კრიტერიუმები

ამერიკის დიაბეტის ასოციაცია: კრიტერიუმები დიაბეტის დიაგნოსტირებისთვის[1]

ცალსახა ჰიპერგლიკემიის არარსებობის შემთვევაში ამ ანალიზებიდან რომელიმე უნდა დადასტურდეს მომდევნო დღეს იგივე ნიმუშზე ან ორ სხვადასხვა ნიმუშზე. სკრინინგ ტესტები უმეტესწილად გამოიყენება დიაბეტი ტიპი 2 -ის დროს.

  • პლაზმაში გლუკოზის რანდომული დონე ≥11 მმოლ/ლ-ს შეადგენს (≥200 მგ/დლ) ჰიპერგლიკემიის სიმპტომების არსებობის პირობებში; ან

  • უზმოზე პლაზმური გლუკოზის დონე ≥7.0 მმოლ/ლ-ს (≥126 მგ/დლ) შეადგენს; ან

  • პლაზმაში გლუკოზის დონე ≥11 მმოლ/ლ-ს (≥200 მგ/დლ) შეადგენს 75 გ პერორალური გლუკოზის მიღების შემდეგ; ან

  • HbA1c ≥48 მმოლ/მოლ (≥6.5%).

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს