Videos

Torba klapanlı maska ventilyasiyasının animasiyalı nümayişi

Lazım olan avadanlıq

 • Əlcəklər daxil olmaqla, fərdi müdafiə vasitələri

 • Torba klapanlı maska

 • Oksigen

 • Torba klapanlı maskaya birləşdirilən rezervuarlı torba

 • Sovurucu

 • Orofaringeal nəfəs borusu (lazım gələrsə, olmalıdır)

 • Burun-udlaq nəfəs borusu (lazım gələrsə, olmalıdır)

 • Reanimasiya dəsti.

Əks-göstərişlər

Yuxarı tənəffüs yollarının tam obstruksiyası torba klapanlı maska ilə ventilyasiyanın tətbiqi üçün mütləq əks-göstərişdir.

Əgər onurğa boynunun zədələnməsinə şübhə varsa, ideal halda tənəffüs yolları üçün dəlik, başın əyilməsi ilə deyil, üst və ya alt çənənin dartılması ilə əldə olunmalıdır... Əgər bu tədbirlərə baxmayaraq, tənəffüs yolları tıxanmış qalmaqda davam edərsə, başın MİLS saxlanmaqla çox kiçik cəhdlərlə və hava yolu açılana qədər əyilməsini həyata keçirin...[230]

Əgər əvvəlcədən xəstənin tənəffüs yollarının reanimasiyasına ehtiyacının olduğu məlum olarsa (məs., üz və başında ağır travması olan huşsuz xəstə), bu zaman ixtisaslaşdırılmış yardım gələnə qədər ilkin mərhələdə tənəffüs yollarına yardım göstərmək üçün sadə üsullardan istifadə edin.

Tənəffüs yollarının obstruksiya səviyyəsinə nəzər salın. Anafilaksiya, inhalyasion yanıq, suda boğulma və ya yad cisim aspirasiyası səbəbindən yaranmış larinqospazm tənəffüs yollarına göstərilən sadə yardım üsulları ilə aradan qalxmır və xəstəyə intubasiya və ya daha ixtisaslaşdırılmış yardım tələb olunur.

Göstərişlər

 • Tənəffüs çatışmazlığı

 • Müvəffəqiyyətsiz intubasiya.

Ağırlaşmalar

 • Aspirasiya

 • Hipoventilyasiya

 • Hiperventilyasiya

 • Onurğanın boyun hissəsinin zədələnməsi.

Hər hansı sızma tənəffüs yollarının hipoventilyasiyasına gətirib çıxarır və bu zaman qazın mədəyə daxil olması baş verərsə, aspirasiya riski yüksəlmiş olur.

Sağalmadansonrakı nəzarət

ABCDE prinsiplərindən istifadə edərək, həyatın təmin olunmasına dair tövsiyələrə əsasən xəstənin reanimasiyasına davam edin. Mümkün qədər tez təcili yardım çağırın.

Əgər reanimasiya tədbirləri uğurludursa, xəstə öz tənəffüs yollarına nəzarəti bərpa edir və bu proses mütəmadi qiymətləndirilməlidir. Qanın arterial oksigenlə təchizatını 94-98% səviyyəsində saxlamaq məqsədilə mümkün olan qədər tez arterial qan nümunəsi toplamaqla və/və ya pulsoksimetriya ilə və xaric olan havada oksigenin titrasiyası ilə arterial qanın oksigen tərkibini yoxlayın.[230]

Əgər reanimasiya davam edirsə və ya xəstədə Qlazko Koma Şkalası 8-dən aşağıdırsa, endotraxeal boru yeridilməsi nəzərdən keçirilməlidir.