მენინგიტის მიმოხილვა

წყაროები

გამოყენებული სტატიები

1. McGill F, Heyderman RS, Michael BD, et al. The UK joint specialist societies guideline on the diagnosis and management of acute meningitis and meningococcal sepsis in immunocompetent adults. J Infect. 2016 Apr;72(4):405-38.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

2. Centers for Disease Control and Prevention. Meningitis: resources for healthcare professionals. Aug 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

3. Chadwick DR. Viral meningitis. Br Med Bull. 2005;75-76(1):1-14.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

4. Oordt-Speets AM, Bolijn R, van Hoorn RC, et al. Global etiology of bacterial meningitis: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2018;13(6):e0198772.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

5. Brouwer MC, van de Beek D. Epidemiology of community-acquired bacterial meningitis. Curr Opin Infect Dis. 2018 Feb;31(1):78-84. აბსტრაქტი

6. Centers for Disease Control and Prevention. Manual for the surveillance of vaccine-preventable diseases. Chapter 8: meningococcal disease. Jan 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

7. Chayakulkeeree M, Perfect JR. Cryptococcosis. Infect Dis Clin North Am. 2006;20:507-44. აბსტრაქტი

8. Charalambous LT, Premji A, Tybout C, et al. Prevalence, healthcare resource utilization and overall burden of fungal meningitis in the United States. J Med Microbiol. 2018 Feb;67(2):215-27.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

9. Lewinsohn DM, Leonard MK, LoBue PA, et al. Official American Thoracic Society/Infectious Diseases Society of America/Centers for Disease Control and Prevention Clinical Practice Guidelines: diagnosis of tuberculosis in adults and children. Clin Infect Dis. 2017 Jan 15;64(2):e1-33.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

10. Ropper AH. Neurosyphilis. N Engl J Med. 2019 Oct 3;381(14):1358-63.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას