Aparılan müayinələr

Aparılacaq əsas laborator müayinələr

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Bəzi xəstəlik hadisələrində bir sıra xəstələrdə təsvir olunmuşdur.

Nəticə

leykopeniya, limfopeniya, trombositopeniya

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Bəzi xəstəlik hadisələrində bir sıra xəstələrdə təsvir olunmuşdur.

Nəticə

AST/ALT dəyərlərinin yüksəlməsi

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Təkcə döş qəfəsinin rentgen müayinəsi viruslu və ya bakterial pnevmoniyanı istisna edə bilməz.

Nəticə

normal ola bilər; kəskin hallarda pnevmoniya ilə uyğun gələn infiltratlar görünə bilər

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Təngnəfəslik və ya pnevmoniyaya şübhəli xəstələrdə göstərişdir.

Nəticə

hipoksiyanı (oksigen çatışmazlığı) göstərə bilər

Müayinə
Nəticə
Müayinə

İlkin bakterial pnevmoniya və potensial bakterial koinfeksiya qiymətləndirilməlidir. Yüksək patogenli quş qripi (YPQQ) H5N1 xəstələrində ağciyərlərin mexaniki ventilyasiyası ilə əlaqəli pnevmoniya istisna olmaqla, bir neçə yanaşı infeksiyalar qeyd edilmişdir.

Nəticə

əgər bakterial pnevmoniya və ya potensial bakterial koinfeksiya mövcuddursa, yoluxucu patogenlərin aşkarlanması

Müayinə
Nəticə
Müayinə

İlkin bakterial pnevmoniya və potensial bakterial koinfeksiya qiymətləndirilməlidir.

Nəticə

əgər bakterial pnevmoniya və ya potensial bakterial koinfeksiya mövcuddursa, yoluxucu patogenlərin böyüməsi

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Respirator kliniki nümunələrdə YPQQ H5N1 virus RNT-ni aşkar etmək üçün H5-spesifik praymer və zondlardan istifadə edərək yüksək patogenli quş qripi (YPQQ) H5N1 virus infeksiyasının diaqnostikası üçün tövsiyə olunan kliniki testdir.[75][76] Real vaxt rejimində və adi ƏT-PZR müayinələrindən YPQQ H5N1 virus RNT-ni aşkar etmək üçün dövlət laboratoriyaları, yüksək dərəcədə ixtisaslaşdırılmış yerli ictimai səhiyyə təşkilatları və ya bəzi akademik mərkəz laboratoriyalarında istifadə edilə bilər. YPQQ H5N1 virusu üçün ƏT-PZR bir çox kliniki müəssisələrdə mövcud deyil. H5-spesifik praymer və zondlar mütəmadi olaraq yenilənməlidir. A və B qrip virusları üçün ƏT-PZR mövsümi qrip diaqnozunu təsdiqləyə bilər.

Dövlət laboratoriyalarından əldə edilən H5-müsbət nəticələr ÜST H5 referens laboratoriyaları və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) ilə əməkdaşlıq edən peroral mərkəzlərində təsdiqlənilməlidir. ÜST həmçinin bəzi dövlət peroral laboratoriyalarından əldə edilən ƏT-PZR analizlərinin nəticələrini qəbul edir.[77][78]

Nəticə

H5-spesifik viruslu RNT üçün müsbət

Nəzərə alınmalı müayinələr

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Virus kulturası kliniki nəzarət üçün vaxtlı-vaxtında nəticələr hasil etməyəcək və biotəhlükəsizlik səviyyəsi 3-gücləndirilmiş laboratoriyada icra olunmalıdır. Viruslu əkim ÜST H5 referens laboratoriyaları və ÜST ilə əməkdaşlıq edən peroral mərkəzlərində icra olunmalıdır.

Viruslu əkim virusoloji müşahidə, peyvənd ştammının seçimi üçün antigen nəzarəti və genetik rekombinasiya, reseptora birləşmə meylliliyi və virus əleyhinə həssaslıq kimi virus xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi və analizləri üçün vacibdir.

Yüksək patogenli quş qripi (YPQQ) H5N1 viruslu RNT üçün ƏT-PZR vasitəsilə test nəticələri müsbət olan kliniki nümunələr ÜST H5 Referens Laboratoriyası və ya ÜST ilə əməkdaşlıq edən peroral mərkəzi laboratoriyası tərəfindən əkilməlidir.

Nəticə

H5N1 virusuna müsbət

Yeni yaranan müayinələr

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Yüksək patogenli quş qripi (YPQQ) H5N1 virus anticisimləri üçün seroloji test müntəzəm olaraq mövcud deyil, kliniki nəzarət haqqında məlumat təmin edə bilmir və kliniki diaqnostik məqsədlər üçün nəzərdə tutulmalıdır.

Bu, ÜST H5 referens laboratoriyaları kimi yalnız bir neçə ixtisalaşmış laboratoriyalarda biotəhlükəsizlik səviyyəsi 3-gücləndirilmiş şərtlər altında mikro-neytrallaşma analizində canlı YPQQ H5N1 virusundan istifadə edərək icra oluna bilər.

Digər seroloji analizlərə atın qırmızı qan hüceyrəsi hemaqqlütinin inhibisiya analizi və ya YPQQ H5N1-spesifik T-hüceyrə reaksiyalarının qiymətləndirilməsi daxildir.[79] Düzgün vaxtda təyin edilmiş kəskin və rekonvalessent zərdablar YPQQ H5N1 virus infeksiyasının retrospektiv diaqnozunu təmin edə bilər. İlkin qan çəkilişindən 2-4 həftə müddətindən sonra H5N1-spesifik anticsim səviyyəsində dördqat artım kliniki cəhətdən uyğun gələn xəstəliyin müşahidə edildiyi xəstədə YPQQ H5N1 virus infeksiyasının diaqnozudur.

Standart peroral hemaqqlütinasiya inhibisiya analizlərindən istifadə edilən seroloji testlər YPQQ H5N1 virusu üçün qeyri-spesifikdir və tövsiyə olunmur.

Nəticə

H5N1-spesifik anticisimdə dörd qat artım

Bu məlumatların istifadəsi açıqlama məlumatları ilə tənzimlənir.