კოქსიელა ბურნეტით (Coxiella burnetii) გამოწვეული ინფექცია

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Eldin C, Mélenotte C, Mediannikov O, et al. From Q fever to Coxiella burnetii infection: a paradigm change. Clin Microbiol Rev. 2017 Jan;30(1):115-90.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Maurin M, Raoult D. Q fever. Clin Microbiol Rev. 1999;12:518-553.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Parker NR, Barralet JH, Bell AM. Q fever. Lancet. 2006;367:679-688. აბსტრაქტი

Eldin C, Mélenotte C, Mediannikov O, et al. From Q fever to Coxiella burnetii infection: a paradigm change. Clin Microbiol Rev. 2017;30:115-190. აბსტრაქტი

Hartzell JD, Wood-Morris RN, Martinez LJ, et al. Q fever: Epidemiology, diagnosis, and treatment. Mayo Clin Proc. 2008;83:574-579.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Parker NR, Barralet JH, Bell AM. Q fever. Lancet. 2006 Feb 25;367(9511):679-88. აბსტრაქტი

Maurin M, Raoult D. Q fever. Clin Microbiol Rev. 1999 Oct;12(4):518-53.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Raoult D, Marrie T, Mege J. Natural history and pathophysiology of Q fever. Lancet Inf Dis. 2005 Apr;5(4):219-26. აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Marrie TJ, Raoult D. Coxiella burnetii. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Principles and practice of infectious diseases. 6th ed. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone; 2005.

2. Hartzell JD, Wood-Morris RN, Martinez LJ, et al. Q fever: epidemiology, diagnosis, and treatment. Mayo Clin Proc. 2008 May;83(5):574-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

3. Eldin C, Mélenotte C, Mediannikov O, et al. From Q fever to Coxiella burnetii infection: a paradigm change. Clin Microbiol Rev. 2017 Jan;30(1):115-90.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

4. Million M, Roblot F, Carles D, et al. Reevaluation of the risk of fetal death and malformation after Q fever. Clin Infect Dis. 2014 Jul 15;59(2):256-60.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

5. Marrie TJ, Raoult D. Coxiella burnetii. In Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Principles and practice of infectious diseases. 6th ed. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone; 2005.

6. Maurin M, Raoult D. Q fever. Clin Microbiol Rev. 1999;12:518-553.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

7. Parker NR, Barralet JH, Bell AM. Q fever. Lancet. 2006;367:679-688. აბსტრაქტი

8. Eldin C, Mélenotte C, Mediannikov O, et al. From Q fever to Coxiella burnetii infection: a paradigm change. Clin Microbiol Rev. 2017;30:115-190. აბსტრაქტი

9. Ordi-Ros J, Selva-O'Callaghan A, Monegal-Ferran F, et al. Prevalence, significance, and specificity of antibodies to phospholipids in Q fever. Clin Infect Dis. 1994;18:213-218. აბსტრაქტი

10. Newcombe JP, Gray PE, Palasanthiran P, et al. Q Fever with transient antiphospholipid antibodies associated with cholecystitis and splenic infarction. Pediatr Infect Dis J. 2013;32:415-416. აბსტრაქტი

11. Million M, Thuny F, Bardin N, et al. Antiphospholipid antibody syndrome with valvular vegetations in acute Q fever. Clin Infect Dis. 2016;62:537-544. აბსტრაქტი

12. Lee CH, Chuah SK, Pei SN, et al. Acute Q fever presenting as antiphospholipid syndrome, pneumonia, and acalculous cholecystitis and masquerading as Mycoplasma pneumoniae and hepatitis C viral infections. Jpn J Infect Dis. 2011;64:525-527.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

13. Melenotte C, Million M, Audoly G, et al. B-cell non-Hodgkin lymphoma linked to Coxiella burnetii. Blood. 2016;127:113-121. აბსტრაქტი

14. Million M, Walter G, Thuny F, et al. Evolution from acute Q fever to endocarditis is associated with underlying valvulopathy and age and can be prevented by prolonged antibiotic treatment. Clin Infect Dis. 2013;57:836-844.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

15. Ergas D, Abdul-Hai A, Sthoeger ZM. Acalculous cholecystitis: an unusual presentation of acute Q fever masquerading as infectious endocarditis. Am J Med Sci. 2008;336:356-357. აბსტრაქტი

16. Hartzell JD, Wood-Morris RN, Martinez LJ, et al. Q fever: Epidemiology, diagnosis, and treatment. Mayo Clin Proc. 2008;83:574-579.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

17. Grisoli D, Million M, Edouard S, et al. Latent Q fever endocarditis in patients undergoing routine valve surgery. J Heart Valve Dis. 2014;23:735-743. აბსტრაქტი

18. Edouard S, Million M, Lepidi H, et al. Persistence of DNA in a cured patient and positive culture in cases with low antibody levels bring into question diagnosis of Q fever endocarditis. J Clin Microbiol. 2013;51:3012-3017.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Million M, Halfon J, Le Lez ML, et al. Relapsing uveitis and optic neuritis due to chronic Q fever. Br J Ophthalmol. 2011;95:1026-1027. აბსტრაქტი

20. Odeh M, Oliven A. Temporal arteritis associated with acute Q fever. A case report. Angiology. 1994;45:1053-1057. აბსტრაქტი

21. Lefebvre M, Grossi O, Agard C, et al. Systemic immune presentations of Coxiella burnetii infection (Q fever). Semin Arthritis Rheum. 2010;39:405-409. აბსტრაქტი

22. Baziaka F, Karaiskos I, Galani L, et al. Large vessel vasculitis in a patient with acute Q-fever: a case report. IDCases. 2014;1:56-59.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

23. Parker NR, Barralet JH, Bell AM. Q fever. Lancet. 2006 Feb 25;367(9511):679-88. აბსტრაქტი

24. Raoult D, Tissot-Dupont H, Foucault C, et al. Q fever 1985-1998: clinical and epidemiologic features of 1,383 infections. Medicine. 2000 Mar;79(2):109-23. აბსტრაქტი

25. Tissot-Dupont H, Raoult D, Brouqui P, et al. Epidemiologic features and clinical presentation of acute Q fever in hospitalized patients: 323 French cases. Am J Med. 1992 Oct;93(4):427-34. აბსტრაქტი

26. Houpikian P, Habib G, Mesana T, et al. Changing clinical presentation of Q fever endocarditis. Clin Infect Dis. 2002 Mar 1;34(5):e28-31.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

27. Lepe JA, Guerrero FJ, Ruiz-Calderon A, et al. The epidemiology of Q fever in the northern area of Huelva, Spain [in Spanish]. Enferm Infecc Microbiol Clin. 1999 Feb;17(2):65-8. აბსტრაქტი

28. Gidding HF, Wallace C, Lawrence GL, et al. Australia's national Q fever vaccination program. Vaccine. 2009 Mar 23;27(14):2037-41. აბსტრაქტი

29. Dahlgren FS, McQuiston JH, Massung RF, et al. Q fever in the United States: summary of case reports from two national surveillance systems, 2000-2012. Am J Trop Med Hyg. 2015 Feb;92(2):247-55.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

30. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Q fever - epidemiology and statistics. Jun 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

31. Limonard GJ, Peters JB, Nabuurs-Franssen MH, et al. Detailed analysis of health status of Q fever patients 1 year after the first Dutch outbreak: a case-control study. QJM. 2010 Dec;103(12):953-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

32. Morroy G, Peters JB, van Nieuwenhof M, et al. The health status of Q-fever patients after long-term follow-up. BMC Infect Dis. 2011 Apr 18;11:97.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

33. Van Steenbergen JE, Morroy G, Groot CA, et al. An outbreak of Q fever in The Netherlands - possible link to goats [in Dutch]. Ned Tijdschr Geneeskd. 2007 Sep 8;151(36):1998-2003. აბსტრაქტი

34. Klaassen CH, Nabuurs-Franssen MH, Tilburg JJ, et al. Multigenotype Q fever outbreak, the Netherlands. Emerg Infect Dis. 2009 Apr;15(4):613-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

35. Voelker R. Risk of exposure to Q fever pathogen boosted by travel in Iraq or Netherlands. JAMA. 2010 Jun 16;303(23):2345. აბსტრაქტი

36. Amitai Z, Bromberg M, Bernstein M, et al. A large Q fever outbreak in an urban school in central Israel. Clin Infect Dis. 2010 Jun 1;50(11):1433-8. აბსტრაქტი

37. Ergas D, Keysari A, Edelstein V, et al. Acute Q fever in Israel: clinical and laboratory study of 100 hospitalized patients. Isr Med Assoc J. 2006 May;8(5):337-41.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

38. Lai CH, Huang CK, Chin C. Acute Q fever: an emerging and endemic disease in southern Taiwan. Scand J Infect Dis. 2008;40(2):105-10. აბსტრაქტი

39. Gleeson TD, Decker CF, Johnson MD, et al. Q fever in US military returning from Iraq. Am J Med. 2007 Sep;120(9):e11-2.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

40. Anderson AD, Baker TR, Littrell AC, et al. Seroepidemiologic survey for Coxiella burnetii among hospitalized US troops deployed to Iraq. Zoonoses Public Health. 2011 Jun;58(4):276-83. აბსტრაქტი

41. Farris CM, Pho N, Myers TE, et al. Seroconversions for Coxiella and rickettsial pathogens among US marines deployed to Afghanistan, 2001-2010. Emerg Infect Dis. 2016 Aug;22(8):1491-3.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

42. Ta TH, Jiménez B, Navarro M, et al. Q fever in returned febrile travelers. J Travel Med. 2008 Mar-Apr;15(2):126-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

43. Cohen NJ, Papernik M, Singleton J, et al. Q fever in an American tourist returned from Australia. Travel Med Infect Dis. 2007 May;5(3):194-5. აბსტრაქტი

44. Hall CJ, Richmond SJ, Caul EO, et al. Laboratory outbreak of Q fever acquired from sheep. Lancet. 1982 May 1;1(8279):1004-6. აბსტრაქტი

45. Meiklejohn G, Reimer LG, Graves PS, et al. Cryptic epidemic of Q fever in a medical school. J Infect Dis. 1981 Aug;144(2):107-13. აბსტრაქტი

46. Leone M, Honstettre A, Lepidi H, et al. Effect of sex on Coxiella burnetii infection: protective role of 17beta-estradiol. J Infect Dis. 2004 Jan 15;189(2):339-45.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

47. Stein A, Saunders NA, Taylor AG, et al. Phylogenic homogeneity of Coxiella burnetii strains as determinated by 16S ribosomal RNA sequencing. FEMS Microbiol Lett. 1993 Nov 1;113(3):339-44. აბსტრაქტი

48. Salmon MM, Howells B, Glencross EJ, et al. Q fever in an urban area. Lancet. 1982 May 1;1(8279):1002-4. აბსტრაქტი

49. Hassidim A, Elinav H, Michael-Gayego A, et al. Breast implant Q fever as a source of in-hospital transmission. Clin Infect Dis. 2018 Feb 10;66(5):793-5. აბსტრაქტი

50. Milazzo A, Hall R, Storm PA, et al. Sexually transmitted Q fever. Clin Infect Dis. 2001 Aug 1;33(3):399-402.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

51. Pantanowitz L, Telford SR, Cannon ME. Tick-borne diseases in transfusion medicine. Transfus Med. 2002 Apr;12(2):85-106. აბსტრაქტი

52. Maurin M, Raoult D. Q fever. Clin Microbiol Rev. 1999 Oct;12(4):518-53.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

53. Baca OG. Pathogenesis of rickettsial infections emphasis on Q fever. Eur J Epidemiol. 1991 May;7(3):222-8. აბსტრაქტი

54. Honstettre A, Imbert G, Ghigo E, et al. Dysregulation of cytokines in acute Q fever: role of interleukin-10 and tumor necrosis factor in chronic evolution of Q fever. J Infect Dis. 2003 Mar 15;187(6):956-62. აბსტრაქტი

55. Raoult D, Levy PY, Dupont HT, et al. Q fever and HIV infection. AIDS. 1993 Jan;7(1):81-6. აბსტრაქტი

56. McCaul TF, Williams JC. Development cycle of Coxiella burnetii: structure and morphogenesis of vegetative and sporogenic differentiations. J Bacteriol. 1981 Sep;147(3):1063-76.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

57. Q fever. In: Christie AB, ed. Infectious diseases, epidemiology and clinical practice. Edinburgh, UK: Churchill Livingstone; 1974:876-91.

58. Centers for Disease Control. Q fever outbreak - Switzerland. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 1984 Jun 29;33(25):355-6,361.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

59. Million M, Walter G, Thuny F, et al. Evolution from acute Q fever to endocarditis is associated with underlying valvulopathy and age and can be prevented by prolonged antibiotic treatment. Clin Infect Dis. 2013 Sep;57(6):836-44.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

60. Baud D, Greub G. Intracellular bacteria and adverse pregnancy outcomes. Clin Microbiol Infect. 2011 Sep;17(9):1312-22. აბსტრაქტი

61. Chiu CK, Durrheim DN. A review of the efficacy of human Q fever vaccine registered in Australia. N S W Public Health Bull. 2007 Jul-Aug;18(7-8):133-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

62. Marmion B, Harris R, Strom P, et al. Q Fever Research Group (QRG), Adelaide, activities-exit summary 1980-2004. Ann N Y Acad Sci. 2005 Dec;1063:181-6. აბსტრაქტი

63. Ackland JR, Worswick DA, Marmion BP. Vaccine prophylaxis of Q fever: a follow up study of the efficacy of Q-vax (CSL) 1985-1990. Med J Aust. 1994 Jun 6;160(11):704-8. აბსტრაქტი

64. Gefenaite G, Munster JM, van Houdt R, et al. Effectiveness of the Q fever vaccine: a meta-analysis. Vaccine. 2011 Jan 10;29(3):395-8. აბსტრაქტი

65. O'Neill TJ, Sargeant JM, Poljak Z. The effectiveness of Coxiella burnetii vaccines in occupationally exposed populations: a systematic review and meta-analysis. Zoonoses Public Health. 2014 Mar;61(2):81-96. აბსტრაქტი

66. Raoult D, Marrie T, Mege J. Natural history and pathophysiology of Q fever. Lancet Inf Dis. 2005 Apr;5(4):219-26. აბსტრაქტი

67. Drancourt M, Raoult D, Xeridat B, et al. Q fever meningoencephalitis in five patients. Eur J Epidemiol. 1991 Mar;7(2):134-8. აბსტრაქტი

68. Bernit E, Pouget J, Janbon F, et al. Neurological involvement in acute Q fever: a report of 29 cases and review of the literature. Arch Intern Med. 2002 Mar 25;162(6):693-700.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

69. Ordi-Ros J, Selva-O'Callaghan A, Monegal-Ferran F, et al. Prevalence, significance, and specificity of antibodies to phospholipids in Q fever. Clin Infect Dis. 1994 Feb;18(2):213-8. აბსტრაქტი

70. Newcombe JP, Gray PE, Palasanthiran P, et al. Q Fever with transient antiphospholipid antibodies associated with cholecystitis and splenic infarction. Pediatr Infect Dis J. 2013 Apr;32(4):415-6. აბსტრაქტი

71. Million M, Thuny F, Bardin N, et al. Antiphospholipid antibody syndrome with valvular vegetations in acute Q fever. Clin Infect Dis. 2016 Mar 1;62(5):537-44. აბსტრაქტი

72. Lee CH, Chuah SK, Pei SN, et al. Acute Q fever presenting as antiphospholipid syndrome, pneumonia, and acalculous cholecystitis and masquerading as Mycoplasma pneumoniae and hepatitis C viral infections. Jpn J Infect Dis. 2011;64(6):525-7. აბსტრაქტი

73. Wildman MJ, Smith EG, Groves J, et al. Chronic fatigue following infection by Coxiella burnetii (Q fever): ten-year follow-up of the 1989 UK outbreak cohort. QJM. 2002 Aug;95(8):527-38.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

74. Ayres JG, Wildman M, Groves J, et al. Long-term follow-up of patients from the 1989 Q fever outbreak: no evidence of excess cardiac disease in those with fatigue. QJM. 2002 Aug;95(8):539-46.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

75. Morroy G, Keijmel SP, Delsing CE, et al. Fatigue following acute Q-fever: a systematic literature review. PLoS One. 2016;11(5):e0155884.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

76. Keijmel SP, Delsing CE, Bleijenberg G, et al. Effectiveness of long-term doxycycline treatment and cognitive-behavioral therapy on fatigue severity in patients with Q fever fatigue syndrome (Qure Study): a randomized controlled trial. Clin Infect Dis. 2017 Apr 15;64(8):998-1005. აბსტრაქტი

77. Wilson HG, Neilson GH, Galea EG, et al. Q fever endocarditis in Queensland. Circulation. 1976 Apr;53(4):680-4. აბსტრაქტი

78. Melenotte C, Million M, Audoly G, et al. B-cell non-Hodgkin lymphoma linked to Coxiella burnetii. Blood. 2016 Jan 7;127(1):113-21. აბსტრაქტი

79. Million M, Halfon J, Le Lez ML, et al. Relapsing uveitis and optic neuritis due to chronic Q fever. Br J Ophthalmol. 2011 Jul;95(7):1026-7. აბსტრაქტი

80. Odeh M, Oliven A. Temporal arteritis associated with acute Q fever. A case report. Angiology. 1994 Dec;45(12):1053-7. აბსტრაქტი

81. Lefebvre M, Grossi O, Agard C, et al. Systemic immune presentations of Coxiella burnetii infection (Q fever). Semin Arthritis Rheum. 2010 Apr;39(5):405-9. აბსტრაქტი

82. Baziaka F, Karaiskos I, Galani L, et al. Large vessel vasculitis in a patient with acute Q-fever: a case report. IDCases. 2014 Jul 31;1(3):56-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

83. Aarthi P, Bagyalakshmi R, Mohan R, et al. First case series of emerging Rickettsial neonatal sepsis identified by polymerase chain reaction-based deoxyribonucleic acid sequencing. Indian J Med Microbiol. 2013 Oct-Dec;31(4):343-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

84. Suárez Ortega S, Rivero Vera J, Hemmersbach M, et al. Severe cholestatic hepatitis due to Q fever: report of a case [in Spanish]. Gastroenterol Hepatol. 2010 Jan;33(1):21-4. აბსტრაქტი

85. Million M, Walter G, Bardin N, et al. Immunoglobulin G anticardiolipin antibodies and progression to Q fever endocarditis. Clin Infect Dis. 2013 Jul;57(1):57-64.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

86. Marrie TJ, Raoult D. Rickettsial infections of the central nervous system. Semin Neurol. 1992 Sep;12(3):213-24. აბსტრაქტი

87. Edouard S, Million M, Lepidi H, et al. Persistence of DNA in a cured patient and positive culture in cases with low antibody levels bring into question diagnosis of Q fever endocarditis. J Clin Microbiol. 2013 Sep;51(9):3012-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

88. Issartel B, Gauduchon V, Chalabreysse L. Clinically and histologically silent Q fever endocarditis accidentally diagnosed by PCR. Clin Microbiol Infect. 2002 Feb;8(2):113-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

89. Frangoulidis D, Rodolakis A, Heiser V. DNA microarray-chip based diagnosis of Q-fever (Coxiella burnetii). Clin Microbiol Infect. 2009 Dec;15 Suppl 2:165-6. აბსტრაქტი

90. Edouard S, Raoult D. Lyophilization to improve the sensitivity of qPCR for bacterial DNA detection in serum: the Q fever paradigm. J Med Microbiol. 2016 Jun;65(6):462-7. აბსტრაქტი

91. Million M, Raoult D. The pathogenesis of the antiphospholipid syndrome. N Engl J Med. 2013 Jun 13;368(24):2335. აბსტრაქტი

92. Eldin C, Melenotte C, Million M, et al. 18F-FDG PET/CT as a central tool in the shift from chronic Q fever to Coxiella burnetii persistent focalized infection: a consecutive case series. Medicine (Baltimore). 2016 Aug;95(34):e4287. აბსტრაქტი

93. Grisoli D, Million M, Edouard S, et al. Latent Q fever endocarditis in patients undergoing routine valve surgery. J Heart Valve Dis. 2014 Nov;23(6):735-43. აბსტრაქტი

94. Karakousis PC, Trucksis M, Dumler JS. Chronic Q fever in the United States. J Clin Microbiol. 2006 Jun;44(6):2283-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

95. Bailey MS, Trinick TR, Dunbar JA, et al. Undifferentiated febrile illnesses amongst British troops in Helmand, Afghanistan. J R Army Med Corps. 2011 Jun;157(2):150-5. აბსტრაქტი

96. Raoult D. Chronic Q fever: expert opinion versus literature analysis and consensus. J Infect. 2012 Aug;65(2):102-8. აბსტრაქტი

97. Million M, Bellevegue L, Labussiere AS, et al. Culture-negative prosthetic joint arthritis related to Coxiella burnetii. Am J Med. 2014 Aug;127(8):786.e7-e10. აბსტრაქტი

98. Million M, Thuny F, Richet H, et al. Long-term outcome of Q fever endocarditis: a 26-year personal survey. Lancet Infect Dis. 2010 Aug;10(8):527-35. აბსტრაქტი

99. Dijkstra F, Riphagen-Dalhuisen J, Wijers N, et al. Antibiotic therapy for acute Q fever in The Netherlands in 2007 and 2008 and its relation to hospitalization. Epidemiol Infect. 2011 Sep;139(9):1332-41. აბსტრაქტი

100. Anderson A, Bijlmer H, Fournier PE, et al. Diagnosis and management of Q fever - United States, 2013: recommendations from CDC and the Q Fever Working Group. MMWR Recomm Rep. 2013 Mar 29;62(RR-03):1-23.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

101. Schmidt-Tanguy A, Voswinkel J, Henrion D, et al. Antithrombotic effects of hydroxychloroquine in primary antiphospholipid syndrome patients. J Thromb Haemost. 2013 Oct;11(10):1927-9. აბსტრაქტი

102. Espinola RG, Pierangeli SS, Gharavi AE, et al. Hydroxychloroquine reverses platelet activation induced by human IgG antiphospholipid antibodies. Thromb Haemost. 2002 Mar;87(3):518-22. აბსტრაქტი

103. Edwards MH, Pierangeli S, Liu X, et al. Hydroxychloroquine reverses thrombogenic properties of antiphospholipid antibodies in mice. Circulation. 1997 Dec 16;96(12):4380-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

104. Belizna C. Hydroxychloroquine as an anti-thrombotic in antiphospholipid syndrome. Autoimmun Rev. 2015 Apr;14(4):358-62. აბსტრაქტი

105. Nuri E, Taraborelli M, Andreoli L, et al. Long-term use of hydroxychloroquine reduces antiphospholipid antibodies levels in patients with primary antiphospholipid syndrome. Immunol Res. 2017 Feb;65(1):17-24. აბსტრაქტი

106. Broder A, Putterman C. Hydroxychloroquine use is associated with lower odds of persistently positive antiphospholipid antibodies and/or lupus anticoagulant in systemic lupus erythematosus. J Rheumatol. 2013 Jan;40(1):30-3.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

107. Fenollar F, Fournier PE, Carrieri MP, et al. Risks factors and prevention of Q fever endocarditis. Clin Infect Dis. 2001 Aug 1;33(3):312-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

108. Carcopino X, Raoult D, Bretelle F, et al. Managing Q fever during pregnancy: the benefits of long term cotrimoxazole therapy. Clin Infect Dis. 2007 Sep 1;45(5):548-55.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

109. Cerar D, Karner P, Avsic-Zupanc T, et al. Azithromycin for acute Q fever in pregnancy. Wien Klin Wochenschr. 2009;121(13-14):469-72. აბსტრაქტი

110. Oteo JA, Pérez-Cortés S, Santibáñez P, et al. Q fever endocarditis associated with a cardiovascular implantable electronic device. Clin Microbiol Infect. 2012 Nov;18(11):E482-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

111. Eldin C, Mailhe M, Lions C, et al. Treatment and prophylactic strategy for Coxiella burnetii infection of aneurysms and vascular grafts: a retrospective cohort study. Medicine (Baltimore). 2016 Mar;95(12):e2810.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

112. Rolain JM, Mallet MN, Raoult D. Correlation between serum doxycycline concentrations and serologic evolution in patients with Coxiella burnetii endocarditis. J Infect Dis. 2003 Nov 1;188(9):1322-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

113. Rolain JM, Boulos A, Mallet MN, et al. Correlation between ratio of serum doxycycline concentration to MIC and rapid decline of antibody levels during treatment of Q fever endocarditis. Antimicrob Agents Chemother. 2005 Jul;49(7):2673-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

114. Lecaillet A, Mallet MN, Raoult D, et al. Therapeutic impact of the correlation of doxycycline serum concentrations and the decline of phase I antibodies in Q fever endocarditis. J Antimicrob Chemother. 2009 Apr;63(4):771-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

115. van Roeden SE, Bleeker-Rovers CP, Kampschreur LM, et al. The effect of measuring serum doxycycline concentrations on clinical outcomes during treatment of chronic Q fever. J Antimicrob Chemother. 2018 Apr 1;73(4):1068-76.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

116. Skiba V, Barner KC. Central nervous system manifestations of Q fever responsive to steroids. Mil Med. 2009 Aug;174(8):857-9. აბსტრაქტი

117. Fernández-Ruiz M, López-Medrano F, Alonso-Navas F, et al. Coxiella burnetii infection of left atrial thrombus mimicking an atrial myxoma. Int J Infect Dis. 2010 Sep;14 Suppl 3:e319-21. აბსტრაქტი

118. van Roeden SE, Bleeker-Rovers CP, de Regt MJ, et al. Treatment of chronic Q fever: clinical efficacy and toxicity of antibiotic regimens. Clin Infect Dis. 2018 Feb 10;66(5):719-26. აბსტრაქტი

119. Langley JM, Marrie TJ, Leblanc JC, et al. Coxiella burnetii seropositivity in parturient women is associated with adverse pregnancy outcomes. Am J Obstet Gynecol. 2003 Jul;189(1):228-32. აბსტრაქტი

120. Daly RF, House J, Stanek D, et al; National Association of State Public Health Veterinarians Animal Contact Compendium Committee. Compendium of measures to prevent disease associated with animals in public settings, 2017. J Am Vet Med Assoc. 2017 Dec 1;251(11):1268-92.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

121. Moodie CE, Thompson HA, Meltzer MI, et al. Prophylaxis after exposure to Coxiella burnetii. Emerg Infect Dis. 2008 Oct;14(10):1558-66.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას