Khám sàng lọc

Không có dữ liệu cho thấy một cách chắc chắn rằng sàng lọc bằng đo chức năng hô hấp có hiệu quả trong việc quyết định điều trị hoặc cải thiện kết quả của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ở những bệnh nhân xác định trước khi xuất hiện các triệu chứng rõ rệt.[27] Tuy nhiên, nếu bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính được chẩn đoán trong giai đoạn sớm và các yếu tố nguy cơ được loại trừ, thì tỷ lệ suy giảm chức năng phổi sẽ giảm đáng kể. Việc điều trị có hiệu nghiệm hơn nhiều trong giai đoạn bệnh sớm.[28]

Có thể thực hiện sàng lọc bằng cách hỏi về tiền sử hút thuốc và phơi nhiễm môi trường hoặc nghề nghiệp. Trong nhóm dân cư có nguy cơ cao, nên thực hiện sàng lọc bằng đo chức năng hô hấp để ghi lại tình trạng tắc nghẽn đường thở. Một số chuyên gia ủng hộ việc thực hiện sàng lọc bằng đo chức năng hô hấp ở tất cả các bệnh nhân có kết quả phù hợp với khí phế thũng trên hình ảnh chụp x quang ngực hoặc chụp cắt lớp vi tính ngực. Ở những người hút thuốc không có triệu chứng có thể biểu hiện suy giảm chức năng phổi đáng kể.

Việc sử dụng nội dung này phải tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm của chúng tôi