დენგეს ცხელება

წყაროები

ძირითადი სტატიები

World Health Organization, Regional Office for South-East Asia. Comprehensive guidelines for prevention and control of dengue and dengue haemorrhagic fever - revised and expanded edition. 2011 [internet publication].სრული ტექსტი

World Health Organization, Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases (TDR). Dengue: guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control. New edition. 2009 [internet publication].სრული ტექსტი

Guo C, Zhou Z, Wen Z, et al. Global epidemiology of dengue outbreaks in 1990-2015: a systematic review and meta-analysis. Front Cell Infect Microbiol. 2017 Jul 12;7:317.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Simmons CP, Farrar JJ, Nguyen VV, et al. Dengue. N Engl J Med. 2012;366:1423-1432. აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. World Health Organization, Regional Office for South-East Asia. Comprehensive guidelines for prevention and control of dengue and dengue haemorrhagic fever - revised and expanded edition. 2011 [internet publication].სრული ტექსტი

2. World Health Organization, Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases (TDR). Dengue: guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control. New edition. 2009 [internet publication].სრული ტექსტი

3. Barniol J, Gaczkowski R, Barbato EV, et al. Usefulness and applicability of the revised dengue case classification by disease: multi-centre study in 18 countries. BMC Infect Dis. 2011 Apr 21;11:106.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

4. Trunfio M, Savoldi A, Viganò O, et al. Bacterial coinfections in dengue virus disease: what we know and what is still obscure about an emerging concern. Infection. 2017 Feb;45(1):1-10. აბსტრაქტი

5. World Health Organization. Dengue and severe dengue. Jan 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

6. Ahmed AM, Mohammed AT, Vu TT, et al. Prevalence and burden of dengue infection in Europe: a systematic review and meta-analysis. Rev Med Virol. 2020 Mar;30(2):e2093.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

7. Gwee XWS, Chua PEY, Pang J. Global dengue importation: a systematic review. BMC Infect Dis. 2021 Oct 19;21(1):1078.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

8. World Health Organization. Dengue - Timor-Leste. Feb 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

9. World Health Organization. Dengue fever – Pakistan. Dec 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

10. Pan American Health Organization. Reported cases of dengue fever in the Americas by country or territory. Feb 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

11. Public Health England. Dengue fever: annual report. November 2015 [internet publication].სრული ტექსტი

12. Kalayanarooj S, Vaughn DW, Nimmannitya S, et al. Early clinical and laboratory indicators of acute dengue illness. J Infect Dis. 1997 Aug;176(2):313-21.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

13. Guzman MG, Kouri G. Dengue and dengue haemorrhagic fever in America: lessons and challenges. J Clin Virol. 2003 May;27(1):1-13. აბსტრაქტი

14. Teixeira MG, Barreto M. Diagnosis and management of dengue: clinical review. BMJ. 2009 Nov 18;339:b4338. აბსტრაქტი

15. Centers for Disease Control and Prevention. Health information for international travel (Yellow book) 2020. Chapter 4: travel-related infectious diseases. Dengue. July 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

16. Wilder-Smith A, Gubler DJ. Geographic expansion of dengue: the impact of international travel. Med Clin North Am. 2008 Nov;92(6):1377-90. აბსტრაქტი

17. Guo C, Zhou Z, Wen Z, et al. Global epidemiology of dengue outbreaks in 1990-2015: a systematic review and meta-analysis. Front Cell Infect Microbiol. 2017 Jul 12;7:317.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

18. Soo KM, Khalid B, Ching SM, et al. Meta-analysis of dengue severity during infection by different dengue virus serotypes in primary and secondary infections. PLoS One. 2016 May 23;11(5):e0154760.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Halsted SB. Epidemiology of dengue and dengue hemorrhagic fever. In: Gubler DJ and Kuno G, eds. Dengue and dengue haemorrhagic fever. New York, NY: CAB International; 1997:45-60.

20. Webster DP, Farrar J, Rowland-Jones S. Progress towards dengue vaccine. Lancet Infect Dis. 2009 Nov;9(11):678-87. აბსტრაქტი

21. Pichainarong N, Mongkalangoon N, Kalyanarooj S, et al. Relationship between body size and severity of dengue haemorrhagic fever among children aged 0-14 years. South East J Trop Med Public Health. 2006 Mar;37(2):283-8. აბსტრაქტი

22. Guzman MG, Kouri GP, Bravo J, et al. Dengue haemorrhagic fever in Cuba 1981, retrospective seroepidemiological study. Am J Trop Med Hyg. 1990 Feb;42(2):179-84. აბსტრაქტი

23. Chen LH, Wilson ME. Transmission of dengue virus without a mosquito vector: nosocomial mucocutaneous transmission and other routes of transmission. Clin Infect Dis. 2004 Sep 15;39(6):e56-60.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

24. Stramer SL, Linnen JM, Carrick JM, et al. Dengue viremia in blood donors identified by RNA and detection of dengue transfusion transmission during the 2007 dengue outbreak in Puerto Rico. Transfusion. 2012 Aug;52(8):1657-66. აბსტრაქტი

25. Sabino EC, Loureiro P, Lopes ME, et al; International Component of the NHLBI Recipient Epidemiology and Donor Evaluation Study-III. Transfusion-transmitted dengue and associated clinical symptoms during the 2012 epidemic in Brazil. J Infect Dis. 2016 Mar 1;213(5):694-702.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

26. Stephenson JR. Understanding dengue pathogenesis: implication for vaccine design. Bull World Health Organ. 2005 Apr;83(4):308-14.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

27. Whitehorn J, Simmons CP. The pathogenesis of dengue. Vaccine. 2011 Sep 23;29(42):7221-8. აბსტრაქტი

28. Jessie K, Fong MY, Devi S, et al. Localization of dengue virus in naturally infected tissue, by immunohistochemistry and in situ hybridation. J Infect Dis. 2004 Apr 15;189(8):1411-8. აბსტრაქტი

29. Weerakoon KG, Kularatne SA, Edussuriya DH, et al. Histopathological diagnosis of myocarditis in a dengue outbreak in Sri Lanka, 2009. BMC Res Notes. 2011 Jul 29;4:268.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

30. Libraty DH, Young PR, Pickering D, et al. High circulating levels of the dengue virus nonstructural protein NS1 early in dengue illness correlate with development of dengue haemorrhagic fever. J Infect Dis. 2002 Oct 15;186(8):1165-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

31. Simmons CP, Farrar JJ, Nguyen VV, et al. Dengue. N Engl J Med. 2012;366:1423-1432. აბსტრაქტი

32. Hajra A, Bandyopadhyay D, Hajra SK. Zika virus: a global threat to humanity: a comprehensive review andcurrent developments. N Am J Med Sci. 2016 Mar;8(3):123-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

33. Villamil-Gómez WE, González-Camargo O, Rodriguez-Ayubi J, et al. Dengue, chikungunya and Zika co-infection in a patient from Colombia. J Infect Public Health. 2016 Sep-Oct;9(5):684-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

34. Magalhães BM, Siqueira AM, Alexandre MA, et al. P. vivax malaria and dengue fever co-infection: a cross-sectional study in the Brazilian Amazon. PLoS Negl Trop Dis. 2014 Oct 23;8(10):e3239.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

35. Kotepui M, Kotepui KU, Milanez GJ, et al. Prevalence of and risk factors for severe malaria caused by Plasmodium and dengue virus co-infection: a systematic review and meta-analysis. Infect Dis Poverty. 2020 Sep 22;9(1):134.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

36. Santos AC, de Moura EL, Ferreira JM, et al. Meta-analysis of the relationship between TNF-α (-308G/A) and IL-10 (-819C/T) gene polymorphisms and susceptibility to dengue. Immunol Invest. 2017 Feb;46(2):201-20. აბსტრაქტი

37. Pabalan N, Chaisri S, Tabunhan S, et al. Associations of tumor necrosis factor-α-308 polymorphism with dengue infection: a systematic review and meta-analysis. Acta Trop. 2017 Sep;173:17-22. აბსტრაქტი

38. Halstead SB. Dengue. Lancet. 2007 Nov 10;370(9599):1644-52. აბსტრაქტი

39. Gamble J, Bethell D, Day NP, et al. Age-related changes in microvascular permeability: a significant factor in the susceptibility of children to shock? Clin Sci [Lond]. 2000 Feb;98(2):211-6. აბსტრაქტი

40. Kularatne SA, Patirage MM, Pathirage PV, et al. Cardiac complication of a dengue fever outbreak of Sri Lanka, 2005. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2007 Aug;101(8):804-8. აბსტრაქტი

41. Kularatne SA, Pathirage MM, Gunasena S. A case series of dengue fever with altered consciousness and electroencephalogram changes in Sri Lanka. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2008 Oct;102(10):1053-4. აბსტრაქტი

42. Gulati S, Maheshwari A. Atypical manifestations of dengue. Trop Med Int Health. 2007 Sep;12(9):1087-95.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

43. Pouliot SH, Xiong X, Harille RM, et al. Maternal dengue and pregnancy outcomes: a systemic review. Obstet Gynecol Surv. 2010 Feb;65(2):107-18. აბსტრაქტი

44. Paixão ES, Teixeira MG, Costa MDCN, et al. Dengue during pregnancy and adverse fetal outcomes: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis. 2016 Jul;16(7):857-65. აბსტრაქტი

45. Adam I, Jumaa AM, Elbashir HM, et al. Maternal and perinatal outcomes of dengue in PortSudan, Eastern Sudan. Virol J. 2010 Jul 13;7:153.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

46. Xiong YQ, Mo Y, Shi TL, et al. Dengue virus infection during pregnancy increased the risk of adverse fetal outcomes? An updated meta-analysis. J Clin Virol. 2017 Sep;94:42-9. აბსტრაქტი

47. Bravo JR, Guzmán MG, Kouri GP. Why dengue haemorrhagic fever in Cuba? 1. Individual risk factor for dengue haemorrhagic fever/dengue shock syndrome. Trans R Soc Trop Med Hyg. 1987;81(5):816-20. აბსტრაქტი

48. Toledo J, George L, Martinez E, et al. Relevance of non-communicable comorbidities for the development of the severe forms of dengue: a systematic literature review. PLoS Negl Trop Dis. 2016 Jan 4;10(1):e0004284.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

49. Sangkaew S, Ming D, Boonyasiri A, et al. Risk predictors of progression to severe disease during the febrile phase of dengue: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis. 2021 Jul;21(7):1014-26.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

50. Anders KL, Nguyet NM, Chau NV, et al. Epidemiological factors associated with dengue shock syndrome and mortality in hospitalized dengue patients in Ho Chi Minh City, Vietnam. Am J Trop Med Hyg. 2011 Jan;84(1):127-34.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

51. Thisyacorn U, Nimmannitya S. Nutritional status of children with dengue haemorrhagic fever. Clin Infect Dis. 1993 Feb;16(2):295-7. აბსტრაქტი

52. Kalayanarooj S, Nimmannitya S. Is dengue severity related to nutritional status? South East J Trop Med Public Health. 2005 Mar;36(2):378-84. აბსტრაქტი

53. Hashan MR, Ghozy S, El-Qushayri AE, et al. Association of dengue disease severity and blood group: a systematic review and meta-analysis. Rev Med Virol. 2021 Jan;31(1):1-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

54. Patel RV, Shaeer KM, Patel P, et al. EPA-registered repellents for mosquitoes transmitting emerging viral disease. Pharmacotherapy. 2016 Dec;36(12):1272-80. აბსტრაქტი

55. Centers for Disease Control and Prevention. Vaccine safety & efficacy data. Dengue vaccine. Dec 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

56. World Health Organization. Immunization, vaccines and biologicals: questions and answers on dengue vaccines. April 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

57. World Health Organization. Immunization, vaccines and biologicals: revised SAGE recommendation on use of dengue vaccine. April 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

58. Centers for Disease Control and Prevention. Laboratory testing requirements for vaccination with Dengvaxia dengue vaccine. March 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

59. Centers for Disease Control and Prevention. Dengue vaccine. Vaccine schedule & dosing. Dec 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

60. Paz-Bailey G, Adams L, Wong JM, et al. Dengue vaccine: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices, United States, 2021. MMWR Recomm Rep. 2021 Dec 17;70(6):1-16.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

61. Sridhar S, Luedtke A, Langevin E, et al. Effect of dengue serostatus on dengue vaccine safety and efficacy. N Engl J Med. 2018 Jul 26;379(4):327-40.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

62. Hadinegoro SR, Arredondo-García JL, Capeding MR, et al. Efficacy and long-term safety of a dengue vaccine in regions of endemic disease. N Engl J Med. 2015 Sep 24;373(13):1195-206.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

63. Rosa BR, Cunha AJLAD, Medronho RA. Efficacy, immunogenicity and safety of a recombinant tetravalent dengue vaccine (CYD-TDV) in children aged 2-17 years: systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2019 Mar 13;9(3):e019368.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

64. da Silveira LTC, Tura B, Santos M. Systematic review of dengue vaccine efficacy. BMC Infect Dis. 2019 Aug 28;19(1):750.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

65. Torresi J, Ebert G, Pellegrini M. Vaccines licensed and in clinical trials for the prevention of dengue. Hum Vaccin Immunother. 2017 May 4;13(5):1059-72.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

66. Baldacchino F, Caputo B, Chandre F, et al. Control methods against invasive Aedes mosquitoes in Europe: a review. Pest Manag Sci. 2015 May 21. Pest Manag Sci. 2015;71:1471-1485. აბსტრაქტი

67. Utarini A, Indriani C, Ahmad RA, et al. Efficacy of Wolbachia-infected mosquito deployments for the control of dengue. N Engl J Med. 2021 Jun 10;384(23):2177-86.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

68. Andersson N, Nava-Aguilera E, Arosteguí J, et al. Evidence based community mobilization for dengue prevention in Nicaragua and Mexico (Camino Verde, the Green Way): cluster randomized controlled trial. BMJ. 2015;351:h3267.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

69. Centers for Disease Control and Prevention. Dengue. Clinical presentation. Sept 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

70. Premaratne R, Pathmeswaran A, Amarasekara ND, et al. A clinical guide for early detection of dengue fever and timing of investigations to detect patients likely to develop complications. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2009 Feb;103(2):127-31. აბსტრაქტი

71. Ministry of Health, Sri Lanka. Guidelines on management of dengue fever and dengue haemorrhagic fever in children and adolescents: revised and expanded edition. November 2012 [internet publication].სრული ტექსტი

72. Kalayanarooj S, Nimmanitya S, Suntayakorn S, et al. Can doctors make an accurate diagnosis of dengue infection at an early stage? Dengue Bull. 1999;23:1-9.სრული ტექსტი

73. Sawasdivorn S, Vibulvattanakit S, Sasavatpakdee M, et al. Efficacy of clinical diagnosis of dengue fever in paediatric age groups as determined by WHO case definition 1997 in Thailand. Dengue Bull. 2001;25:56-64.სრული ტექსტი

74. Thach TQ, Eisa HG, Hmeda AB, et al. Predictive markers for the early prognosis of dengue severity: a systematic review and meta-analysis. PLoS Negl Trop Dis. 2021 Oct;15(10):e0009808.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

75. Hunsperger EA, Muñoz-Jordán J, Beltran M, et al. Performance of dengue diagnostic tests in a single-specimen diagnostic algorithm. J Infect Dis. 2016 Sep 15;214(6):836-44.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

76. Lima Mda R, Nogueira RM, Schatzmayr HG, et al. Comparison of three commercially available dengue NS1 antigen capture assays for acute diagnosis of dengue in Brazil. PLoS Negl Trop Dis. 2010 Jul 6;4(7):e738.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

77. Centers for Disease Control and Prevention. For healthcare providers. Dengue - testing. May 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

78. Rasmussen SA, Jamieson DJ, Honein MA, et al. Zika virus and birth defects-reviewing the evidence for causality. N Engl J Med. 2016;374:1981-1987.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

79. Go YY, Rajapakse RP, Kularatne SA, et al. A pan-dengue virus reverse transcription-insulated isothermal polymerase chain reaction (RT-iiPCR) assay intended for point-of-need diagnosis of dengue infection using POCKITTM Nucleic Acid Analyzer. J Clin Microbiol. 2016;54:1528-1535. აბსტრაქტი

80. Pan American Health Organization; World Health Organization. Tool for the diagnosis and care of patients with suspected arboviral diseases. March 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

81. Centers for Disease Control and Prevention. New CDC laboratory test for Zika virus authorized for emergency use by FDA. March 2016 [internet publication].სრული ტექსტი

82. Nguyen MT, Ho TN, Nguyen VV, et al. An evidence-based algorithm for early prognosis of severe dengue in the outpatient setting. Clin Infect Dis. 2017 Mar 1;64(5):656-63.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

83. Centers for Disease Control and Prevention. CDC DENV-1-4 real-time RT-PCR assay for detection and serotype identification of dengue virus. Oct 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

84. Adane T, Getawa S. Coagulation abnormalities in dengue fever infection: a systematic review and meta-analysis. PLoS Negl Trop Dis. 2021 Aug;15(8):e0009666.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

85. Sharp TM, Fischer M, Muñoz-Jordán JL, et al. Dengue and Zika virus diagnostic testing for patients with a clinically compatible illness and risk for infection with both viruses. MMWR Recomm Rep. 2019 Jun 14;68(1):1-10.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

86. Kularatne SA, Gihan MC, Weerasinghe SC, et al. Concurrent outbreaks of Chikungunya and Dengue fever in Kandy, Sri Lanka, 2006-07: a comparative analysis of clinical and laboratory features. Postgrad Med J. 2009 Jul;85(1005):342-6. აბსტრაქტი

87. Kularatne SAM, Weerasinghe SC, Gihan C, et al. Epidemiology, clinical manifestations, and long-term outcomes of a major outbreak of chikungunya in a hamlet in Sri Lanka in 2007: a longitudinal cohort study. J Trop Med. 2012;2012:639178.სრული ტექსტი

88. Walker DH, Raoult D. Rickettsia rickettsi and other spotted fever group rickettsiae. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Principles and practice of infectious diseases. 5th ed, v2. New York, NY: Churchill Livingstone; 2000:2035-42.

89. Vijayachari P, Sugunan AP, Shriram AN. Leptospirosis: an emerging global public health problem. J Biosci. 2008 Nov;33(4):557-69. აბსტრაქტი

90. Tsheten T, Clements ACA, Gray DJ, et al. Clinical features and outcomes of COVID-19 and dengue co-infection: a systematic review. BMC Infect Dis. 2021 Aug 2;21(1):729.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

91. Raafat N, Loganathan S, Mukaka M, et al. Diagnostic accuracy of the WHO clinical definitions for dengue and implications for surveillance: a systematic review and meta-analysis. PLoS Negl Trop Dis. 2021 Apr;15(4):e0009359.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

92. Centers for Disease Control and Prevention. Dengue case management for clinicians. May 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

93. Pan American Health Organization; World Health Organization. Dengue: guidelines for patient care in the region of the Americas, 2nd edition. 2016 [internet publication].სრული ტექსტი

94. Dung NM, Day NP, Tam DT, et al. Fluid replacement in dengue shock syndrome: randomized, double-blind comparison of four intravenous fluid regimens. Clin Infect Dis. 1999 Oct;29(4):787-94. აბსტრაქტი

95. Ngo NT, Cao XT, Kneen R, et al. Acute management of dengue shock syndrome: randomized double-blind comparison of 4 intravenous fluid regimens in the first hour. Clin Infect Dis. 2001 Jan 15;32(2):204-13. აბსტრაქტი

96. Wills BA, Nguyen MD, Ha TL, et al. Comparison of three fluid solutions for resuscitation in dengue shock syndrome. N Engl J Med. 2005 Sep 1;353(9):877-89.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

97. Ministry of Health, Sri Lanka. Guidelines on management of dengue fever and dengue haemorrhagic fever in adults: revised and expanded edition. November 2012 [internet publication].სრული ტექსტი

98. Rajapakse S. Corticosteroids in the treatment of dengue illness. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2009 Feb;103(2):122-6. აბსტრაქტი

99. Lye DC, Archuleta S, Syed-Omar SF, et al. Prophylactic platelet transfusion plus supportive care versus supportive care alone in adults with dengue and thrombocytopenia: a multicentre, open-label, randomised, superiority trial. Lancet. 2017 Apr 22;389(10079):1611-8. აბსტრაქტი

100. Webster J, Osborne S, Rickard CM, et al. Clinically-indicated replacement versus routine replacement of peripheral venous catheters. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Jan 23;(1):CD007798.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

101. Kusminsky RE. Complications of central venous catheterization. J Am Coll Surg. 2007 Apr;204(4):681-96. აბსტრაქტი

102. McGee DC, Gould MK. Preventing complications of central venous catheterization. N Engl J Med. 2003 Mar 20;348(12):1123-33.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

103. Smith RN, Nolan JP. Central venous catheters. BMJ. 2013 Nov 11;347:f6570. აბსტრაქტი

104. Reich DL. Monitoring in anesthesia and perioperative care. Cambridge: Cambridge University Press; 2011.

105. Abbott Northwestern Hospital Internal Medicine Residency. Internal jugular central venous line. 2015 [internet publication].სრული ტექსტი

106. Bishop L, Dougherty L, Bodenham A, et al. Guidelines on the insertion and management of central venous access devices in adults. Int J Lab Hematol. 2007 Aug;29(4):261-78. აბსტრაქტი

107. Practice guidelines for central venous access 2020: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Central Venous Access. Anesthesiology. 2020 Jan;132(1):8-43.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

108. Fletcher SJ, Bodenham AR. Safe placement of central venous catheters: where should the tip of the catheter lie? Br J Anaesth. 2000 Aug;85(2):188-91.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

109. Gibson F, Bodenham A. Misplaced central venous catheters: applied anatomy and practical management. Br J Anaesth. 2013 Mar;110(3):333-46.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

110. Schuster M, Nave H, Piepenbrock S, et al. The carina as a landmark in central venous catheter placement. Br J Anaesth. 2000 Aug;85(2):192-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

111. Zhang F, Kramer CV. Corticosteroids for dengue infection. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(7):CD003488.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

112. Tam DT, Ngoc TV, Tien NT, et al. Effects of short-course oral corticosteroid therapy in early dengue infection in Vietnamese patients: a randomized, placebo-controlled trial. Clin Infect Dis. 2012;55:1216-1224.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

113. Noble CG, Chen YL, Dong H, et al. Strategies for development of dengue virus inhibitors. Antiviral Res. 2010;85:450-462. აბსტრაქტი

114. Nguyen NM, Tran CN, Phung LK, et al. A randomized, double-blind placebo controlled trial of balapiravir, a polymerase inhibitor, in adult dengue patients. J Infect Dis. 2013;207:1442-1450.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

115. Whitehorn J, Nguyen CVV, Khanh LP, et al. Lovastatin for the treatment of adult patients with dengue: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Clin Infect Dis. 2016;62:468-476.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

116. Dissanayake DMDIB, Gunaratne WMSN, Kumarihamy KWMPP, et al. Use of intravenous N-acetylcysteine in acute severe hepatitis due to severe dengue infection: a case series. BMC Infect Dis. 2021 Sep 20;21(1):978.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

117. Kularatne SA, Imbulpitiya IV, Abeysekera RA, et al. Extensive haemorrhagic necrosis of liver is an unpredictable fatal complication in dengue infection: a postmortem study. BMC Infect Dis. 2014 Mar 14;14:141.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

118. Mallhi TH, Sarriff A, Adnan AS, et al. Dengue-induced acute kidney injury (DAKI): a neglected and fatal complication of dengue viral infection--a systematic review. J Coll Physicians Surg Pak. 2015 Nov;25(11):828-34. აბსტრაქტი

119. Kamel MG, Nam NT, Han NHB, et al. Post-dengue acute disseminated encephalomyelitis: a case report and meta-analysis. PLoS Negl Trop Dis. 2017 Jun 30;11(6):e0005715.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას