ჰემორაგიული ინსულტი

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Smith EE, Rosand J, Greenberg SM. Hemorrhagic stroke. Neuroimaging Clin N Am. 2005 May;15(2):259-72. აბსტრაქტი

Smith EE, Greenberg SM. Clinical diagnosis of cerebral amyloid angiopathy: validation of the Boston criteria. Curr Atheroscler Rep. 2003 Jul;5(4):260-6. აბსტრაქტი

Derdeyn CP, Zipfel GJ, Albuquerque FC, et al. Management of brain arteriovenous malformations: a scientific statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2017 Aug;48(8):e200-24.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Hemphill JC 3rd, Bonovich DC, Besmertis L, et al. The ICH score: a simple, reliable grading scale for intracerebral hemorrhage. Stroke. 2001 Apr;32(4):891-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Lappin JM, Darke S, Farrell M. Stroke and methamphetamine use in young adults: a review. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017 Dec;88(12):1079-91. აბსტრაქტი

Takahashi JC, Funaki T, Houkin K, et al; JAM Trial Investigators. Significance of the hemorrhagic site for recurrent bleeding: prespecified analysis in the Japan Adult Moyamoya trial. Stroke. 2016 Jan;47(1):37-43. აბსტრაქტი

Ma Y, Li Z, Chen L, et al. Blood lipid levels, statin therapy and the risk of intracerebral hemorrhage. Lipids Health Dis. 2016 Mar 1;15:43.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Hemphill JC 3rd, Greenberg SM, Anderson C, et al. Guidelines for the management of spontaneous intracerebral hemorrhage: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2015 Jul;46(7):2032-60.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Mendelow AD, Gregson BA, Fernandes HM, et al. Early surgery versus initial conservative treatment in patients with spontaneous supratentorial intracerebral haematomas in the International Surgical Trial in Intracerebral Haemorrhage (STICH): a randomised trial. Lancet. 2005 Jan 29-Feb 4;365(9457):387-97. აბსტრაქტი

Steiner T, Al-Shahi Salman R, Beer R, et al. European Stroke Organisation (ESO) guidelines for the management of spontaneous intracerebral hemorrhage. Int J Stroke. 2014 Oct;9(7):840-55.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Ansell J, Hirsh J, Hylek E, et al. Pharmacology and management of the vitamin K antagonists: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines (8th edition). Chest. 2008 Jun;133(6 suppl):160-98S. აბსტრაქტი

Garcia DA, Baglin TP, Weitz JI, et al. Parenteral anticoagulants: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2012 Feb;141(2 suppl):e24-43S.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Rost NS, Smith EE, Chang Y, et al. Prediction of functional outcome in patients with primary intracerebral hemorrhage: the FUNC score. Stroke. 2008 Aug;39(8):2304-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Eckman MH, Rosand J, Knudsen KA, et al. Can patients be anticoagulated after intracerebral hemorrhage? A decision analysis. Stroke. 2003 Jul;34(7):1710-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Katsanos AH, Mavridis D, Parissis J, et al. Novel oral anticoagulants for the secondary prevention of cerebral ischemia: a network meta-analysis. Ther Adv Neurol Disord. 2016 Sep;9(5):359-68.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Murthy SB, Gupta A, Merkler AE, et al. Restarting anticoagulant therapy after intracranial hemorrhage: a systematic review and meta-analysis. Stroke. 2017 Jun;48(6):1594-600.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Oertel LB, Fogerty AE. Use of direct oral anticoagulants for stroke prevention in elderly patients with nonvalvular atrial fibrillation. J Am Assoc Nurse Pract. 2017 Sep;29(9):551-61. აბსტრაქტი

Tereshchenko LG, Henrikson CA, Cigarroa J, et al. Comparative effectiveness of interventions for stroke prevention in atrial fibrillation: a network meta-analysis. J Am Heart Assoc. 2016 May 20;5(5):e003206.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Qureshi AI, Tuhrim S, Broderick JP, et al. Spontaneous intracerebral hemorrhage. N Engl J Med. 2001 May 10;344(19):1450-60. აბსტრაქტი

2. Smith EE, Rosand J, Greenberg SM. Hemorrhagic stroke. Neuroimaging Clin N Am. 2005 May;15(2):259-72. აბსტრაქტი

3. Rathore SS, Hinn AR, Cooper LS, et al. Characterization of incident stroke signs and symptoms: findings from the atherosclerosis risk in communities study. Stroke. 2002 Nov;33(11):2718-21.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

4. GBD 2016 Stroke Collaborators. Global, regional, and national burden of stroke, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Neurol. 2019 May;18(5):439-58.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

5. Benjamin EJ, Virani SS, Callaway CW, et al; American Heart Association Council on Epidemiology and Prevention Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Heart disease and stroke statistics - 2018 update: a report from the American Heart Association. Circulation. 2018 Mar 20;137(12):e67-492.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

6. GBD 2016 Lifetime Risk of Stroke Collaborators, Feigin VL, Nguyen G, et al. Global, regional, and country-specific lifetime risks of stroke, 1990 and 2016. N Engl J Med. 2018 Dec 20;379(25):2429-37.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

7. Appelros P, Stegmayr B, Terént A. Sex differences in stroke epidemiology: a systematic review. Stroke. 2009 Apr;40(4):1082-90.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

8. Block F, Dafotakis M. Cerebral amyloid angiopathy in stroke medicine. Dtsch Arztebl Int. 2017 Jan 20;114(3):37-42.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

9. Smith EE, Greenberg SM. Clinical diagnosis of cerebral amyloid angiopathy: validation of the Boston criteria. Curr Atheroscler Rep. 2003 Jul;5(4):260-6. აბსტრაქტი

10. Zhang-Nunes SX, Maat-Schieman ML, van Duinen SG, et al. The cerebral beta-amyloid angiopathies: hereditary and sporadic. Brain Pathol. 2006 Jan;16(1):30-9. აბსტრაქტი

11. Wang DN, Hou XW, Yang BW, et al. Quantity of cerebral microbleeds, antiplatelet therapy, and intracerebral hemorrhage outcomes: a systematic review and meta-analysis. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2015 Dec;24(12):2728-37. აბსტრაქტი

12. Derdeyn CP, Zipfel GJ, Albuquerque FC, et al. Management of brain arteriovenous malformations: a scientific statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2017 Aug;48(8):e200-24.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

13. Fisher CM. Pathological observations in hypertensive cerebral hemorrhage. J Neuropathol Exp Neurol. 1971 Jul;30(3):536-50. აბსტრაქტი

14. Mayer SA, Brun NC, Begtrup K, et al. Efficacy and safety of recombinant activated factor VII for acute intracerebral hemorrhage. N Engl J Med. 2008 May 15;358(20):2127-37. აბსტრაქტი

15. Al-Shahi Salman R, Frantzias J, Lee RJ, et al. Absolute risk and predictors of the growth of acute spontaneous intracerebral haemorrhage: a systematic review and meta-analysis of individual patient data. Lancet Neurol. 2018 Oct;17(10):885-94.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

16. Petrovska-Cvetkovska D, Dolnenec-Baneva N, Nikodijevik D, et al. Correlative study between serum matrix metalloproteinase-9 values and neurologic deficit in acute, primary, supratentorial, intracerebral haemorrhage. Pril (Makedon Akad Nauk Umet Odd Med Nauki). 2014;35(2):39-44.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

17. Yang Q, Zhuang X, Peng F, et al. Relationship of plasma matrix metalloproteinase-9 and hematoma expansion in acute hypertensive cerebral hemorrhage. Int J Neurosci. 2016;126(3):213-8. აბსტრაქტი

18. Mittal MK, LacKamp A. Intracerebral hemorrhage: perihemorrhagic edema and secondary hematoma expansion: from bench work to ongoing controversies. Front Neurol. 2016 Nov 21;7:210.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Hemphill JC 3rd, Bonovich DC, Besmertis L, et al. The ICH score: a simple, reliable grading scale for intracerebral hemorrhage. Stroke. 2001 Apr;32(4):891-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

20. Kannel WB, Wolf PA, Verter J, et al. Epidemiologic assessment of the role of blood pressure in stroke. The Framingham study. JAMA. 1970 Oct 12;214(2):301-10. აბსტრაქტი

21. Woo D, Sauerbeck LR, Kissela BM, et al. Genetic and environmental risk factors for intracerebral hemorrhage: preliminary results of a population-based study. Stroke. 2002 May;33(5):1190-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

22. Broderick J, Brott T, Kothari R, et al. The Greater Cincinnati/Northern Kentucky Stroke Study: preliminary first-ever and total incidence rates of stroke among blacks. Stroke. 1998 Feb;29(2):415-21.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

23. Labovitz DL, Halim A, Boden-Albala B, et al. The incidence of deep and lobar intracerebral hemorrhage in whites, blacks and Hispanics. Neurology. 2005 Aug 23;65(4):518-22. აბსტრაქტი

24. Flaherty ML, Woo D, Haverbusch M, et al. Racial variations in location and risk of intracerebral hemorrhage. Stroke. 2005 May;36(5):934-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

25. Greenberg SM, Eng JA, Ning M, et al. Hemorrhage burden predicts recurrent intracerebral hemorrhage after lobar hemorrhage. Stroke. 2004 Jun;35(6):1415-20.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

26. Smith EE, Gurol ME, Eng JA, et al. White matter lesions, cognition, and recurrent hemorrhage in lobar intracerebral hemorrhage. Neurology. 2004 Nov 9;63(9):1606-12. აბსტრაქტი

27. O'Donnell HC, Rosand J, Knudsen KA, et al. Apolipoprotein E genotype and the risk of recurrent lobar intracerebral hemorrhage. N Engl J Med. 2000 Jan 27;342(4):240-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

28. Gould DB, Phalan FC, van Mil SE, et al. Role of COL4A1 in small-vessel disease and hemorrhagic stroke. N Engl J Med. 2006 Apr 6;354(14):1489-96.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

29. Antithrombotic Trialists' Collaboration. Collaborative meta-analysis of randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in high risk patients. BMJ. 2002 Jan 12;324(7329):71-86.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

30. Huang WY, Saver JL, Wu YL, et al. Frequency of intracranial hemorrhage with low-dose aspirin in individuals without symptomatic cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis. JAMA Neurol. 2019 May 13;76(8):906-14.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

31. Ruff CT, Giugliano RP, Braunwald E, et al. Comparison of the efficacy and safety of new oral anticoagulants with warfarin in patients with atrial fibrillation: a meta-analysis of randomised trials. Lancet. 2014 Mar 15;383(9921):955-62. აბსტრაქტი

32. Lappin JM, Darke S, Farrell M. Stroke and methamphetamine use in young adults: a review. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017 Dec;88(12):1079-91. აბსტრაქტი

33. Wojak JC, Flamm ES. Intracranial hemorrhage and cocaine use. Stroke. 1987 Jul-Aug;18(4):712-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

34. Barnes B, Cawley CM, Barrow DL. Intracerebral hemorrhage secondary to vascular lesions. Neurosurg Clin N Am. 2002 Jul;13(3):289-97. აბსტრაქტი

35. Ariesen MJ, Claus SP, Rinkel GJ, et al. Risk factors for intracerebral hemorrhage in the general population: a systematic review. Stroke. 2003 Aug;34(8):2060-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

36. Price AJ, Wright FL, Green J, et al. Differences in risk factors for 3 types of stroke: UK prospective study and meta-analyses. Neurology. 2018 Jan 23;90(4):e298-306.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

37. Ungprasert P, Matteson EL, Thongprayoon C. Nonaspirin nonsteroidal anti-inflammatory drugs and risk of hemorrhagic stroke: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Stroke. 2016 Feb;47(2):356-64. აბსტრაქტი

38. Boulanger M, Poon MT, Wild SH, et al. Association between diabetes mellitus and the occurrence and outcome of intracerebral hemorrhage. Neurology. 2016 Aug 30;87(9):870-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

39. Saliba W, Barnett-Griness O, Gronich N, et al. Association of diabetes and glycated hemoglobin with the risk of intracerebral hemorrhage: a population-based cohort study. Diabetes Care. 2019 Apr;42(4):682-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

40. Reynolds K, Lewis B, Nolen JD, et al. Alcohol consumption and risk of stroke: a meta-analysis. JAMA. 2003 Feb 5;289(5):579-88. აბსტრაქტი

41. Cohen BA, Biller J. Hemorrhagic stroke due to cerebral vasculitis and the role of immunosuppressive therapy. Neurosurg Clin N Am. 1992 Jul;3(3):611-24. აბსტრაქტი

42. Takahashi JC, Funaki T, Houkin K, et al; JAM Trial Investigators. Significance of the hemorrhagic site for recurrent bleeding: prespecified analysis in the Japan Adult Moyamoya trial. Stroke. 2016 Jan;47(1):37-43. აბსტრაქტი

43. Rutten-Jacobs LC, Larsson SC, Malik R, et al. Genetic risk, incident stroke, and the benefits of adhering to a healthy lifestyle: cohort study of 306 473 UK Biobank participants. BMJ. 2018 Oct 24;363:k4168.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

44. Pandian JD, Gall SL, Kate MP, et al. Prevention of stroke: a global perspective. Lancet. 2018 Oct 6;392(10154):1269-78. აბსტრაქტი

45. Feng Q, Fan S, Wu Y, et al. Adherence to the dietary approaches to stop hypertension diet and risk of stroke: a meta-analysis of prospective studies. Medicine (Baltimore). 2018 Sep;97(38):e12450.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

46. Blacquiere D, Lindsay MP, Foley N, et al. Canadian stroke best practice recommendations: telestroke best practice guidelines update 2017. Int J Stroke. 2017 Oct;12(8):886-95.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

47. Demaerschalk BM, Berg J, Chong BW, et al. American Telemedicine Association: telestroke guidelines. Telemed J E Health. 2017 May;23(5):376-89.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

48. Hwang DY, Dell CA, Sparks MJ, et al. Clinician judgment vs formal scales for predicting intracerebral hemorrhage outcomes. Neurology. 2016 Jan 12;86(2):126-33. აბსტრაქტი

49. McKinney JS, Kostis WJ. Statin therapy and the risk of intracerebral hemorrhage: a meta-analysis of 31 randomized controlled trials. Stroke. 2012 Aug;43(8):2149-56. აბსტრაქტი

50. Biffi A, Devan WJ, Anderson CD, et al. Statin use and outcome after intracerebral hemorrhage: case-control study and meta-analysis. Neurology. 2011 May 3;76(18):1581-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

51. Priglinger M, Arima H, Anderson C, et al; INTERACT Investigators. No relationship of lipid-lowering agents to hematoma growth: pooled analysis of the Intensive Blood Pressure Reduction in Acute Cerebral Hemorrhage Trials studies. Stroke. 2015 Mar;46(3):857-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

52. Ma Y, Li Z, Chen L, et al. Blood lipid levels, statin therapy and the risk of intracerebral hemorrhage. Lipids Health Dis. 2016 Mar 1;15:43.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

53. Passero S, Rocchi R, Rossi S, et al. Seizures after spontaneous supratentorial intracerebral hemorrhage. Epilepsia. 2002 Oct;43(10):1175-80. აბსტრაქტი

54. Cordonnier C, Demchuk A, Ziai W, et al. Intracerebral haemorrhage: current approaches to acute management. Lancet. 2018 Oct 6;392(10154):1257-68. აბსტრაქტი

55. Bailey RD, Hart RG, Benavente O, et al. Recurrent brain hemorrhage is more frequent than ischemic stroke after intracranial hemorrhage. Neurology. 2001 Mar 27;56(6):773-7. აბსტრაქტი

56. Wada R, Aviv RI, Fox AJ, et al. CT angiography "spot sign" predicts hematoma expansion in acute intracerebral hemorrhage. Stroke. 2007 Apr;38(4):1257-62.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

57. Goldstein JN, Fazen LE, Snider R, et al. Contrast extravasation on CT angiography predicts hematoma expansion in intracerebral hemorrhage. Neurology. 2007 Mar 20;68(12):889-94. აბსტრაქტი

58. Delgado Almandoz JE, Yoo AJ, Stone MJ, et al. Systematic characterization of the computed tomography angiography spot sign in primary intracerebral hemorrhage identifies patients at highest risk for hematoma expansion: the spot sign score. Stroke. 2009 Sep;40(9):2994-3000.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

59. Almandoz JE, Yoo AJ, Stone MJ, et al. The spot sign score in primary intracerebral hemorrhage identifies patients at highest risk of in-hospital mortality and poor outcome among survivors. Stroke. 2010 Jan;41(1):54-60. აბსტრაქტი

60. Naidech AM. Diagnosis and management of spontaneous intracerebral hemorrhage. Continuum (Minneap Minn). 2015 Oct;21(5 Neurocritical Care):1288-98. აბსტრაქტი

61. Zhu XL, Chan MS, Poon WS. Spontaneous intracranial hemorrhage: which patients need diagnostic cerebral angiography? A prospective study of 206 cases and review of the literature. Stroke. 1997 Jul;28(7):1406-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

62. Viswanathan A, Rakich SM, Engel C, et al. Antiplatelet use after intracerebral hemorrhage. Neurology. 2006 Jan 24;66(2):206-9. აბსტრაქტი

63. Mittal S, Wu Z, Neelavalli J, et al. Susceptibility-weighted imaging: technical aspects and clinical applications, part 2. AJNR Am J Neuroradiol. 2009 Feb;30(2):232-52.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

64. Hemphill JC 3rd, Greenberg SM, Anderson C, et al. Guidelines for the management of spontaneous intracerebral hemorrhage: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2015 Jul;46(7):2032-60.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

65. Catanzaro JN, Meraj PM, Zheng S, et al. Electrocardiographic T-wave changes underlying acute cardiac and cerebral events. Am J Emerg Med. 2008 Jul;26(6):716-20. აბსტრაქტი

66. Jeerakathil T, Wolf PA, Beiser A, et al. Cerebral microbleeds: prevalence and associations with cardiovascular risk factors in the Framingham Study. Stroke. 2004 Aug;35(8):1831-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

67. Chalela JA, Kidwell CS, Nentwich LM, et al. Magnetic resonance imaging and computed tomography in emergency assessment of patients with suspected acute stroke: a prospective comparison. Lancet. 2007 Jan 27;369(9558):293-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

68. Knudsen KA, Rosand J, Karluk D, et al. Clinical diagnosis of cerebral amyloid angiopathy: validation of the Boston criteria. Neurology. 2001 Feb 27;56(4):537-9. აბსტრაქტი

69. Connolly ES Jr, Rabinstein AA, Carhuapoma JR, et al; American Heart Association Stroke Council; Council on Cardiovascular Radiology and Intervention; Council on Cardiovascular Nursing; Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia; Council on Clinical Cardiology. Guidelines for the management of aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2012 Jun;43(6):1711-37.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

70. Adeoye O, Nyström KV, Yavagal DR, et al. Recommendations for the establishment of stroke systems of care: a 2019 update. Stroke. 2019 Jul;50(7):e187-210.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

71. Langhorne P, Ramachandra S, Stroke Unit Trialists' Collaboration. Organised inpatient (stroke unit) care for stroke: network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Apr 23;(4):CD000197.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

72. National Institute for Health and Care Excellence. Stroke and transient ischaemic attack in over 16s: diagnosis and initial management. May 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

73. Mendelow AD, Gregson BA, Fernandes HM, et al. Early surgery versus initial conservative treatment in patients with spontaneous supratentorial intracerebral haematomas in the International Surgical Trial in Intracerebral Haemorrhage (STICH): a randomised trial. Lancet. 2005 Jan 29-Feb 4;365(9457):387-97. აბსტრაქტი

74. Mendelow AD, Gregson BA, Rowan EN, et al; STICH II Investigators. Early surgery versus initial conservative treatment in patients with spontaneous supratentorial lobar intracerebral haematomas (STICH II): a randomised trial. Lancet. 2013 Aug 3;382(9890):397-408. აბსტრაქტი

75. Scaggiante J, Zhang X, Mocco J, et al. Minimally invasive surgery for intracerebral hemorrhage: an updated meta-analysis of randomized controlled trials. Stroke. 2018 Nov;49(11):2612-20.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

76. Tang Y, Yin F, Fu D, et al. Efficacy and safety of minimal invasive surgery treatment in hypertensive intracerebral hemorrhage: a systematic review and meta-analysis. BMC Neurol. 2018 Sep 3;18(1):136.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

77. Xia Z, Wu X, Li J, et al. Minimally invasive surgery is superior to conventional craniotomy in patients with spontaneous supratentorial intracerebral hemorrhage: a systematic review and meta-analysis. World Neurosurg. 2018 Jul;115:266-73. აბსტრაქტი

78. Cavallo C, Zhao X, Abou-Al-Shaar H, et al. Minimally invasive approaches for the evacuation of intracerebral hemorrhage: a systematic review. J Neurosurg Sci. 2018 Dec;62(6):718-33. აბსტრაქტი

79. Zhou X, Chen J, Li Q, et al. Minimally invasive surgery for spontaneous supratentorial intracerebral hemorrhage: a meta-analysis of randomized controlled trials. Stroke. 2012 Nov;43(11):2923-30.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

80. Hanley DF, Thompson RE, Rosenblum M, et al. Efficacy and safety of minimally invasive surgery with thrombolysis in intracerebral haemorrhage evacuation (MISTIE III): a randomised, controlled, open-label, blinded endpoint phase 3 trial. Lancet. 2019 Mar 9;393(10175):1021-32. აბსტრაქტი

81. Li Q, Gao Y, Xin W, et al. Meta-analysis of prognosis of different treatments for symptomatic moyamoya disease. World Neurosurg. 2019 Jul;127:354-61. აბსტრაქტი

82. Jeon JP, Kim JE, Cho WS, et al. Meta-analysis of the surgical outcomes of symptomatic moyamoya disease in adults. J Neurosurg. 2018 Mar;128(3):793-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

83. Wang G, Zhang X, Feng M, et al. Efficacy of surgical treatment on the recurrent stroke prevention for adult patients with hemorrhagic moyamoya disease. J Craniofac Surg. 2017 Nov;28(8):2113-6. აბსტრაქტი

84. Wei W, Chen X, Yu J, et al. Risk factors for postoperative stroke in adult patients with moyamoya disease: a systematic review with meta-analysis. BMC Neurol. 2019 May 15;19(1):98.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

85. Soar J, Nolan JP, Böttiger BW, et al. European Resuscitation Council guidelines for resuscitation 2015: Section 3. Adult advanced life support. Resuscitation. 2015;95:100-147. აბსტრაქტი

86. Perkins GD, Olasveengen TM, Maconochie I, et al. European Resuscitation Council guidelines for resuscitation: 2017 update. Resuscitation. 2018 Feb;123:43-50. აბსტრაქტი

87. Colquhoun MC, Handley AJ, Evans TR, eds. ABC of resuscitation. 5th ed. Wiley-Blackwell; 2004.

88. Martino R, Foley N, Bhogal S, et al. Dysphagia after stroke: incidence, diagnosis, and pulmonary complications. Stroke. 2005 Dec;36(12):2756-63.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

89. Warusevitane A, Karunatilake D, Sim J, et al. Safety and effect of metoclopramide to prevent pneumonia in patients with stroke fed via nasogastric tubes trial. Stroke. 2015 Feb;46(2):454-60.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

90. Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, et al. 2018 guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2018 Mar;49(3):e46-99.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

91. Bath PM, Woodhouse L, Scutt P, et al; ENOS Trial Investigators. Efficacy of nitric oxide, with or without continuing antihypertensive treatment, for management of high blood pressure in acute stroke (ENOS): a partial-factorial randomised controlled trial. Lancet. 2015 Feb 14;385(9968):617-28.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

92. Anderson CS, Huang Y, Wang JG, et al. Intensive Blood Pressure Reduction in Acute Cerebral Haemorrhage Trial (INTERACT): a randomised pilot trial. Lancet Neurol. 2008 May;7(5):391-9. აბსტრაქტი

93. Boulouis G, Morotti A, Goldstein JN, et al. Intensive blood pressure lowering in patients with acute intracerebral haemorrhage: clinical outcomes and haemorrhage expansion. Systematic review and meta-analysis of randomised trials. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017 Apr;88(4):339-45. აბსტრაქტი

94. Carandini T, Bozzano V, Scarpini E, et al. Intensive versus standard lowering of blood pressure in the acute phase of intracranial haemorrhage: a systematic review and meta-analysis. Intern Emerg Med. 2018 Jan;13(1):95-105. აბსტრაქტი

95. Steiner T, Al-Shahi Salman R, Beer R, et al. European Stroke Organisation (ESO) guidelines for the management of spontaneous intracerebral hemorrhage. Int J Stroke. 2014 Oct;9(7):840-55.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

96. Ansell J, Hirsh J, Hylek E, et al. Pharmacology and management of the vitamin K antagonists: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines (8th edition). Chest. 2008 Jun;133(6 suppl):160-98S. აბსტრაქტი

97. Mayer SA, Brun NC, Begtrup K, et al. Recombinant activated factor VII for acute intracerebral hemorrhage. N Engl J Med. 2005 Feb 24;352(8):777-85.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

98. Garcia DA, Baglin TP, Weitz JI, et al. Parenteral anticoagulants: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2012 Feb;141(2 suppl):e24-43S.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

99. Pollack CV Jr, Reilly PA, Eikelboom J, et al. Idarucizumab for dabigatran reversal. N Engl J Med. 2015 Aug 6;373(6):511-20.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

100. Frontera JA, Lewin JJ 3rd, Rabinstein AA, et al. Guideline for reversal of antithrombotics in intracranial hemorrhage: executive summary. A statement for healthcare professionals from the Neurocritical Care Society and the Society of Critical Care Medicine. Crit Care Med. 2016 Dec;44(12):2251-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

101. Connolly SJ, Crowther M, Eikelboom JW, et al. Full study report of andexanet alfa for bleeding associated with factor Xa inhibitors. N Engl J Med. 2019 Apr 4;380(14):1326-35.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

102. Thompson BB, Bejot Y, Caso V, et al. Prior antiplatelet therapy and outcome following intracerebral hemorrhage: a systematic review. Neurology. 2010 Oct 12;75(15):1333-42. აბსტრაქტი

103. Naidech AM, Jovanovic B, Liebling S, et al. Reduced platelet activity is associated with early clot growth and worse 3-month outcome after intracerebral hemorrhage. Stroke. 2009 Jul;40(7):2398-401.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

104. Baharoglu MI, Cordonnier C, Al-Shahi Salman R, et al. Platelet transfusion versus standard care after acute stroke due to spontaneous cerebral haemorrhage associated with antiplatelet therapy (PATCH): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet. 2016 Jun 25;387(10038):2605-13. აბსტრაქტი

105. Al-Shahi Salman R, Law ZK, Bath PM, et al. Haemostatic therapies for acute spontaneous intracerebral haemorrhage. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Apr 17;(4):CD005951.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

106. den Hertog HM, van der Worp HB, van Gemert HM, et al; PAIS Investigators. The Paracetamol (Acetaminophen) In Stroke (PAIS) trial: a multicentre, randomised, placebo-controlled, phase III trial. Lancet Neurol. 2009 May;8(5):434-40. აბსტრაქტი

107. de Ridder IR, den Hertog HM, van Gemert HM, et al. PAIS 2 (Paracetamol [Acetaminophen] in Stroke 2): results of a randomized, double-blind placebo-controlled clinical trial. Stroke. 2017 Apr;48(4):977-82.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

108. Saxena A, Anderson CS, Wang X, et al. Prognostic significance of hyperglycemia in acute intracerebral hemorrhage: the INTERACT2 Study. Stroke. 2016 Mar;47(3):682-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

109. Zheng J, Yu Z, Ma L, et al. Association between blood glucose and functional outcome in intracerebral hemorrhage: a systematic review and meta-analysis. World Neurosurg. 2018 Jun;114:e756-65. აბსტრაქტი

110. Skaf E, Stein PD, Beemath A, et al. Venous thromboembolism in patients with ischemic and hemorrhagic stroke. Am J Cardiol. 2005 Dec 15;96(12):1731-3. აბსტრაქტი

111. Dennis M, Sandercock P, Reid J, et al; CLOTS (Clots in Legs Or sTockings after Stroke) Trials Collaboration. Effectiveness of intermittent pneumatic compression in reduction of risk of deep vein thrombosis in patients who have had a stroke (CLOTS 3): a multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2013 Aug 10;382(9891):516-24.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

112. Zhang D, Li F, Li X, et al. Effect of intermittent pneumatic compression on preventing deep vein thrombosis among stroke patients: a systematic review and meta-analysis. Worldviews Evid Based Nurs. 2018 Jun;15(3):189-96. აბსტრაქტი

113. Nyquist P, Bautista C, Jichici D, et al. Prophylaxis of venous thrombosis in neurocritical care patients: an evidence-based guideline. A statement for healthcare professionals from the Neurocritical Care Society. Neurocrit Care. 2016 Feb;24(1):47-60. აბსტრაქტი

114. Boeer A, Voth E, Henze T, et al. Early heparin therapy in patients with spontaneous intracerebral haemorrhage. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1991 May;54(5):466-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

115. Cumming TB, Churilov L, Collier J, et al. Early mobilization and quality of life after stroke: findings from AVERT. Neurology. 2019 Aug 13;93(7):e717-28.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

116. Liu N, Cadilhac DA, Andrew NE, et al. Randomized controlled trial of early rehabilitation after intracerebral hemorrhage stroke: difference in outcomes within 6 months of stroke. Stroke. 2014 Dec;45(12):3502-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

117. Sall J, Eapen BC, Tran JE, et al. The management of stroke rehabilitation: a synopsis of the 2019 U.S. Department of Veterans Affairs and U.S. Department of Defense clinical practice guideline. Ann Intern Med. 2019 Dec 17;171(12):916-24.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

118. National Institute of Health and Care Excellence. Stroke rehabilitation in adults. Jun 2013 [internet publication].სრული ტექსტი

119. Winstein CJ, Stein J, Arena R, et al. Guidelines for adult stroke rehabilitation and recovery: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2016 Jun;47(6):e98-169.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

120. FOCUS Trial Collaboration. Effects of fluoxetine on functional outcomes after acute stroke (FOCUS): a pragmatic, double-blind, randomised, controlled trial. Lancet. 2019 Jan 19;393(10168):265-74.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

121. AFFINITY Trial Collaboration. Safety and efficacy of fluoxetine on functional outcome after acute stroke (AFFINITY): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Neurol. 2020 Aug;19(8):651-60. აბსტრაქტი

122. Gibbons EM, Thomson AN, de Noronha M, et al. Are virtual reality technologies effective in improving lower limb outcomes for patients following stroke - a systematic review with meta-analysis. Top Stroke Rehabil. 2016 Dec;23(6):440-57. აბსტრაქტი

123. Palma GC, Freitas TB, Bonuzzi GM, et al. Effects of virtual reality for stroke individuals based on the International Classification of Functioning and Health: a systematic review. Top Stroke Rehabil. 2017 May;24(4):269-78. აბსტრაქტი

124. Chu DK, Kim LH, Young PJ, et al. Mortality and morbidity in acutely ill adults treated with liberal versus conservative oxygen therapy (IOTA): a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2018 Apr 28;391(10131):1693-705. აბსტრაქტი

125. Siemieniuk RAC, Chu DK, Kim LH, et al Oxygen therapy for acutely ill medical patients: a clinical practice guideline. BMJ. 2018 Oct 24;363:k4169.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

126. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes - 2020. Diabetes Care. 2020 Jan;43(Suppl 1):S1-212.სრული ტექსტი

127. Jauch EC, Lindsell CJ, Adeoye O, et al. Lack of evidence for an association between hemodynamic variables and hematoma growth in spontaneous intracerebral hemorrhage. Stroke. 2006 Aug;37(8):2061-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

128. Ohwaki K, Yano E, Nagashima H, et al. Blood pressure management in acute intracerebral hemorrhage: relationship between elevated blood pressure and hematoma enlargement. Stroke. 2004 Jun;35(6):1364-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

129. Qureshi AI, Bliwise DL, Bliwise NG, et al. Rate of 24-hour blood pressure decline and mortality after spontaneous intracerebral hemorrhage: a retrospective analysis with a random effects regression model. Crit Care Med. 1999 Mar;27(3):480-5. აბსტრაქტი

130. Schwarz S, Hafner K, Aschoff A, et al. Incidence and prognostic significance of fever following intracerebral hemorrhage. Neurology. 2000 Jan 25;54(2):354-61. აბსტრაქტი

131. Michota F. Intracerebral hemorrhage: pick your poison. Cleve Clin J Med. 2010 Nov;77(11):743-6. აბსტრაქტი

132. Hawryluk GW, Austin JW, Furlan JC, et al. Management of anticoagulation following central nervous system hemorrhage in patients with high thromboembolic risk. J Thromb Haemost. 2010 Jul;8(7):1500-8. აბსტრაქტი

133. Takagi T, Hara HJ. Protective effects of cilostazol against hemorrhagic stroke: current and future perspectives. Pharmacol Sci. 2016 Jul;131(3):155-61. აბსტრაქტი

134. Elsner B, Kugler J, Pohl M, et al. Transcranial direct current stimulation (tDCS) for improving activities of daily living, and physical and cognitive functioning, in people after stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Nov 11;(11):CD009645.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

135. Dionísio A, Duarte IC, Patrício M, et al. Transcranial magnetic stimulation as an intervention tool to recover from language, swallowing and attentional deficits after stroke: a systematic review. Cerebrovasc Dis. 2018;46(3-4):178-85.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

136. Dionísio A, Duarte IC, Patrício M, et al. The use of repetitive transcranial magnetic stimulation for stroke rehabilitation: a systematic review. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2018 Jan;27(1):1-31. აბსტრაქტი

137. Hemphill JC 3rd, Farrant M, Neill TA Jr. Prospective validation of the ICH Score for 12-month functional outcome. Neurology. 2009 Oct 6;73(14):1088-94. აბსტრაქტი

138. Rost NS, Smith EE, Chang Y, et al. Prediction of functional outcome in patients with primary intracerebral hemorrhage: the FUNC score. Stroke. 2008 Aug;39(8):2304-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

139. Morgenstern LB, Zahuranec DB, Sánchez BN, et al. Full medical support for intracerebral hemorrhage. Neurology. 2015 Apr 28;84(17):1739-44. აბსტრაქტი

140. Saunders DH, Sanderson M, Hayes S, et al. Physical fitness training for stroke patients. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Mar 20;(3):CD003316.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

141. Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Hypertension. 2018 Jun;71(6):e13-115.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

142. D'Isabella NT, Shkredova DA, Richardson JA, et al. Effects of exercise on cardiovascular risk factors following stroke or transient ischemic attack: a systematic review and meta-analysis. Clin Rehabil. 2017 Dec;31(12):1561-72. აბსტრაქტი

143. Eckman MH, Rosand J, Knudsen KA, et al. Can patients be anticoagulated after intracerebral hemorrhage? A decision analysis. Stroke. 2003 Jul;34(7):1710-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

144. Biffi A, Kuramatsu JB, Leasure A, et al. Oral anticoagulation and functional outcome after intracerebral hemorrhage. Ann Neurol. 2017 Nov;82(5):755-65. აბსტრაქტი

145. Hobbs FR, Taylor CJ, Jan Geersing G, et al. European Primary Care Cardiovascular Society (EPCCS) consensus guidance on stroke prevention in atrial fibrillation (SPAF) in primary care. Eur J Prev Cardiol. 2016 Mar;23(5):460-73.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

146. Katsanos AH, Mavridis D, Parissis J, et al. Novel oral anticoagulants for the secondary prevention of cerebral ischemia: a network meta-analysis. Ther Adv Neurol Disord. 2016 Sep;9(5):359-68.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

147. Bentz BA. Nonvitamin K antagonist oral anticoagulants in everyday practice: stroke prevention in atrial fibrillation and treatment of venous thromboembolism. J Am Assoc Nurse Pract. 2015 Dec;27(12):721-31. აბსტრაქტი

148. Brønnum Nielsen P, Skjøth F, Søgaard M, et al. Non-vitamin K antagonist oral anticoagulants versus warfarin in atrial fibrillation patients with intracerebral hemorrhage. Stroke. 2019 Apr;50(4):939-46.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

149. Murthy SB, Gupta A, Merkler AE, et al. Restarting anticoagulant therapy after intracranial hemorrhage: a systematic review and meta-analysis. Stroke. 2017 Jun;48(6):1594-600.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

150. Oertel LB, Fogerty AE. Use of direct oral anticoagulants for stroke prevention in elderly patients with nonvalvular atrial fibrillation. J Am Assoc Nurse Pract. 2017 Sep;29(9):551-61. აბსტრაქტი

151. Raccah BH, Perlman A, Danenberg HD, et al. Major bleeding and hemorrhagic stroke with direct oral anticoagulants in patients with renal failure: systematic review and meta-analysis of randomized trials. Chest. 2016 Jun;149(6):1516-24. აბსტრაქტი

152. Tereshchenko LG, Henrikson CA, Cigarroa J, et al. Comparative effectiveness of interventions for stroke prevention in atrial fibrillation: a network meta-analysis. J Am Heart Assoc. 2016 May 20;5(5):e003206.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

153. Perry LA, Berge E, Bowditch J, et al. Antithrombotic treatment after stroke due to intracerebral haemorrhage. Cochrane Database Syst Rev. 2017 May 25;(5):CD012144.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

154. RESTART Collaboration. Effects of antiplatelet therapy after stroke due to intracerebral haemorrhage (RESTART): a randomised, open-label trial. Lancet. 2019 Jun 29;393(10191):2613-23.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

155. Li L, Geraghty OC, Mehta Z, et al. Age-specific risks, severity, time course, and outcome of bleeding on long-term antiplatelet treatment after vascular events: a population-based cohort study. Lancet. 2017 Jul 29;390(10093):490-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას