Şəkil və videolar

Şəkillər

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
1

Sifilis infeksiyası

Amerika dovşanının epitel hüceyrələrində Treponema pallidum kulturasının elektron mikroqrafiyası

XNPM/Dr David Cox; icazə ilə istifadə edilmişdir

2

Sifilis infeksiyası

Vulvanın Treponema pallidum bakteriyası tərəfindən törədilən birincili sifilitik şankrı

XNPM: PHIL image ID 5340; icazə ilə istifadə edilmişdir

3

Sifilis infeksiyası

Kişi cinsiyyət üzvünün proksimal hissəsində yerləşən şankr: birincili sifilis infeksiyası

XNPM/ Dr Gavin Hart; Dr NJ Fiumara; icazə ilə istifadə edilmişdir

4

Sifilis infeksiyası

Sol əlin dorsal səthində qummoz yaralar

XNPM/Susan Lindsley; icazə ilə istifadə edilmişdir

5

Sifilis infeksiyası

Gövdə və bədənin yuxarı hissələrində ikincili sifilitik papulo-skvamoz səpgilər

XNPM/Susan Lindsley; icazə ilə istifadə edilmişdir

6

Sifilis infeksiyası

Üzdə ikincili sifilis yaraları

XNPM: PHIL image ID 3500; icazə ilə istifadə edilmişdir

7

Sifilis infeksiyası

Dəridə piqmentasiyalı makula və papulalar şəklində təzahür edən ikincili sifilis

XNPM/Susan Lindsley; icazə ilə istifadə edilmişdir

8

Sifilis infeksiyası

Uşaqlıq yolunda ikincili sifilis yaraları

XNPM/J. Pledger; icazə ilə istifadə edilmişdir

9

Sifilis infeksiyası

Burada təsvir edilmiş anadangəlmə sifilis hadisəsi yenidoğulmuşun ölümü ilə nəticələnmişdir

XNPM: PHIL image ID 3510; icazə ilə istifadə edilmişdir

10

Sifilis infeksiyası

Bu yenidoğulmuşda, hər iki ayaq altında dəri zədələri daxil olmaqla, anadangəlmə sifilisin əlamətləri olmuşdur

XNPM: PHIL image ID 4148; icazə ilə istifadə edilmişdir

11

Sifilis infeksiyası

İnterstitsial keratit

XNPM/Susan Lindsley

12

Sifilis infeksiyası

Klatton oynaqları

XNPM/Richard Deitrick; icazə ilə istifadə edilmişdir

13

Sifilis infeksiyası

Mərkəzi kəsici dişlərin pazabənzər forma alması (Hatçinson dişləri)

XNPM/Robert E. Sumpter; icazə ilə istifadə edilmişdir

14

Sifilis infeksiyası

Qamış sümüyünün osteoperiostiti ("qılıncabənzər baldırlar")

XNPM/Robert E. Sumpter; icazə ilə istifadə edilmişdir

Videolar

Bu məlumatların istifadəsi açıqlama məlumatları ilə tənzimlənir.