ჰერპეს B ვირუსული ინფექცია

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Cohen JI, Davenport DS, Stewart JA, et al. Recommendations for prevention of and therapy for exposure to B virus (cercopithecine herpesvirus 1). Clin Infect Dis. 2002 Nov 15;35(10):1191-203.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Centers for Disease Control and Prevention, National Institutes of Health. Biosafety in microbiological and biomedical laboratories 6th edition. Jun 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

2. Huff JL, Barry PA. B-virus (Cercopithecine herpesvirus 1) infection in humans and macaques: potential for zoonotic disease. Emerg Infect Dis. 2003 Feb;9(2):246-50.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

3. Centers for Disease Control and Prevention. B virus (herpes B, monkey B virus, herpesvirus simiae, and herpesvirus B). Jan 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

4. Cohen JI, Davenport DS, Stewart JA, et al. Recommendations for prevention of and therapy for exposure to B virus (cercopithecine herpesvirus 1). Clin Infect Dis. 2002 Nov 15;35(10):1191-203.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

5. Hilliard J. Monkey B virus. In: Arvin A, Campadelli-Fiume G, Mocarski E, et al, eds. Human herpesviruses: biology, therapy, and immunoprophylaxis. Cambridge: Cambridge University Press; 2007.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

6. Tregle RW Jr, Loe CL, Earhart RH 3rd, et al. Cercopithecine herpesvirus 1 risk in a child bitten by a Bonnet Macaque monkey. J Emerg Med. 2011 Oct;41(4):e89-90. აბსტრაქტი

7. Ritz N, Curtis N, Buttery J, et al. Monkey bites in travelers: should we think of herpes B virus? Pediatr Emerg Care. 2009 Aug;25(8):529-31. აბსტრაქტი

8. Bréhin C, Debuisson C, Mansuy JM, et al. Keep children away from macaque monkeys!. J Travel Med. 2016 Mar;23(3):taw006.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

9. Ostrowski SR, Leslie MJ, Parrott T, et al. B-virus from pet macaque monkeys: an emerging threat in the United States? Emerg Infect Dis. 1998 Jan-Mar;4(1):117-21.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

10. Johnston WF, Yeh J, Nierenberg R, et al. Exposure to macaque monkey bite. J Emerg Med. 2015 Nov;49(5):634-7. აბსტრაქტი

11. Jones-Engel L, Engel GA, Heidrich J, et al. Temple monkeys and health implications of commensalism, Kathmandu, Nepal. Emerg Infect Dis. 2006 Jun;12(6):900-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

12. Engel GA, Jones-Engel L, Schillaci MA, et al. Human exposure to herpesvirus B-seropositive macaques, Bali, Indonesia. Emerg Infect Dis. 2002 Aug;8(8):789-95.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

13. Centers for Disease Control (CDC). B-virus infection in humans - Pensacola, Florida. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 1987 May 22;36(19):289-90, 295-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

14. Davison AJ, Eberle R, Ehlers B, et al. The order Herpesvirales. Arch Virol. 2009;154(1):171-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

15. Thompson SA, Hilliard JK, Kittel D, et al. Retrospective analysis of an outbreak of B virus infection in a colony of DeBrazza’s monkeys (Cercopithicus neglectus). Comp Med. 2000;50:649-657. აბსტრაქტი

16. Coulibaly C, Hack R, Seidl J, et al. A natural asymptomatic herpes B virus infection in a colony of laboratory brown capuchin monkeys (Cebus apella). Lab Anim. 2004 Oct;38(4):432-8. აბსტრაქტი

17. Rowe N. The pictorial guide to the living primates. East Hampton, NY: Pogonias Press; 1996.

18. Fierer J, Bazely P, Braude AI. Herpes B virus encephalomyelitis presenting as ophthalmic zoster. A possible latent infection reactivated. Ann Intern Med. 1973 Aug;79(2):225-8. აბსტრაქტი

19. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Fatal Cercopithecine herpesvirus 1 (B virus) infection following a mucocutaneous exposure and interim recommendations for worker protection. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 1998 Dec 18;47(49):1073-6, 1083.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

20. Stones PB. Some diseases of animals communicable to man in Britain. In: Graham-Jones O, ed. Proceedings of a symposium organized by the British Veterinary Association and the British Small Animal Veterinary Association (London). New York, NY: Pergamon Press; 1968:200-1.

21. Nagler FP, Klotz M. A fatal B virus infection in a person subject to recurrent herpes labialis. Can Med Assoc J. 1958 Nov 1;79(9):743-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

22. Hummeler K, Davidson WL, Henle W, et al. Encephalomyelitis due to infection with Herpesvirus simiae (herpes B virus); a report of two fatal, laboratory-acquired cases. N Engl J Med. 1959 Jul 9;261(2):64-8. აბსტრაქტი

23. Hull RN. The simian herpesviruses. In: Kaplan AS, ed. The herpesviruses. New York, NY: Academic Press; 1973:389-425.

24. Holmes GP, Hilliard JK, Klontz KC, et al. B virus (Herpesvirus simiae) infection in humans: epidemiologic investigation of a cluster. Ann Intern Med. 1990 Jun 1;112(11):833-9. აბსტრაქტი

25. Davidson WL, Hummeler K. B virus infection in man. Ann N Y Acad Sci. 1960 May 12;85:970-9. აბსტრაქტი

26. Artenstein AW, Hicks CB, Goodwin BS Jr, et al. Human infection with B virus following a needlestick injury. Rev Infect Dis. 1991 Mar-Apr;13(2):288-91. აბსტრაქტი

27. Love FM, Jungherr E. Occupational infection with virus B of monkeys. JAMA. 1962 Mar 10;179:804-6. აბსტრაქტი

28. Breen GE, Lamb SG, Otaki AT. Monkey-bite encephalomyelitis; report of a case; with recovery. Br Med J. 1958 Jul 5;2(5087):22-3.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

29. Sabin AB. Fatal B virus encephalomyelitis in a physician working with monkeys. J Clin Invest. 1949;28(4):808.სრული ტექსტი

30. Sabin AB, Wright AM. Acute ascending myelitis following a monkey bite, with the isolation of a virus capable of reproducing the disease. J Exp Med. 1934 Jan 31;59(2):115-36.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

31. Pierce EC, Pierce JD, Hull RN. B virus: its current significance; description and diagnosis of a fatal human infection. Am J Hyg. 1958 Nov;68(3):242-50. აბსტრაქტი

32. Palmer AE. B virus, Herpesvirus simiae: historical perspective. J Med Primatol. 1987;16(2):99-130. აბსტრაქტი

33. Holmes GP, Chapman LE, Stewart JA, et al. Guidelines for the prevention and treatment of B-virus infections in exposed persons. Clin Infect Dis. 1995 Feb;20(2):421-39. აბსტრაქტი

34. Davenport DS, Johnson DR, Holmes GP, et al. Diagnosis and management of human B virus (Herpesvirus simiae) infections in Michigan. Clin Infect Dis. 1994 Jul;19(1):33-41. აბსტრაქტი

35. Bryan BL, Espana CD, Emmons RW, et al. Recovery from encephalomyelitis caused by Herpesvirus simiae. Report of a case. Arch Intern Med. 1975 Jun;135(6):868-70. აბსტრაქტი

36. Gosztonyi G, Falke D, Ludwig H. Axonal-transsynaptic spread as the basic pathogenetic mechanism in B virus infection of the nervous system. J Med Primatol. 1992 Jan;21(1):42-3. აბსტრაქტი

37. Elmore D, Eberle R. Monkey B virus (Cercopithecine herpesvirus 1). Comp Med. 2008 Feb;58(1):11-21.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

38. Calvo CM, Friedlander S, Hilliard J, et al. Case report: reactivation of latent B virus (Macacine herpesvirus 1) presenting as bilateral uveitis, retinal vasculitis and necrotizing herpetic retinitis. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011;52:2975.სრული ტექსტი

39. Jensen K, Alvarado-Ramy F, González-Martínez J, et al. B-virus and free-ranging macaques, Puerto Rico. Emerg Infect Dis. 2004 Mar;10(3):494-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

40. Weigler BJ, Roberts JA, Hird DW, et al. A cross sectional survey for B virus antibody in a colony of group housed rhesus macaques. Lab Anim Sci. 1990 May;40(3):257-61. აბსტრაქტი

41. Centers for Disease Control (CDC). Guidelines for prevention of Herpesvirus simiae (B virus) infection in monkey handlers. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 1987 Oct 23;36(41):680-2, 687-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

42. Centers for Disease Control and Prevention. B virus (herpes B, monkey B virus, herpesvirus simiae, and herpesvirus B): first aid and treatment. Jan 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

43. Roizman B, Knipe DM, Whitley RJ. Herpes simplex viruses. In: DM Knipe, PM Howley, eds. Field’s virology. 6th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2013:1823-97.

44. Goldstein EJ, Pryor EP 3rd, Citron DM. Simian bites and bacterial infection. Clin Infect Dis. 1995 Jun;20(6):1551-2. აბსტრაქტი

45. Zwartouw HT, Humphreys CR, Collins P. Oral chemotherapy of fatal B virus (herpesvirus simiae) infection. Antiviral Res. 1989 Jun-Jul;11(5-6):275-83. აბსტრაქტი

46. Boulter EA, Thornton B, Bauer DJ, et al. Successful treatment of experimental B virus (Herpesvirus simiae) infection with acyclovir. Br Med J. 1980 Mar 8;280(6215):681-3.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

47. Black DH, Maxwell LK, Eberle R. Characterization of a spontaneous drug-resistant mutant of monkey B virus (Macacine herpesvirus 1). Arch Virol. 2009;154(9):1495-7. აბსტრაქტი

48. Katz D, Shi W, Wildes MJ, et al. Reassessing the detection of B-virus-specific serum antibodies. Comp Med. 2012 Dec;62(6):516-26.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

49. Simon MA, Daniel MD, Lee-Parritz D, et al. Disseminated B virus infection in a cynomolgus monkey. Lab Anim Sci. 1993 Dec;43(6):545-50. აბსტრაქტი

50. Keeble SA. B virus infection in monkeys. Ann N Y Acad Sci. 1960 May 12;85:960-9. აბსტრაქტი

51. Feinberg JE, Hurwitz S, Cooper D, et al. A randomized, double-blind trial of valaciclovir prophylaxis for cytomegalovirus disease in patients with advanced human immunodeficiency virus infection. J Infect Dis. 1998 Jan;177(1):48-56.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

52. Akhras N, Blackwood RA. Monkey bites: case report and literature review. Clin Pediatr (Phila). 2013 Jun;52(6):574-6. აბსტრაქტი

53. United States Department of Labour, Occupational Safety and Health Administration. Bloodborne pathogens. 1992 [internet publication].სრული ტექსტი

54. Spangler JG, Kirk JK, Knudson MP. Uses and safety of acyclovir in pregnancy. J Fam Pract. 1994 Feb;38(2):186-91. აბსტრაქტი

55. Shrim A, Koren G, Yudin MH, et al. Management of varicella infection (chickenpox) in pregnancy. J Obstet Gynaecol Can. 2012 Mar;34(3):287-92. აბსტრაქტი

56. Anzivino E, Fioriti D, Mischitelli M, et al. Herpes simplex virus infection in pregnancy and in neonate: status of art of epidemiology, diagnosis, therapy and prevention. Virol J. 2009 Apr 6;6:40.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

57. Kimberlin DW, Jacobs RF, Weller S, et al. Pharmacokinetics and safety of extemporaneously compounded valacyclovir oral suspension in pediatric patients from 1 month through 11 years of age. Clin Infect Dis. 2010 Jan 15;50(2):221-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

58. Sauerbrei A, Wutzler P. Virucidal efficacy of povidone-iodine-containing disinfectants. Lett Appl Microbiol. 2010 Aug;51(2):158-63.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

59. Park JB, Park NH. Effect of chlorhexidine on the in vitro and in vivo herpes simplex virus infection. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1989 Feb;67(2):149-53. აბსტრაქტი

60. Hudson AD. Herpes simplex virus and CPR training manikins: reducing the risk of cross-infection. Ann Emerg Med. 1984 Dec;13(12):1108-10. აბსტრაქტი

61. Li F, Maag H, Alfredson T. Prodrugs of nucleoside analogues for improved oral absorption and tissue targeting. J Pharm Sci. 2008 Mar;97(3):1109-34. აბსტრაქტი

62. Chakrabarty A, Pang KR, Wu JJ, et al. Emerging therapies for herpes viral infections (types 1 - 8). Expert Opin Emerg Drugs. 2004 Nov;9(2):237-56. აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს