 [internet publication].სრული ტექსტი

51. Nikiforov YE, Nikiforova MN. Molecular genetics and diagnosis of thyroid cancer. Nat Rev Endocrinol. 2011 Aug 30;7(10):569-80. აბსტრაქტი

52. Nikiforov YE, Ohori NP, Hodak SP, et al. Impact of mutational testing on the diagnosis and management of patients with cytologically indeterminate thyroid nodules: a prospective analysis of 1056 FNA samples. J Clin Endocrinol Metab. 2011 Nov;96(11):3390-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

53. Henrichsen TL, Reading CC. Thyroid ultrasonography. Part 2: nodules. Radiol Clin North Am. 2011 May;49(3):417-24. აბსტრაქტი

54. Nguyen GK, Lee MW, Ginsberg J, et al. Fine-needle aspiration of the thyroid: an overview. Cytojournal. 2005 Jun 29;2(1):12.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

55. Schneider AB, Sarne DH. Long-term risks for thyroid cancer and other neoplasms after exposure to radiation. Nat Clin Pract Endocrinol Metab. 2005 Dec;1(2):82-91. აბსტრაქტი

56. De Nicola H, Szejnfeld J, Logullo AF, et al. Flow pattern and vascular resistive index as predictors of malignancy risk in thyroid follicular neoplasms. J Ultrasound Med. 2005 Jul;24(7):897-904. აბსტრაქტი

57. Wong KT, Ahuja AT. Ultrasound of thyroid cancer. Cancer Imaging. 2005 Dec 9;5:157-66.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

58. Takashima S, Morimoto S, Ikezoe J, et al. CT evaluation of anaplastic thyroid carcinoma. AJR Am J Roentgenol. 1990 May;154(5):1079-85.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

59. Thieblemont C, Mayer A, Dumontet C, et al. Primary thyroid lymphoma is a heterogeneous disease. J Clin Endocrinol Metab. 2002 Jan;87(1):105-11.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

60. Peixoto R, Correia Pinto J, Soares V, et al. Primary thyroid lymphoma: A case report and review of the literature. Ann Med Surg (Lond). 2017 Jan;13:29-33.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

61. Pedersen IB, Knudsen N, Perrild H, et al. TSH-receptor antibody measurement for differentiation of hyperthyroidism into Graves' disease and multinodular toxic goitre: a comparison of two competitive binding assays. Clin Endocrinol (Oxf). 2001 Sep;55(3):381-90. აბსტრაქტი

62. Huppert BJ, Reading CC. Parathyroid sonography: imaging and intervention. J Clin Ultrasound. 2007 Mar-Apr;35(3):144-55. აბსტრაქტი

63. Digonnet A, Carlier A, Willemse E, et al. Parathyroid carcinoma: a review with three illustrative cases. J Cancer. 2011;2:532-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს