Monitorinq

Quş qripi A (H5N1) virus infeksiyası kəskin yoluxucu xəstəlikdir. Xəstələrdə uzunmüddətli virus replikasiyası və virusun yayılması müşahidə edilə bilər və onların xəstəxanada qalma dövrü xəstəliyin başlanmasından sonra 3 həftəyə qədər və ya daha uzun müddət davam edə bilər. Sağ qalan xəstələr kliniki cəhətdən yaxşılaşdıqdan və xəstəxanadan buraxıldıqdan sonra antigen cəhətdən oxşar yüksək patogenli quş qripi (YPQQ) H5N1 virus ştammları tərəfindən növbəti infeksiyaya qarşı immunitetə malik ola bilər.

KRDS-in uzunmüddətli fəsadlarına sinir-əzələ zəifliyi, ağciyər funksiyasının zəifləməsi, posttravmatik stres və yaşlı insanlarda koqnitiv funksiyaların zəifləməsi aiddir.[109][110]

Tibb işçiləri üçün simptomatik, şübhəli və ya təsdiq olunmuş YPQQ H5N1 xəstəsi ilə müdafiəsiz yaxın təmasdan (2 m qədər məsafədə) sonra diqqətli müşahidə və kontaktdansonrakı ozeltamivir və ya zanamivir kimyəvi profilaktikası tövsiyə olunur, həmçinin, YPQQ H5N1 infeksiyasına şübhəli və ya təsdiq olunmuş xəstənin məişət kontaktları və ailə üzvlərinə də eyni tövsiyələr verilməlidir.

Şübhəli xəstəlik hadisələri haqqında dərhal ictimai səhiyyə orqanlarına məlumat verilməlidir ki, onlar diaqnostik qiymətləndirmə, xəstəlik hadisəsinə nəzarət və təmasda olanların araşdırılmasına kömək etsinlər.

Bu məlumatların istifadəsi açıqlama məlumatları ilə tənzimlənir.