Tiên lượng

Mức độ nghiêm trọng của bệnh COPD có nhiều mức độ . Tương tự, các đợt kịch phát cấp cũng dao động từ nhẹ đến nặng và đe dọa tính mạng. Tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân mắc COPD thường xảy ra nhất trong các đợt kịch phát. Các nghiên cứu trước đó đã ước tính tỷ lệ tử vong từ 4% đến 30% số bệnh nhân nhập viên do đợt kịch phát cấp. Một nghiên cứu dựa trên dữ liệu có sẵn từ cơ sở dữ liệu Mẫu của Bệnh nhân Nội trú Toàn quốc 1996 (Cơ quan đặc trách Nghiên cứu và Chất lượng Y tế, Rockville, Maryland, Hoa Kỳ) đã phát hiện tổng tỷ lệ tử vong trong bệnh viện của bệnh nhân bị kịch phát cấp là 2,5%.[280] Trong nghiên cứu này, thời gian nằm viện trung bình là 5 ngày và 70% bệnh nhân đã được xuất viện về nhà mà không sử dụng dịch vụ chăm sóc tại gia bổ sung. Các bệnh nhân tử vong trong bệnh viện được chứng minh là người cao tuổi, có bệnh mắc đồng thời tiềm ẩn nghiêm trọng hơn và nằm viện trong thời gian dài hơn. Không đáng ngạc nhiên khi tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân dùng máy thở cao hơn so với bệnh nhân không dùng (28% so với 1,7%). Một nghiên cứu khác xác định khoảng 50% bệnh nhân tử vong sau 5 năm nhập viện điều trị đợt kịch phát COPD.[281] Việc tái nhập viện và/hoặc tử vong liên quan đến mức FEV1 thấp hơn, PaCO2 cao hơn, PaO2 thấp hơn, điểm APACHE II cao hơn, BMI thấp hơn, tuổi cao hơn, các bệnh mắc đồng thời và ít hoạt động thể chất.[226][282][283][284][285][286][287] Chỉ số CODEX đa chiều (bệnh mắc đồng thời, tắc nghẽn, khó thở và đợt kịch phát nặng trước đó) có thể dự báo tình trạng tái nhập viện và khả năng sống sót sau 3 tháng và 1 năm kể từ thời điểm nhập viện do đợt kịch phát COPD.[288]

Việc sử dụng nội dung này phải tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm của chúng tôi