საერთაშორისო გაიდლაინები

ევროპა

ავტორი:British Thoracic Society; British Infection Society; Health Protection Agency

ბოლო გამოქვეყნება:2004

ჩრდილოეთი ამერიკა

ავტორი:The College of Physicians and Surgeons of Ontario

ბოლო გამოქვეყნება:2015

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2011

ავტორი:National Heart Lung and Blood Institute; Centers for Disease Control and Prevention; National institute of Allergy and Infectious Diseases

ბოლო გამოქვეყნება:2005

დანარჩენი მსოფლიო

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2004

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს