Lưu đồ điều trị

Lưu ý là dạng bào chế và liều dùng có thể khác nhau giữa các thuốc và dạng biệt dược, công thức, hoặc đường dùng. Khuyến nghị điều trị cụ thể cho các nhóm bệnh nhân: xem phần miễn trừ trách nhiệm

ACUTE

bệnh nhân ngoại trú bùng phát nhiễm trùng

bệnh nhân nhập viện trong đợt bùng phát nhiễm trùng

suy hô hấp

ONGOING

Việc sử dụng nội dung này phải tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm của chúng tôi