Differensial diaqnostika

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

Sadə herpesin ilk epizodu zamanı anamnezdə hərarət, cinsiyyət üzvlərində qabarlar və ya xoralar və limfadenopatiya qeyd oluna bilər.

Xəstə cinsiyyət üzvlərində əvvəllər də xoraların olduğunu qeyd edə bilər.

Tipik hallarda fiziki müayinədə xarici cinsiyyət üzvü və ya düz bağırsaq ətrafında çoxsaylı ağrılı vezikulyar və ya xoralı yaralar aşkar olunur.

MÜAYİNƏLƏR

Hüceyrə kulturasında sadə herpes virusunun (SHV) təcrid edilməsi diaqnozu təsdiqləyir, lakin həssaslığı aşağıdır və xoralar sağaldıqca, daha da azalır.

Virus kulturası izolyatlarında törədicinin SHV-1 və ya SHV-2 olduğunu müəyyən etmək olur.[5]

SHV-nin diaqnostikası və tipləşdirilməsi üçün seçim testi kimi polimeraz zəncirvari reaksiya getdikcə daha çox kulturanı kənarlaşdırır.

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

Genital nahiyədə ağrılı xoralar və ağrılı qasıq limfadenopatiyası ilə xarakterizə edilir. Birincili sifilisdə xoralar, adətən, ağrılı olmur.

Adətən, ayrı-ayrı alovlanmalar zamanı rast gəlir.

Fiziki müayinədə eritematoz papula, pustula və ya ağrılı xora, eləcə də, sonradan partlaya bilən birtərəfli ağrılı limfadenopatiya (bubon əmələ gəlməsi) aşkarlana bilər.

MÜAYİNƏLƏR

Satışda geniş sayda olmayan və həssaslığı <80% olan selektiv qidalı mühitdə əkilmə zamanı Haemophilus ducreyi törədicisi aşkar olunur.[77]

Polimeraz zəncirvari reaksiya testi təminən 100% həssasdır, lakin universal kimi qəbul olunmamışdır.[77][78]

Bu səbəbdən də, müsbət şankroid diaqnozu sifilis və ya sadə herpes virusunun əlamətləri olmadan xarici cinsiyyət üzvlərində ağrılı xoraların olması ilə təsdiqlənir.[5]

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

Xarici cinsiyyət üzvlərində xora yaranması müşahidə edilmir.

Bununla belə, xarici cinsiyyət orqanlarında xoralar birincili İİV infeksiyası və xora ilə əlaqəli olan səpgi ilə eyni zamanda təzahür oluna bilər.

MÜAYİNƏLƏR

Laborator testlər, antigen sınaqları (P24 antigeni) daxil olmaqla, İİV-ə görə müsbət.

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

Xarici cinsiyyət üzvlərində xora yaranması müşahidə edilmir.

MÜAYİNƏLƏR

Laborator testlər spesifik virusa görə müsbət.

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

Dəri yaraları, adətən, qaşınandır.

Tipik lokalizasiyası: barmaqlararası nahiyələr, biləng, döş giləsi, topuq və sağrı nahiyələri.

MÜAYİNƏLƏR

Adətən, diaqnoz kliniki qoyulur, lakin dəri qaşıntısı götürülə və Sarcoptes scabiei üçün mikroskopiya aparıla bilər.

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

Dəri yaraları, adətən, əllərin ovuc səthi və ayaqaltını zədələmir.

Sistemli infeksiya əlamətləri ilə əlaqəli deyil.

MÜAYİNƏLƏR

Diaqnoz, adətən, klinikidir.

Diaqnozu təsdiqləmək üçün dərinin biopsiyası aparıla bilər.

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

Dəri yaraları, adətən, əllərin ovuc səthi və ayaqaltını zədələmir.

Sistemli infeksiya əlamətləri ilə əlaqəli deyil.

MÜAYİNƏLƏR

Diaqnoz, adətən, klinikidir.

Diaqnozu təsdiqləmək üçün dərinin biopsiyası aparıla bilər.

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

Dəri yaraları, adətən, əllərin ovuc səthi və ayaqaltını zədələmir.

Sistemli infeksiya əlamətləri ilə əlaqəli deyil.

MÜAYİNƏLƏR

Diaqnoz, adətən, klinikidir.

Diaqnozu təsdiqləmək üçün dərinin biopsiyası aparıla bilər.

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

Genital və/və ya perianal nahiyənin dəri və selikli qişalarında çəhrayı rəngli çıxıntılar şəklində olur. Qarşı membranlarla məhdudlaşmır.

İkincili sifilisin digər əlamətləri (səpgi, konstitusional simptomlar, generalizə olunmuş limfadenopatiya) ilə əlaqəli olmur.

MÜAYİNƏLƏR

Diaqnoz, adətən, klinikidir.

Sifilisin inkar edilməsi (mənfi sifilis serologiyası)

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

Proqressivləşən demensiyadır.

Neyrosifilislə müqayisədə, spesifik fərqləndirici əlamət və simptomlar yoxdur.

Anamnezdə sifilis infeksiyasının nisbətən erkən mərhələlərinin əlamətlərinin olması ehtimalı azdır.

MÜAYİNƏLƏR

Sifilisin inkar edilməsi (mənfi sifilis serologiyası)

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

Proqressivləşən demensiyadır.

Çoxsaylı infarkt ocaqları ilə müşayiət edilən demensiya çox vaxt arteriopatiyanın digər əlamətləri ilə birlikdə rast gəlir.

Anamnezdə sifilis infeksiyasının nisbətən erkən mərhələlərinin əlamətlərinin olması ehtimalı azdır.

MÜAYİNƏLƏR

Sifilisin inkar edilməsi (mənfi sifilis serologiyası)

Bu məlumatların istifadəsi açıqlama məlumatları ilə tənzimlənir.