Differensial diaqnostika

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

Fərqləndirici əlamət/simptomlar yoxdur.

MÜAYİNƏLƏR

Diaqnostik tədqiqatlar yerli təlimata, eləcə də müəyyən cəmiyyətdə mikrob nümunələrinə əsasən nəzərə alınmalıdır.

Streptococcus pneumoniae və A qrupundan olan Streptococcus kimi törədicilərin bəlğəm və qan kulturalarından əldə edilməsi, həmçinin, spesifik müalicəyə cavab reaksiyası diaqnozu təsdiq edir.

Tipik pnevmoniya üçün döş qəfəsinin rentgenoqrafiya nəticələri konsolidasiyaya uyğun gəlir.

Müsbət yüksək patogenli quş qripi (YPQQ) H5N1 spesifik testlər yanaşı infeksiyanı istisna etmir, baxmayaraq ki, əks YPQQ H5N1 xəstəlik hadisələri ağciyərlərin süni havalandırılması ilə əlaqəli pnevmoniyanın müşahidə edildiyi intubasiya olunan xəstələrdə istisna olmaqla, müəyyənləşdirilmiş bakteriyal yanaşı infeksiyaya malik olmamışdır. Mövsümi peroral virusu infeksiyası bakteriyal yanaşı infeksiya ilə birgə daha çox rast gəlir.

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

Fərqləndirici əlamət/simptomlar yoxdur.

MÜAYİNƏLƏR

Bəlğəm kulturası, qan kulturası və ya digər spesifik testlər vasitəsilə atipik patogenlər ( Mycoplasma pneumoniae və Legionella pneumophila kimi atipik pnevmoniya patogenləri daxil olmaqla) ilə infeksiyanın təsdiqlənməsi.

Atipik pnevmoniyanın diaqnozu yüksək patogenli quş qripi (YPQQ) H5N1 virus infeksiyanı istisna etmir, lakin YPQQ H5N1 virusu və atipik pnevmoniya patogenləri ilə yanaşı infeksiya qeyd edilməmişdir.

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

Uşaqlarda, daha yaşlı insanlar arasında və mövcud xronik tibbi vəziyyətlərə malik insanlar arasında (ürək-ağciyər xəstəliyi, immun sistemi zəif) ağır xəstələnmə göstəricisinin daha çox rast gələn səbəbi.

Əvvəllər sağlam insanlar arasında daha yüngül simptomlara malik özünü məhdudlaşdıran vəziyyət olması daha çox ehtimal edilir. Aşağı tənəffüs yollarının ağır xəstəliyi əvvəllər sağlam uşaqlar, gənclər, hamilə qadınlar və həddindən artıq kök insanlar arasında baş verə bilər.

MÜAYİNƏLƏR

Digər respirator virus vasitəsilə infeksiyanı təsdiqləyən diaqnostik testlər yüksək patogenli quş qripi (YPQQ) H5N1 virus infeksiyasını istisna etmir, lakin YPQQ H5N1 virusu və digər respirator viruslar ilə yanaşı infeksiya qeyd edilməmişdir.

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

Epidemiya coğrafi olaraq Çində qeydə alınmışdır.

Əksər xəstələr pnevmoniya və/və ya tənəffüs çatışmazlığının müalicəsi üçün hospitalizasiya tələb edir və çox vaxt, H5N1 infeksiyasındakı geç müraciətdən fərqli olaraq, simptomlar meydana çıxandan sonra qısa zamanda müraciət edirlər.

Fərqləndirici əlamət/simptomlar yoxdur.

MÜAYİNƏLƏR

Əks-transkripsiyalı polimeraz zəncirvari reaksiya (ƏT-PZR) H7-spesifik virus RNT-si üçün müsbət.

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

İnfeksiyanın baş verdiyi region üçün endemik olan patogenlər səbəbindən respirator infeksiyalar nəzərə alınmalıdır (Cənub-Şərqi Asiyanın müəyyən hissələrində endemik mikoz infeksiyası, melioidoz).

Fərqləndirici əlamət/simptomlar yoxdur.

MÜAYİNƏLƏR

Atipik pnevmoniya tərəfindən infeksiyanı təsdiqləyən diaqnostik testlər yüksək patogenli quş qripi (YPQQ) H5N1 virus infeksiyasını istisna etmir, lakin YPQQ H5N1 və endemik respirator infeksiyalar ilə yanaşı infeksiya qeyd edilməmişdir.

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

1 yaşa qədər uşaqlarda aşağı tənəffüs yolları infeksiyalarının ən çox rast gələn səbəbidir.

Yaşlı və immun sistemi zəifləmiş xəstələrdə aşağı tənəffüs yollarının infeksiyalarının mühüm və adətən, aşkarlanmamış səbəbidir.

Yuxarı və aşağı respirator simptomlara başlanğıc verir ki, bunlar da 3-5 gün sonra pik həddə çataraq, 7-10 gün ərzində aradan qalxır.

MÜAYİNƏLƏR

Antigenin aşkarlanması texnologiyasından istifadə edən təcilli analizlər diaqnostik alqoritmin dayaq nöqtəsidir, belə ki, kultura vasitəsilə müəyyənləşdirmə 4 gündən 2 həftəyə kimi davam edə bilər.[80]

Digər respirator viruslara yoluxmanı təsdiqləyən diaqnostik testlər yüksək patogenli quş qripi (YPQQ) H5N1 virus infeksiyasına yoluxmanı istisna etmir, lakin YPQQ H5N1 virusunun digər respirator viruslarla yanaşı koinfeksiyası qeyd edilməmişdir.

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

Fərqləndirici əlamət/simptomlar yoxdur.

Hər ikisində qəfil başlanan hərarət, öskürək və pnevmoniya qeyd edilə bilər.

2004-cü ildən bəri təsdiqlənilmiş xəstəlik hadisələrinin yoxluğu virusun yenidən əmələ gəlməsindən kənarda SARS-ın diaqnozunun daha az ehtimalını təmin edir.

MÜAYİNƏLƏR

SARS-un diaqnozu yüksək kliniki şübhəni tələb edir və SARS ilə əlaqəli koronavirus (SARS-CoV) vasitəsilə infeksiyalar üçün ümumdünya müşahidə tərəfindən məlumatlandırılmalıdır. qrip virusu üçün testlərin nəticələri mənfidir. ƏT-PZR SARS-CoV üçün müsbət nəticə təmin edir.

ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR
MÜAYİNƏLƏR
ƏLAMƏTLƏR/SİMPTOMLAR

Hadisələrin əksər hissəsi epidemioloji olaraq Ərəbistan yarımadası ilə əlaqəlidir. Çox hadisə nozokomial ötürülmə ilə assosiasiya olunur. Dəvələrdən dəvələrə zoonoz ötürülmə və insandan insana məhdud ötürülmə halları qeydə alınmışdır.

Fərqləndirici əlamət/simptomlar yoxdur. Hərarət, öskürək, təngnəfəslik və tənəffüsün çətinləşməsi kimi ümumi simptomlarla müşayiət olunan kəskin, ciddi respirator xəstəlikdir. Əksər xəstələr pnevmoniya, tənəffüs çatışmazlığı və KRDS ilə təzahür edir. Xəstələrin bir çoxu mədə-bağırsaq simptomları (ishal daxil olmaqla), digərləri isə böyrək çatışmazlığı ilə müraciət edir.

MÜAYİNƏLƏR

ƏT-PZR MERS koronoviruslarına görə müsbətdir. Bu test bəzi beynəlxalq ictimai səhiyyə laboratoriyalarında aparılır, xüsusilə MERS infeksiyası rast gələn regionlarda.

Bu məlumatların istifadəsi açıqlama məlumatları ilə tənzimlənir.