ანამნეზი და გასინჯვა

ძირითადი დიაგნოსტიკური ფაქტორები

ღამით მოსაშარდად ადგომა ტიპურია.

ტიპურია - ღამით წყლის დასალევად ადგომა

სხვა დიაგნოსტიკური ფაქტორები

როგორც წესი, თავს იჩენს ბავშვობის ან მოზარდობის პერიოდში. ინციდენტობა ყველაზე მაღალია 10-14 წლის დიაპაზონში, თუმცა შეიძლება განვითარდეს ნებისმიერ ასაკში.[14]

წონაში კლება დაავადების გამოვლენის ეტაპზე.

სისხლში ვლინდება გლუკოზის მაღალი ან ცვალებადი დონე.

მიუთითებს დიაბეტურ კეტოაციდოზზე.

მიუთითებს დიაბეტურ კეტოაციდოზზე.

მიუთითებს დიაბეტურ კეტოაციდოზზე.

მიუთითებს დიაბეტურ კეტოაციდოზზე.

ფსიქიკური სტატუსი ვარირებს მსუბუქი ცვლილებებიდან კომამდე, დიაბეტური კეტოაციდოზის სიმძიმის მიხედვით.[39]

რისკფაქტორები

აღმოჩენილია 50-ზე მეტი გენეტიკური ლოკუსი, რომელიც დაკავშირებულია დიაბეტი ტიპი1-ის რისკის ზრდასთან.[14][31] ადამიანის ლეიკოციტური ანტიგენის(HLA) რეგიონის (რომელიც მონაწილეობს იმუნურ პასუხში) გენეტიკური ვარიაციები მრავალია, ხოლო HLA DR4-DQ8 და DR3-DQ2 ყველაზე მეტად ზრდის რისკს.[14][15]

თუ ოჯახის რომელიმე წევრს აღენიშნება შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 1, ბავშვის დაავადების რისკი არის 5% (0.3% იმ შემთხვევაში, თუ ოჯახის წევრს დიაბეტი არ აქვს).[15] ერთ-ერთ კვლევის მიხედვით, კონკორდანტობა ტიპი 1 დიაბეტისა მონოზიგოტურ ტყუპებში შეადგენს 27.3%-ს და 3.8%-ს დიზიგოტურ ტყუპებში.[32]

გენეტიკურად მიდრეკილ პირებში გარემო ფაქტორებმა შესაძლოა განაპირობოს პანკრეასის ბეტა უჯრედების ავტოიმუნური დესტრუქცია.[14]

დიაბეტი ტიპი 1-ის გეოგრაფიული ინციდენტობა მნიშვნელოვნად განსხვავებულია და უფრო ხშირია ევროპელ მოსახლეობაში, აზიელ მოსახლეობასთან შედარებით.[8] ადამიანის ლეიკოციტის ანტიგენის (HLA) რისკის პროფილი ტიპი 1 დიაბეტის დროს დროთა განმავლობაში ფართოვდება, რაც მიუთითებს გარემოს გავლენას მგრძნობიარე გენოტიპებზე.[33] გეოგრაფიული მრავალფეროვნება მიუთითებს სხვადასხვა ხელშემწყობ ფაქტორზე.[14]

ამჟამად ყველზე მყარი მტკიცებულება არსებობს ადამიანის ენტეროვირუსზე.[16][17][18]

რაც შეეხება კვებით ფაქტორებს, ჩვილებისთვის D ვიტამინის მიცემა შესაძლოა დამცავი იყოს.[19][20] საჭიროა დამატებითი კველვები ინისათვის, რათა დადგინდეს ზრდის თუ არა ძროხის რძის, ადრეულ ეტაპზე მარცვლოვნების ან დედის მიერ D ვიტამინის მიღება ტიპი 1 დიაბეტის რისკს.[21][22][23] არ არსებობს კონსენსუსი, თუ რამდენად აქვს გავლენა ძუძუთი კვებას ტიპი 1 შაქრიანი დიაბეტის რისკზე.[34]

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს