Elmi sübutların qiymətləndirilməsi

Elmə əsaslanan faktlar C

Zərdabda sürətli plazma reagin (RPR) titri və OBM-də sifilis göstəricilərində yaxşılaşma: neyrosifilis və İİV xəstələrində seftriaksonun venadaxili təyini zamanı penisillin-G (benzilpenisillin) terapiyası ilə müqayisədə, qan zərdabında RPR-in titrində xeyli azalma müşahidə edildiyini göstərən, aşağı keyfiyyətə malik elmi dəlillər mövcuddur, lakin bu qruplar arasında OBM-in göstəricilərində heç bir fərq aşkar edilməmişdir.[104]

Bu məlumatların istifadəsi açıqlama məlumatları ilə tənzimlənir.