Các thảo luận với bệnh nhân

Bệnh nhân sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe và tích cực hoạt động nhất có thể. Cần ngưng hút thuốc chủ động hoặc thụ động và tránh phơi nhiễm môi trường với khói độc.

Cần theo dõi y tế thường xuyên để việc điều trị được tối ưu. Nếu các triệu chứng trở nên tệ hơn, cần yêu cầu chăm sóc y tế ngay lập tức. Bệnh nhân đang sử dụng liệu pháp oxy liên tục có thể cần tăng lượng oxy trong khi đi lại bằng máy bay.

Bệnh nhân nên được khuyến khích duy trì hoạt động thể chất.[1]

Việc sử dụng nội dung này phải tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm của chúng tôi