Procedural videos

Bud arteriyası punksiyasının animasiyalı nümayişi

Lazım olan avadanlıq

Bud arteriyasının punksiyası üçün istifadə edilən avadanlığa daxildir:

 • Spirtli salfetlər

 • Steril əlcəklər, qoruyucu eynək və önlük

 • Pambıq və ya tənzif

 • Arterial qan üçün əvvəlcədən heparinləşdirilmiş 3 ml-lik şpris, rezin bağlayıcı və tıxac

 • 21 kalibrli iynə.

Əks-göstərişlər

Mütləq əks-göstərişlərə daxildir:

 • Şüuru aydın olan xəstədə pulsun palpasiya olunmaması

 • Nəzərdə tutulmuş punksiya nahiyəsində arterial şuntlama transplantının və ya stentin olması

 • Arteriovenoz fistula (qan götürülməsi üçün arteriovenoz fistulanın istifadəsi transplantatın keçiriciliyini təhlükə altında qoyur)

 • Ehtimal olunan punksiya nahiyəsində arteriyanın anevrizması

 • Bud arteriyasının üzərindəki toxumalarda sellülit və ya digər infeksiyalar (xüsusilə digər nahiyələrdə mövcud olduğu zaman).

Nisbi əks-göstərişlərə daxildir:

 • Koaqulopatiya

 • Zəif palpasiya olunan nəbz.

Göstərişlər

Arterial qan nümunəsinin toplanması kliniki qiymətləndirmə, venoz qan nümunələri, vizualizasiya və diaqnostika, müalicə və müxtəlif kliniki şəraitlərdə müalicəyə olan reaksiyanın müşahidəsi ilə birlikdə istifadə olunur. Mil arteriyasının punksiyası mümkün olmadıqda, bud arteriyası alternativ kimi nəzərə alınır, məsələn, radial punksiyaya əks-göstərişlər olduqda.

Nümunədə bir neçə parametrlərin ölçülməsi aparılır, bunlar:

 • Oksigen səviyyəsi

 • Karbon dioksid səviyyəsi

 • Bikarbonat səviyyəsi

 • pH, qələvi tərkibi və turşu-qələvi balansı

 • Karbon monooksid səviyyəsi.

Ağırlaşmalar

Ağırlaşmalara aiddir:

 • Qanaxma, qansızma və hematomaların əmələ gəlməsi

 • Yerli infeksiya və ya sellülitin əmələ gəlməsi

 • Sinir zədələnməsi

 • Yalançı anevrizmanın formalaşması

 • Vazospazm, distal ətrafda müvəqqəti və ya əhəmiyyətli işemiyaya səbəb olan tromboz və ya emboliya (nadir hallarda)

 • İynə ilə zədələnmə, əgər utilizasiyadan əvvəl təhlükəsizliyə riayət olunmazsa.

Sağalmadan sonrakı nəzarət

Bir neçə dəqiqə ərzində punksiya yerini təzyiq altında saxlayın. Bu addım, proseduru aparan şəxs iti uclu alətləri utilizasiya etdiyi, nümunəni nişanladığı və onun müayinəsini təşkil etdiyi vaxt, köməkçiyə həvalə oluna bilər.

Ətrafın adekvat perfuziyasından, arterial punksiya nahiyəsində qanaxma və ya hematomanın olmadığından əmin olmaq üçün bir neçə dəqiqədən sonra xəstəyə baxış keçirin.

Nişanlanmış və inspirasiya olunmuş oksigen konsentrasiyası dəqiq qeyd olunmuş nümunəni təcili olaraq müayinəyə göndərin.

Arterial qanın normal göstəriciləri ayrı-ayrı laboratoriyalarda və çihazlarda bir qədər fərqli ola bilər və bu göstəricilər nəticələrin interpretasiyası zamanı çarpaz şəkildə qeyd olunmalıdır. Qanın qaz tərkibini ölçən bəzi analizatorlarda, həmçinin, xəstənin hərarəti də əhəmiyyət daşıyır.

Gözlənilməyən və ya çox anormal nəticə ciddi patologiyanın olması və yaxud səhvən götürülmüş venoz nümunəyə işarə edə bilər.