საერთაშორისო გაიდლაინები

გაერთიანებული სამეფო

ავტორი:National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2019

ავტორი:BAPEN; Association for Clinical Biochemistry; Association of Surgeons of Great Britain and Ireland; Society of Academic and Research Surgery; Renal Association/Intensive Care Society

ბოლო გამოქვეყნება:2011

ევროპა

ავტორი:European Society for Clinical Nutrition and Metabolism

ბოლო გამოქვეყნება:2009

ჩრდილოეთი ამერიკა

ავტორი:American Journal of Kidney Diseases

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ავტორი:The National Kidney Foundation

ბოლო გამოქვეყნება:2013

ავტორი:American College of Radiology

ბოლო გამოქვეყნება:2013

დანარჩენი მსოფლიო

ავტორი:International Society of Nephrology

ბოლო გამოქვეყნება:2012

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას