Tiêu chí

Đánh giá các đợt kịch phát nặng

Mức độ nặng phụ thuộc vào tình trạng trước đó của bệnh nhân và bất kỳ thay đổi nào so với xét nghiệm cơ sở trước đó (dựa trên triệu chứng, thăm khám, chức năng phổi, ABG). Sử dụng các cơ hô hấp phụ, hô hấp nghịch thường, chứng xanh tím, phù nề vùng ngoại vi mới, huyết động không ổn định và/hoặc trạng thái tinh thần xấu đi (ví dụ: lú lẫn, li bì, hôn mê) là các chỉ báo quan trọng về mức độ nặng của đợt kịch phát.[1]

Việc sử dụng nội dung này phải tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm của chúng tôi