გარდამავალი იშემიური შეტევა

წყაროები

ძირითადი სტატიები

National Institute of Neurological Disorders and Stroke rt-PA Stroke Study Group. Tissue plasminogen activator for acute ischemic stroke. N Engl J Med. 1995 Dec 14;333(24):1581-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Go AS, Mozaffarian D, Roger VL, et al. Heart disease and stroke statistics - 2014 update: a report from the American Heart Association. Circulation. 2014 Jan 21;129(3):e28-292.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

James PA, Oparil S, Carter BL, et al. 2014 evidence-based guideline for the management of high blood pressure in adults: report from the panel members appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8). JAMA. 2014 Feb 5;311(5):507-20.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Kidwell CS, Starkman S, Eckstein M, et al. Identifying stroke in the field. Prospective validation of the Los Angeles prehospital stroke screen (LAPSS). Stroke. 2000 Jan;31(1):71-6. აბსტრაქტი

Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, et al. 2018 guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2018 Mar;49(3):e46-110.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Johnston SC, Gress DR, Browner WS, et al. Short-term prognosis after emergency department diagnosis of TIA. JAMA. 2000 Dec 13;284(22):2901-6. აბსტრაქტი

Hao Q, Tampi M, O'Donnell M, et al. Clopidogrel plus aspirin versus aspirin alone for acute minor ischaemic stroke or high risk transient ischaemic attack: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2018 Dec 18;363:k5108.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Easton JD, Saver JL, Albers GW, et al. Definition and evaluation of transient ischemic attack. Stroke. 2009 Jun;40(6):2276-93.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

2. Kidwell CS, Alger JR, Di Salle F, et al. Diffusion MRI in patients with transient ischemic attacks. Stroke. 1999 Jun;30(6):1174-80.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

3. National Institute of Neurological Disorders and Stroke rt-PA Stroke Study Group. Tissue plasminogen activator for acute ischemic stroke. N Engl J Med. 1995 Dec 14;333(24):1581-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

4. Adams HP Jr, Bendixen BH, Kappelle LJ, et al; TOAST Investigators. Classification of subtype of acute ischemic stroke: definitions for use in a multicenter clinical trial (TOAST - Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment). Stroke. 1993 Jan;24(1):35-41.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

5. Goldstein LB, Bian J, Samsa GP, et al. New transient ischemic attack and stroke: outpatient management by primary care physicians. Arch Intern Med. 2000 Oct 23;160(19):2941-6. აბსტრაქტი

6. Kerber KA, Brown DL, Lisabeth LD, et al. Stroke among patients with dizziness, vertigo, and imbalance in the emergency department: a population-based study. Stroke. 2006 Oct;37(10):2484-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

7. Flemming KD, Brown RD, Petty GW, et al. Evaluation and management of transient ischemic attack and minor cerebral infarction. Mayo Clin Proc. 2004 Aug;79(8):1071-86. აბსტრაქტი

8. National Institute for Health and Care Excellence. Stroke and transient ischaemic attack in over 16s: diagnosis and initial management. May 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

9. Gibbs RG, Newson R, Lawrenson R, et al. Diagnosis and initial management of stroke and transient ischemic attack across UK health regions from 1992 to 1996. Experience from primary care database. Stroke. 2001 May;32(5):1085-90. აბსტრაქტი

10. Perez-Sempere A. Cerebrovascular morbidity in Spain: incidence and prevalence [in Spanish]. Rev Neurol. 1999 Nov 1-15;29(9):879-81. აბსტრაქტი

11. Buntinx F, Devroey D, Van Casteren VV. The incidence of stroke and transient ischaemic attacks is falling: a report from the Belgian sentinel stations. Br J Gen Pract. 2002 Oct;52(483):813-7. აბსტრაქტი

12. Johnston SC, Fayad PB, Gorelick PB, et al. Prevalence and knowledge of transient ischemic attack among US adults. Neurology. 2003 May 13;60(9):1429-34. აბსტრაქტი

13. Go AS, Mozaffarian D, Roger VL, et al. Heart disease and stroke statistics - 2014 update: a report from the American Heart Association. Circulation. 2014 Jan 21;129(3):e28-292.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

14. Benjamin EJ, Virani SS, Callaway CW, et al. Heart disease and stroke statistics - 2018 update: a report from the American Heart Association. Circulation. 2018 Mar 20;137(12):e67-e492.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

15. Bots ML, Van der Wilk EC, Koudstaal PJ, et al. Transient neurological attacks in the general population: prevalence, risk factors, and clinical relevance. Stroke. 1997 Apr;28(4):768-73.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

16. Ovbiagele B, Kidwell CS, Saver JL. Epidemiological impact in the United States of a tissue-based definition of transient ischemic attack. Stroke. 2003 Apr;34(4):919-24.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

17. Petty GW, Brown RD, Whisnant JP, et al. Ischemic stroke subtypes: a population-based study of incidence and risk factors. Stroke. 1999 Dec;30(12):2513-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

18. Patel PM, Drummond JC. Cerebral physiology in pathologic states. In: Miller RD, ed. Miller's anesthesia. 6th ed. New York, NY: Churchill Livingstone; 2004:813-59.

19. Sacco RL. Risk factors for TIA and TIA as a risk factor for stroke. Neurology. 2004 Apr 27;62(8 Suppl 6):S7-11. აბსტრაქტი

20. Whisnant JP, Brown RD, Petty GW, et al. Comparisons of population-based models of risk factors for TIA and ischemic stroke. Neurology. 1999 Aug 11;53(3):532-6. აბსტრაქტი

21. Brott TG, Brown RD, Meyer FB, et al. Carotid revascularization for prevention of stroke: carotid endarterectomy and carotid artery stenting. Mayo Clin Proc. 2004 Sep;79(9):1197-208. აბსტრაქტი

22. Woo D, Gebel J, Miller R, et al. Incidence rates of first-ever ischemic stroke subtypes among blacks: a population-based study. Stroke. 1999 Dec;30(12):2517-22.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

23. Kernan WN, Ovbiagele B, Black HR, et al. Guidelines for the prevention of stroke in patients with stroke and transient ischemic attack: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2014 Jul;45(7):2160-236.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

24. Shinton R, Beevers G. Meta-analysis of relation between cigarette smoking and stroke. BMJ. 1989 Mar 25;298(6676):789-94.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

25. Reynolds K, Lewis B, Nolen JD, et al. Alcohol consumption and risk of stroke: a meta-analysis. JAMA. 2003 Feb 5;289(5):579-88. [Erratum in: JAMA. 2003 Jun 4;289(21):2798.] აბსტრაქტი

26. Larsson SC, Wallin A, Wolk A, et al. Differing association of alcohol consumption with different stroke types: a systematic review and meta-analysis. BMC Med. 2016 Nov 24;14(1):178.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

27. Hillbom M, Saloheimo P, Juvela S. Alcohol consumption, blood pressure, and the risk of stroke. Curr Hypertens Rep. 2011 Jun;13(3):208-13. აბსტრაქტი

28. Kizer JR, Devereux RB. Patent foramen ovale in young adults with unexplained stroke. N Engl J Med. 2005 Dec 1;353(22):2361-72. აბსტრაქტი

29. Ntaios G, Papavasileiou V, Sagris D, et al. Closure of patent foramen ovale versus medical therapy in patients with cryptogenic stroke or transient ischemic attack: updated systematic review and meta-analysis. Stroke. 2018 Feb;49(2):412-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

30. Lee CD, Folsom AR, Blair SN. Physical activity and stroke risk: a meta-analysis. Stroke. 2003 Oct;34(10):2475-81.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

31. Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults. J Am Coll Cardiol. 2018 May 15;71(19):e127-248.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

32. James PA, Oparil S, Carter BL, et al. 2014 evidence-based guideline for the management of high blood pressure in adults: report from the panel members appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8). JAMA. 2014 Feb 5;311(5):507-20.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

33. Lawes CM, Bennett DA, Feigin VL, et al. Blood pressure and stroke: an overview of published reviews. Stroke. 2004 Mar;35(3):776-85.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

34. Physicians Health Study Research Group. Final report on the aspirin component of the ongoing physicians' health study. N Engl J Med. 1989 Jul 20;321(3):129-35. აბსტრაქტი

35. Bushnell C, McCullough LD, Awad IA, et al. Guidelines for the prevention of stroke in women: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2014 May;45(5):1545-88.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

36. Meschia JF, Bushnell C, Boden-Albala B, et al. Guidelines for the primary prevention of stroke: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2014 Dec;45(12):3754-832.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

37. McNeil JJ, Wolfe R, Woods RL, et al; ASPREE Investigator Group. Effect of aspirin on cardiovascular events and bleeding in the healthy elderly. N Engl J Med. 2018 Oct 18;379(16):1509-18.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

38. Gass A, Ay H, Szabo K, et al. Diffusion-weighted MRI for the "small stuff": the details of acute cerebral ischaemia. Lancet Neurol. 2004 Jan;3(1):39-45. აბსტრაქტი

39. Rothwell PM, Giles MF, Chandratheva A, et al. Effect of urgent treatment of transient ischaemic attack and minor stroke on early recurrent stroke (EXPRESS study): a prospective population-based sequential comparison. Lancet. 2007 Oct 20;370(9596):1432-42. აბსტრაქტი

40. Johnston SC, Albers GW, Gorelick PB, et al. National Stroke Association recommendations for systems of care for transient ischemic attack. Ann Neurol. 2011 May;69(5):872-7. აბსტრაქტი

41. Kothari RU, Pancioli A, Liu T, et al. Cincinnati Prehospital Stroke Scale: reproducibility and validity. Ann Emerg Med. 1999 Apr;33(4):373-8. აბსტრაქტი

42. Kidwell CS, Starkman S, Eckstein M, et al. Identifying stroke in the field. Prospective validation of the Los Angeles prehospital stroke screen (LAPSS). Stroke. 2000 Jan;31(1):71-6. აბსტრაქტი

43. Nor AM, Davis J, Sen B, et al. The Recognition of Stroke in the Emergency Room (ROSIER) scale: development and validation of a stroke recognition instrument. Lancet Neurol. 2005 Nov;4(11):727-34. აბსტრაქტი

44. Kiyohara T, Kamouchi M, Kumai Y, et al. ABCD3 and ABCD3-I scores are superior to ABCD2 score in the prediction of short- and long-term risks of stroke after transient ischemic attack. Stroke. 2014 Feb;45(2):418-25.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

45. Kelly PJ, Albers GW, Chatzikonstantinou A, et al. Validation and comparison of imaging-based scores for prediction of early stroke risk after transient ischaemic attack: a pooled analysis of individual-patient data from cohort studies. Lancet Neurol. 2016 Nov;15(12):1238-47. აბსტრაქტი

46. Moreau F, Asdaghi N, Modi J, et al. Magnetic resonance imaging versus computed tomography in transient ischemic attack and minor stroke: the more you see the more you know. Cerebrovasc Dis Extra. 2013 Oct 8;3(1):130-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

47. Albers GW, Caplan LR, Easton JD, et al. Transient ischemic attack: proposal for a new definition. N Engl J Med. 2002 Nov 21;347(21):1713-6. აბსტრაქტი

48. Saber Tehrani AS, Kattah JC, Mantokoudis G, et al. Small strokes causing severe vertigo: frequency of false-negative MRIs and nonlacunar mechanisms. Neurology. 2014 Jul 8;83(2):169-73.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

49. Higgins P, MacFarlane PW, Dawson J, et al. Noninvasive cardiac event monitoring to detect atrial fibrillation after ischemic stroke: a randomized, controlled trial. Stroke. 2013 Sep;44(9):2525-31.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

50. Gladstone DJ, Spring M, Dorian P, et al; EMBRACE Investigators and Coordinators. Atrial fibrillation in patients with cryptogenic stroke. N Engl J Med. 2014 Jun 26;370(26):2467-77.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

51. Ringleb PA, Bousser MG, Ford G, et al. Ischaemic stroke and transient ischaemic attack. In: Gilhus NE, Barnes MP, Brainin M, eds. European handbook of neurological management. 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishing Ltd. 2011;101-58.სრული ტექსტი

52. Grundy SM, Stone NJ, Bailey AL, et al. 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA guideline on the management of blood cholesterol: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2019 Jun 18;139(25):e1082-1143.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

53. Amarenco P, Bogousslavsky J, Callahan A 3rd, et al; The Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels (SPARCL) Investigators. High-dose atorvastatin after stroke or transient ischemic attack. 2006 Aug 10;355(6):549-59.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

54. Holmes M, Rathbone J, Littlewood C, et al. Routine echocardiography in the management of stroke and transient ischaemic attack: a systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess. 2014 Mar;18(16):1-176.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

55. Chimowitz MI, Lynn MJ, Derdeyn CP, et al. Stenting versus aggressive medical therapy for intracranial arterial stenosis. N Engl J Med. 2011 Sep 15;365(11):993-1003.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

56. Giles MF, Rothwell PM. Risk of stroke early after transient ischemic attack: a systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol. 2007 Dec;6(12):1063-72. აბსტრაქტი

57. Johnston SC, Rothwell PM, Nguyen-Huynh MN, et al. Validation and refinement of scores to predict very early stroke risk after transient ischaemic attack. Lancet. 2007 Jan 27;369(9558):283-92. აბსტრაქტი

58. Dai Q, Sun W, Xiong Y, et al. From clinical to tissue-based dual TIA: validation and refinement of ABCD3-I score. Neurology. 2015 Apr 7;84(14):1426-32. აბსტრაქტი

59. Lavallée PC, Meseguer E, Abboud H, et al. A transient ischaemic attack clinic with round-the-clock access (SOS-TIA): feasibility and effects. Lancet Neurol. 2007 Nov;6(11):953-60. აბსტრაქტი

60. Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, et al. 2018 guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2018 Mar;49(3):e46-110.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

61. Johnston SC, Nguyen-Huynh MN, Schwarz ME, et al. National Stroke Association guidelines for the management of transient ischemic attacks. Ann Neurol. 2006 Sep;60(3):301-13.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

62. Johnston SC, Gress DR, Browner WS, et al. Short-term prognosis after emergency department diagnosis of TIA. JAMA. 2000 Dec 13;284(22):2901-6. აბსტრაქტი

63. Redgrave JN, Coutts SB, Schulz UG, et al. Systematic review of associations between the presence of acute ischemic lesions on diffusion-weighted imaging and clinical predictors of early stroke risk after transient ischemic attack. Stroke. 2007 May;38(5):1482-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

64. Lansberg MG, O'Donnell MJ, Khatri P, et al. Antithrombotic and thrombolytic therapy for ischemic stroke: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2012 Feb;141(2 Suppl):e601-36S.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

65. Prasad K, Siemieniuk R, Hao Q, et al. Dual antiplatelet therapy with aspirin and clopidogrel for acute high risk transient ischaemic attack and minor ischaemic stroke: a clinical practice guideline. BMJ. 2018 Dec 18;363:k5130.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

66. Johnston SC, Elm JJ, Easton JD, et al; POINT and Neurological Emergencies Treatment Trials Network Investigators. Time course for benefit and risk of clopidogrel and aspirin after acute transient ischemic attack and minor ischemic stroke: a secondary analysis from the POINT randomized trial. Circulation. 2019 Aug 20;140(8):658-64. აბსტრაქტი

67. SALT Collaborative Group. Swedish low-dose aspirin as secondary prophylaxis after cerebrovascular ischaemic events. Lancet. 1991 Nov 30;338(8779):1345-9. აბსტრაქტი

68. Farrell B, Godwin J, Richards S, et al. The United Kingdom transient ischaemic attack (UK-TIA) aspirin trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1991 Dec;54(12):1044-54. აბსტრაქტი

69. Verro P, Gorelick PB, Nguyen D. Aspirin plus dipyridamole versus aspirin for prevention of vascular events after stroke or TIA: a meta-analysis. Stroke. 2008 Apr;39(4):1358-63.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

70. Wong KS, Wang Y, Leng X, et al. Early dual versus mono antiplatelet therapy for acute non-cardioembolic ischemic stroke or transient ischemic attack: an updated systematic review and meta-analysis. Circulation. 2013 Oct 8;128(15):1656-66.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

71. Yang Y, Zhou M, Zhong X, et al. Dual versus mono antiplatelet therapy for acute non-cardioembolic ischaemic stroke or transient ischaemic attack: a systematic review and meta-analysis. Stroke Vasc Neurol. 2018 Jun 26;3(2):107-16.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

72. CAPRIE Steering Committee. A randomized, blinded trial of clopidogrel versus aspirin in patients at risk of ischaemic events. Lancet. 1996 Nov 16;348(9038):1329-39. აბსტრაქტი

73. Hao Q, Tampi M, O'Donnell M, et al. Clopidogrel plus aspirin versus aspirin alone for acute minor ischaemic stroke or high risk transient ischaemic attack: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2018 Dec 18;363:k5108.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

74. Rahman H, Khan SU, Nasir F, et al. Optimal duration of aspirin plus clopidogrel after ischemic stroke or transient ischemic attack. Stroke. 2019 Apr;50(4):947-53. აბსტრაქტი

75. Johnston SC, Amarenco P, Albers GW, et al; SOCRATES Steering Committee and Investigators. Ticagrelor versus aspirin in acute stroke or transient ischemic attack. N Engl J Med. 2016 Jul 7;375(1):35-43.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

76. De Schryver EL, Algra A, Kappelle LJ, et al. Vitamin K antagonists versus antiplatelet therapy after transient ischaemic attack or minor ischaemic stroke of presumed arterial origin. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Sep 12;(9):CD001342.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

77. Saxena R, Koudstaal PJ. Anticoagulants for preventing stroke in patients with nonrheumatic atrial fibrillation and a history of stroke or transient ischaemic attack. Cochrane Database Syst Rev. 2004 Apr 19;(4):CD000185.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

78. EAFT (European Atrial Fibrillation Trial) Study Group. Secondary prevention in non-rheumatic atrial fibrillation after transient ischemic attack or minor stroke. Lancet. 1993 Nov 20;342(8882):1255-62. აბსტრაქტი

79. Whitlock RP, Sun JC, Fremes SE, et al. Antithrombotic and thrombolytic therapy for valvular disease: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2012 Feb;141(2 Suppl):e576-600S.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

80. Ruff CT, Giugliano RP, Braunwald E, et al. Comparison of the efficacy and safety of new oral anticoagulants with warfarin in patients with atrial fibrillation: a meta-analysis of randomised trials. Lancet. 2014 Mar 15;383(9921):955-62. აბსტრაქტი

81. Liu GJ, Wang YF, Chen PY, et al. The efficacy and safety of novel oral anticoagulants for the preventive treatment in atrial fibrillation patients: a systematic review and meta-analysis. Drug Deliv. 2014 Sep;21(6):436-52. აბსტრაქტი

82. Granger CB, Alexander JH, McMurray JJ, et al; ARISTOTLE Committees and Investigators. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2011 Sep 15;365(11):981-92.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

83. Giugliano RP, Ruff CT, Braunwald E, et al; ENGAGE AF-TIMI 48 Investigators. Edoxaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2013 Nov 28;369(22):2093-104.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

84. Diener HC, Connolly SJ, Ezekowitz MD, et al; RE-LY Study Group. Dabigatran compared with warfarin in patients with atrial fibrillation and previous transient ischaemic attack or stroke: a subgroup analysis of the RE-LY trial. Lancet Neurol. 2010 Dec;9(12):1157-63. აბსტრაქტი

85. Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2009 Sep 17;361(12):1139-51.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

86. Patel MR, Mahaffey KW, Garg J, et al; ROCKET AF Investigators. Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvular atrial fibrillation. N Engl J Med. 2011 Sep 8;365(10):883-91.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

87. Sterne JA, Bodalia PN, Bryden PA, et al. Oral anticoagulants for primary prevention, treatment and secondary prevention of venous thromboembolic disease, and for prevention of stroke in atrial fibrillation: systematic review, network meta-analysis and cost-effectiveness analysis. Health Technol Assess. 2017 Mar;21(9):1-386.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

88. European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee; ESO Writing Committee. Guidelines for management of ischaemic stroke and transient ischaemic attack 2008. Cerebrovasc Dis. 2008;25(5):457-507. აბსტრაქტი

89. Dentali F, Douketis JD, Lim W, et al. Combined aspirin-oral anticoagulant therapy compared with oral anticoagulant therapy alone among patients at risk for cardiovascular disease: a meta-analysis of randomized trials. Arch Intern Med. 2007 Jan 22;167(2):117-24.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

90. Sandercock PA, Counsell C, Kane EJ. Anticoagulants for acute ischaemic stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Mar 12;(3):CD000024.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

91. Orrapin S, Rerkasem K. Carotid endarterectomy for symptomatic carotid stenosis. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jun 7;(6):CD001081.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

92. Bonati LH, Ederle J, McCabe DJ, et al; CAVATAS Investigators. Long-term risk of carotid restenosis in patients randomly assigned to endovascular treatment or endarterectomy in the Carotid and Vertebral Artery Transluminal Angioplasty Study (CAVATAS): long-term follow-up of a randomised trial. Lancet Neurol. 2009 Oct;8(10):908-17.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

93. Cruz-Flores S, Diamond AL. Angioplasty for intracranial artery stenosis. Cochrane Database Syst Rev. 2006 Jul 19;(3):CD004133. აბსტრაქტი

94. Deijle IA, Van Schaik SM, Van Wegen EE, et al. Lifestyle interventions to prevent cardiovascular events after stroke and transient ischemic attack: systematic review and meta-analysis. Stroke. 2017 Jan;48(1):174-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

95. Mas J, Chatellier G, Beyssen B, et al. Endarterectomy versus stenting in patients with symptomatic severe carotid stenosis. N Engl J Med. 2006 Oct 19;355(16):1660-71. აბსტრაქტი

96. Messé SR, Gronseth G, Kent DM, et al. Practice advisory: recurrent stroke with patent foramen ovale (update of practice parameter): report of the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2016 Aug 23;87(8):815-21.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

97. Freeman JV, Zhu RP, Owens DK, et al. Cost-effectiveness of dabigatran compared with warfarin for stroke prevention in atrial fibrillation. Ann Intern Med. 2011 Jan 4;154(1):1-11. აბსტრაქტი

98. Eikelboom JW, Connolly SJ, Brueckmann M, et al; RE-ALIGN Investigators. Dabigatran versus warfarin in patients with mechanical heart valves. N Engl J Med. 2013 Sep 26;369(13):1206-14.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

99. Liu J, Wang LN. Peroxisome proliferator-activated receptor gamma agonists for preventing recurrent stroke and other vascular events in people with stroke or transient ischaemic attack. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Dec 2;(12):CD010693.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

100. Daffertshofer M, Mielke O, Pullwitt A, et al. Transient ischemic attacks are more than "ministrokes." Stroke. 2004 Nov;35(11):2453-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

101. Billinger SA, Arena R, Bernhardt J, et al. Physical activity and exercise recommendations for stroke survivors: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2014 Aug;45(8):2532-53.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

102. Smith SC Jr, Benjamin EJ, Bonow RO, et al. AHA/ACCF secondary prevention and risk reduction therapy for patients with coronary and other atherosclerotic vascular disease: 2011 update: a guideline from the American Heart Association and American College of Cardiology Foundation endorsed by the World Heart Federation and the Preventive Cardiovascular Nurses Association. J Am Coll Cardiol. 2011 Nov 3;58(23):2432-46.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

103. Li L, Geraghty OC, Mehta Z, et al. Age-specific risks, severity, time course, and outcome of bleeding on long-term antiplatelet treatment after vascular events: a population-based cohort study. Lancet. 2017 Jul 29;390(10093):490-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას