საერთაშორისო გაიდლაინები

ევროპა

გამოქვეყნებულია::British Thoracic Society; British Infection Society; Health Protection Agency

ბოლო გამოქვეყნება:2004

დანარჩენი მსოფლიო

გამოქვეყნებულია::World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2004

ჩრდილოეთ ამერიკა

გამოქვეყნებულია::The College of Physicians and Surgeons of Ontario

ბოლო გამოქვეყნება:2015

გამოქვეყნებულია::Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2011

გამოქვეყნებულია::National Heart Lung and Blood Institute; Centers for Disease Control and Prevention; National institute of Allergy and Infectious Diseases

ბოლო გამოქვეყნება:2005

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით