Aparılan müayinələr

Aparılacaq əsas laborator müayinələr

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Qripin heç bir patoqnomonik əlaməti yoxdur və digər müayinələr yalnız müayinə nəticələrinin diaqnostika və müalicə üsullarının seçilməsinə təsir edəcəyi hallarda və əhali arasında xəstəliyin müşahidəsi tələb olunduqda aparılmalıdır.[76]

Nəticə

məlum mövsümi qrip alovlanması zamanı febril respirator xəstəlik

Nəzərə alınmalı müayinələr

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Laborator diaqnostikada təsdiqləyici müayinədir, lakin nəticələrin əldə edilməsi üçün 3-10 sutka vaxt tələb olunur. Nəticə alınması üçün 72 saatadək müddət tələb olunduğuna görə ilkin kliniki müalicə üçün çox istifadə edilmir. Bu müayinə təsdiqləyici üsul kimi və ictimai səhiyyə müşahidəsi üçün istifadə olunur.

Təbəqə daxilində kultura (sentrifuqa ilə) mövcud olarsa, nəticələrin alınma vaxtını 1-3 günə qədər qısalda bilər.[76]

Uyğun müayinə materialına burun-udlaq yaxması, burun yuyuntusu, bronx yuyuntusu, burun aspiratı və bəlğəm aiddir.[89]

Nəticə

qrip virusu və ya virus antigeninin aşkarlanması

Müayinə
Nəticə
Müayinə

A və B qripi viruslarını aşkarlayır.

Uyğun müayinə materialına burun-udlaq yaxması, burun yuyuntusu, bronx yuyuntusu, burun aspiratı və bəlğəm aiddir.

Nəticələr 2-4 saata alınır.

Nəticə

qrip virusunun aşkarlanması

Müayinə
Nəticə
Müayinə

A və B qripi viruslarını aşkarlayır.

Uyğun müayinə materialına burun-udlaq yaxması, burun yuyuntusu, bronx yuyuntusu, burun aspiratı və bəlğəm aiddir.

Nəticələr 2-4 saata alınır.

Nəticə

qrip virusunun aşkarlanması

Müayinə
Nəticə
Müayinə

A və B qripi viruslarını aşkarlayır.

Kəskin (xəstəliyin ilk həftəsində) və rekonvalessent dövr (kəskin materialın götürülmə tarixindən 2-4 həftə sonra) nümunələrindən təşkil olunmaqla, cüt zərdab nümunələrinin müayinəsini nəzərdə tutur.

Müayinə nəticəsinin müsbət olması yeni keçirilmiş infeksiyanın göstəricisidir.

Nəticələrin əldə edilməsi üçün 2 həftə və ya daha artıq müddət tələb oluna bilər.

Nəticə

kəskin və rekonvalessent zərdabların müayinəsi zamanı anticisim titrində dörd dəfə və ya daha artıq yüksəlmə

Müayinə
Nəticə
Müayinə

A və B qripi viruslarını aşkarlayır.

Uyğun müayinə materialına burun-udlaq və boğaz yaxmaları, eləcə də, burun və bronx yuyuntuları aiddir.

Nəticələr 2 saata alınır.

Nəticə

qrip virusunun aşkarlanması

Müayinə
Nəticə
Müayinə

A və B tipli qrip viruslarının ikisindən birini, yaxud da eyni zamanda hər ikisini 30 dəq-dən az müddət ərzində aşkarlaya bilən müxtəlif test sistemləri mövcuddur.

Digər respirator viruslar tərəfindən törədilən infeksiyalardan fərqləndirilməsi və ya təkcə klinika əsasında diaqnostika edilməsi mümkün olmayan sporadik qrip hallarında effektiv ola bilər.[90][91][80][92]

RNT-nin kiçik miqdarlarını aşkar edir. Əkmə ilə müqayisədə, daha həssasdır.

Virusun ətrafa yayılması simptomların başlanmasından 24-48 saat sonra pik həddə çatdığı üçün, bu müayinə qeyd edilən müddətdə aparıla bilər. Ekspress diaqnostik müayinələrin həssaslıq və spesifikliyi, müvafiq olaraq, təxminən 70-75% və 90-95% təşkil edir.

Nisbətən baha başa gəlir.

XNPM mövcud testlərin siyahısını təqdim edir. CDC: influenza symptoms and the role of laboratory diagnostics external link opens in a new window

Nəticə

İstifadə edilən test sistemindən asılı olaraq A və/və ya B qripi üzrə müsbət ola bilər.

Müayinə
Nəticə
Müayinə

İlkin viruslu və ya ikincili bakterial pnevmoniyanın inkar edilməsi üçün istifadə olunmalıdır.

Xəstəxanadankənar pnevmoniyanın rentgenoloji əlamətlərinə paylı sərtləşmə, interstitsial infiltratlar və kavitasiyalar aiddir.

Belə qəbul edilmişdir ki, paylı sərtləşmə bakterial pnevmoniyanı, interstitsial infiltratlar isə Pneumocystis jirovecii (keçmiş adı P. carinii) və viruslar tərəfindən törədilən pnevmoniyanı ehtimal etməyə əsas verir. Bununla belə, radioloqlar təkcə rentgenoloji məlumatlar əsasında bakterial və qeyri-bakterial pnevmoniyaları dəqiq differensiasiya edə bilmirlər.[93]

Nəticə

ağırlaşmamış hallarda norma daxilində olur; ağırlaşmalar zamanı pnevmoniyaya uyğun infiltratlar izlənə bilər

Bu məlumatların istifadəsi açıqlama məlumatları ilə tənzimlənir.