Procedural videos

ნაზოგასტრული მილის ჩადგმის დემონსტრაცია

საჭირო ხელსაწყოები

აღნიშნული პროცედურისთვის აუცილებელ ხელსაწყოებს მიეკუთვნება:

 • შესაბამისი ზომის და ტიპის ნაზოგასტრული მილი (ვიწრო სანათურიანი ან რაილის ტიპის)

 • ლუბრიკანტი ჟელე ან წყალი

 • ხელთათმანები და პლასტმასის/პოლიეთილენის წინსაფარი

 • წებოვანი ლენტი / ცხვირის წებოვანი ლენტი

 • 30 მლ-იანი ენტერული (მკვებავი) შპრიცი

 • სადრენაჟო ჩანთა ან შემაერთებელი მილი

 • უნივერსალური pH-ის ქაღალდი.

უკუჩვენებები

 • ქალა-ფუძის მოტეხილობა: არ უნდა გამოიყენოთ ნაზოგასტრული მილი პაციენტებში, რომლებსაც აქვთ ქალა-ფუძის მოტეხილობა, რადგანაც ამან შესაძლოა გამოიწვიოს ინტრაკრანიალური ჩადგმა.

 • სახის ტრავმა.

 • გადატანილი ტრანს-ეთმოიდური/ტრანს-სოლისებრი ნეიროქირურგიული ოპერაცია.

 • პოსტოპერაციულ პაციენტებში ეზოფაგალური ანასტომოზი და კუჭის ოპერაცია (თუ სპეციალისტი არ გააკეთებს პირდაპირ ჩადგმას ენდოსკოპიურად).

 • პაციენტის უარი.

ჩვენებები

 • ენტერული კვება.

 • მედიკამენტების მიღება.

 • წვრილი და მსხვილი ნაწლავების ობსტრუქცია.

 • კუჭის გასავლის ობსტრუქცია

 • კუჭის მწვავე დილატაცია.

 • პარალიზური გაუვალობა (ილეუსი).

 • ეზოფაგალური ანასტომოზის დისტალურად გასტროეზოფაგალური რეფლუქსის შედეგად ასპირაციის პრევენციისთვის (თავსდება პირდაპირი დაკვირვების ქვეშ ინტრაოპერაციულად).

 • პოსტოპერაციული გასტროინტესინური ოპერაცია (თავსდება ინტრაოპერაციულად). ეს შესაძლოა იყოს ნაზო-მლივი ნაწლავის ზონდები, სადაც ბოლო მოთავსებულია უფრო დისტალურად მლივ ნაწლავში.

გართულებები

 • კონფუზიურ ან აჟიტირებულ პაციენტებში ხშირად ხდება მილის ამოვარდნა ან ამოღება.

 • შესაძლოა გამოვლინდეს ცხვირიდან სისხლდენა.

 • არასწორმა მდებარეობამ, რასაც მოსდევს სითხის ასპირაცია ბრონქულ ტოტებში, შესაძლოა გამოიწვიოს ასპირაციული პნევმონია და მძიმე რესპირატორული დარღვევა.

 • მკვებავი მილები შესაძლოა დაიბლოკოს საკვები სუბსტრატით, რაც საჭიროებს რეპოზიციას, თუ ბლოკადა ვერ გაიწმინდა სუფთა სითხით ან შუშხუნა სითხეებით.

 • თუ ქალაფუძის მოტეხილობის დროს არასწორი მდებარეობა გამოვლინდა, შესაძლოა მოხდეს ინტრაკრანიალური მოთავსება. ამის გამო არ უნდა გამოიყენოთ ნაზოგასტრული მილები პაციენტებში, რომლებშიც ეჭვი გვაქვს ან დადასტურებული აქვთ ქალაფუძის მოტეხილობა.

 • ბევრი გართულების აცილება შეიძლება ნაზოგასტრული მილის სწორად ჩადგმის შემთხვევაში.

შემდგომი მოვლა

შეამოწმეთ ნაზოგასტრული მილის მდებარეობა. უნდა შეასრულოთ ადგილობრივი ორგანიზაციის გაიდალინები იმის თაობზე, თუ რომელი მეთდი გამოიყენოთ. მეთოდებს მიეკუთვნება:

 • ასპირაცია - ამოიღეთ კუჭის წვენი და შეამოწმეთ pH-ის ქაღალდზე. კუჭის წვენი უნდა იყოს pH-ით 1-სა და 5.5-ს შორის. პაციენტთა უსაფრთხოების ეროვნული სააგენტო ინგლისში გვირჩევს, რომ უნდა შევამოწმოთ ასპირატი CE- ით მონიშნულ pH ინდიკატორზე.[50]

 • გულმკერდის რენტგენი - თუ pH 5,5-ზე მეტია, ან ვერ შეძლებთ კუჭის წვენის ასპირაციას, მაშინ მოითხოვეთ გულმკერდის რენტგენი. რენტგენმა უნდა აჩვენოს რადიო-გაუმჭვირვალე ნაზოგასტრული მილი საყლაპავის ხაზის შემდეგ (რომელიც ცდება ბრონქების კონტურებს), რომელიც გადის კარინაში (სასულეს ნაოჭი გულმკერდის მე-5 მალის დონეზე), გადაკვეთს დიაფრაგმას შუახაზზე, აგრეთვე მილის წვერი გამოჩნდება ჰემი-დიაფრაგმის ქვემოთ. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ დიაფრაგმის გუმბათისებრი ფორმის გამო, შესაძლებელია ნაზოგასტრული მილის წვერი გამოჩნდეს დიაფრაგმის ქვემოთ, მაგრამ შესაძლებელია მაინც მდებარეობდეს ფილტვში. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია არ გამოვიყენოთ მხოლოდ ეს ერთი კრიტერიუმი სწორი პოზიციის შესაფასებლად.