Beynəlaxalq təlimatlar

Avropa

Nəşr edən::British Society for Haematology (BSH)

Son nəşr olunma tarixi::2017

Nəşr edən::British Society for Haematology

Son nəşr olunma tarixi::2017

Nəşr edən::British Society for Haematology

Son nəşr olunma tarixi::2016

Nəşr edən::British Society for Haematology

Son nəşr olunma tarixi::2015

Nəşr edən::National Institute for Health and Care Excellence

Son nəşr olunma tarixi::2015

Nəşr edən::British Society of Gastroenterology

Son nəşr olunma tarixi::2011

Şimali Amerika

Nəşr edən::AABB (formerly known as American Association of Blood Banks)

Son nəşr olunma tarixi::2016

Nəşr edən::Canadian Society of Nephrology

Son nəşr olunma tarixi::2008

Bu məlumatların istifadəsi açıqlama məlumatları ilə tənzimlənir.