ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების (ფქოდ) მიმოხილვა

წყაროები

გამოყენებული სტატიები

1. Sutherland ER, Cherniack RM. Management of chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med. 2004;350:2689-2697. აბსტრაქტი

2. Miller J, Edwards LD, Agustí A, et al. Comorbidity, systemic inflammation and outcomes in the ECLIPSE cohort. Respir Med. 2013 Sep;107(9):1376-84.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

3. Rodriguez-Roisin R. COPD exacerbations.5: management. Thorax. 2006;61:535-544. აბსტრაქტი

4. Cote CG, Dordelly LJ, Celli BR. Impact of COPD exacerbations on patient-centered outcomes. Chest. 2007;131:696-704. აბსტრაქტი

5. O'Donnell DE, Parker CM. COPD exacerbations. 3: Pathophysiology. Thorax. 2006;61:354-361.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

6. Spencer S, Jones PW; GLOBE Study Group. Time course of recovery of health status following an infective exacerbation of chronic bronchitis. Thorax. 2003;58:589-593.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

7. Xu W, Collet JP, Shapiro S, et al. Negative impacts of unreported COPD exacerbations on health-related quality of life at 1 year. Eur Respir J. 2010;35:1022-1030.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

8. Burge S, Wedzicha JA. COPD exacerbations: definitions and classifications. Eur Respir J Suppl. 2003;41:46s-53s. აბსტრაქტი

9. Hurst JR, Vestbo J, Anzueto A, et al. Susceptibility to exacerbation in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med. 2010;363:1128-1138.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

10. Donaldson GC, Seemungal TA, Bhowmik A, et al. Relationship between exacerbation frequency and lung function decline in chronic obstructive pulmonary disease. Thorax. 2002;57:847-852. აბსტრაქტი

11. Llor C, Moragas A, Hernández S, et al. Efficacy of antibiotic therapy for acute exacerbations of mild to moderate chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 2012;186:716-723.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

12. Laurell CB, Eriksson S. The electrophoretic alpha 1-globulin pattern of serum in alpha 1-antitrypsin deficiency. Scand J Clin Lab Invest. 1963;15:132-140.

13. Brantly M, Nukiwa T, Crystal RG. Molecular basis of alpha 1-antitrypsin deficiency. Am J Med. 1988;84:13-31. აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას