მკურნალობის ალგორითმი

ყურადღება: ფორმულაციები/შეყვანის გზები და დოზირება შეიძლება განსხვავდებოდეს მედიკამენტთა დასახელებებს, ბრენდებს, ფორმულარებსა და ლოკაციებს შორის. მკურნალობის რეკომენდაციები სპეციფიკურია პაციენტთა ჯგუფისთვის. იხილეთ: see disclaimer

თავდაპირველი
მწვავე

მსუბუქი-ზომიერი ინფექცია

მძიმე ინფექცია

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით