ანამნეზი და გასინჯვა

ძირითადი დიაგნოსტიკური ფაქტორები

გეოგრაფია ძლიერი რისკფაქტორია.

ღამით მოსაშარდად ადგომა ტიპურია.

ტიპურია - ღამით წყლის დასალევად ადგომა

სხვა დიაგნოსტიკური ფაქტორები

ჩვეულებრივ ვლინდება ბავშვებსა ან მოზარდებში. ტიპური ასაკი 5-15 წელია.

სხვადასხვა კვლევების მიხედვით, საშუალო ასაკი ვარიაბელურია. ინციდენტობა იზრდება <5 ასაკის ბავშვებში.[36]

წონაში კლება დაავადების გამოვლენის ეტაპზე.

სისხლში ვლინდება გლუკოზის მაღალი ან ცვალებადი დონე.

მიუთითებს დიაბეტურ კეტოაციდოზზე.

მიუთითებს დიაბეტურ კეტოაციდოზზე.

მიუთითებს დიაბეტურ კეტოაციდოზზე.

მიუთითებს დიაბეტურ კეტოაციდოზზე.

მიუთითებს დიაბეტურ კეტოაციდოზზე.

რისკფაქტორები

ადამიანის ლეიკოციტის ანტიგენის (HLA) რისკის პროფილი ტიპი 1 დიაბეტის დროს დროთა განმავლობაში ფართოვდება, რაც მიუთითებს გარემოს გავლენას მგრძნობიარე გენოტიპებზე.[32]

გეოგრაფიული ვარიაციები ცვალებადობს 1/100,000-დან (ჩინეთის რეგიონი) 38/100,000-მდე (ფინეთი).[7] გეოგრაფიული მრავალფეროვნება მიუთითებს სხვადასხვა ხელშემწყობ ფაქტორზე.[10]

ერთ-ერთ კვლევის მიხედვით, კონკორდანტობა ტიპი 1 დიაბეტისა მონოზიგოტურ ტყუპებში შეადგენს 27.3%-ს და 3.8%-ს დიზიგოტურ ტყუპებში.[30]

მე-6 ქრომოსომის HLA პასუხს აგებს ოჯახური საფუძვლის ნახევარზე.[31]

DR4-DQ8 და DR3-DQ2 ვლინდება შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 1-ით დაავადებულ ბავშვთა 90%-ში; ეს გენები წარმოადგენს გენებს, რომლებიც განაპირობენ მიმღებლობას.[31]

DR15-DQ6 მიჩნეულია, რომ დამცავია.[31]

ინსულინის გენი მე-11 ქრომოსომაზე მეორე ყველაზე მნიშნველოვანი "მიმღებელი" გენია, რაც ხელს უწყობს გენეტიკური წინაგანწყობის 10%-ს.[31]

ტიპი 1 დიაბეტთან დაკავშირებული ბევრი სხვა ლოკუსი კვლევის პროცესშია.[31]

ამჟამად ყველზე მყარი მტკიცებულება არსებობს ადამიანის ენტეროვირუსზე.[15][16][17]

რაც შეეხება კვებით ფაქტორებს, ჩვილებისთვის D ვიტამინის მიცემა შესაძლოა დამცავი იყოს.[18][19] საჭიროა დამატებითი კველვები ინისათვის, რათა დადგინდეს ზრდის თუ არა ძროხის რძის, ადრეულ ეტაპზე მარცვლოვნების ან დედის მიერ D ვიტამინის მიღება ტიპი 1 დიაბეტის რისკს.[20][21][22] არ არსებობს კონსენსუსი, თუ რამდენად აქვს გავლენა ძუძუთი კვებას ტიპი 1 შაქრიანი დიაბეტის რისკზე.[33]

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს