Procedural videos

Venepunksiya və flebotomiyanın animasiyalı nümayişi

Lazım olan avadanlıq

 • Qeyri-steril əlcəklər

 • Jqut (ideal halda birdəfəlik istifadə üçün)

 • Spirtli salfetlər

 • Pambıq və ya tənzif tamponlar

 • Vakuum konteyneri və ya şpris

 • Yaşıl 21-kalibrli və ya mavi 23-kalibrli iynə və ya vakuum konteyneri iynəsi

 • Nümunələr üçün, o cümlədən, tələb olunarsa, qan kulturaları üçün flakonlar

 • Yapışqan lent

 • Kəsici alətlər üçün konteyner.

Əks-göstərişlər

Əgər huşu aydın və açıq xəstə qan analizlərindən imtina edirsə, venanın punksiyasını yerinə yetirməyin.

Vena punksiyasının digər əks-göstərişlərinə aiddir:

 • Eyni tərəfdə yerləşmiş arteriovenoz fistula və ya arteriovenoz çatışmazlıqlar

 • Eyni tərəfdə aparılmış cərrahiyyə və ya radioterapiya

 • Eyni tərəfdə yerləşən limfoödema

 • Yerli infeksiya və ya sellülitin əmələ gəlməsi

 • Kəskin qanaxmaya meyllilik və ya koaqulopatiya

Göstərişlər

Ümumilikdə, siz qan analizindən istifadə edərək, aşağıdakıları yerinə yetirə bilərsiniz:

 • Xəstəliklərin diaqnostikasını (kliniki anamnez və müayinələrin nəticələri ilə birlikdə)

 • Müalicəyə reaksiya və müalicənin yan təsirlərinə nəzarəti

 • Əməliyyatdan əvvəlki dövrdə xəstələrə nəzarəti

 • Xəstəliklərə görə skrininqi

 • Xəstəliyin residiv hallarına nəzarəti.

Ağırlaşmalar

 • Müvəqqəti ağrı və narahatlıq

 • Göyərmə, qanaxma və hematomanın formalaşması

 • Yerli infeksiya

 • Arterial punksiya

 • Müvafiq nümunənin alınmasının mümkünsüzlüyü.

Sağalmadansonrakı nəzarət

Qanaxmanı dayandırmaq üçün punksiya nahiyəsini lazım olan qədər sıxın. Punksiya nahiyəsini yapışqan plastr və ya pambıq və lent ilə örtün.

Bütün nümunələri və sorğu formalarını diqqətlə nişanlayın və bütün kəsici və digər əşyaları onlar üçün nəzərdə tutulmuş tullantı qutusuna və ya kliniki tullantı qutusuna atın.