Skrininq

Epidemioloji araşdırma tədqiqatlarından kənarda asimptomatik populyasiyanın skrininqinin heç bir rolu yoxdur.

Bu məlumatların istifadəsi açıqlama məlumatları ilə tənzimlənir.