Hình ảnh và video

Hình ảnh

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
3

COPD

Chụp CT ngực ở bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính: phổi tăng ứ khí, thay đổi khí thũng, đường kính trước- sau tăng (ngực hình thùng)

Từ nhưungx thu thập của Manoochehr Abadian Sharifabad, MD

See this image in context in the following section/s:

1

COPD

Chụp x quang ngực ở bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (chụp trước-sau): phổi tăng ứ khí, cơ hoành phẳng, khoảng gian sườn tăng

Từ nhưungx thu thập của Manoochehr Abadian Sharifabad, MD

See this image in context in the following section/s:

2

COPD

Chụp x quang ngực ở bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (chụp bên): phổi tăng ứ khí, cơ hoành phẳng, đường kính trước- sau tăng (ngực hình thùng) khi nhìn từ bên

Từ nhưungx thu thập của Manoochehr Abadian Sharifabad, MD

See this image in context in the following section/s:

4

COPD

Chụp CT ngực: những thay đổi bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nặng với tràn khí màng phổi phải

Từ nhưungx thu thập của Manoochehr Abadian Sharifabad, MD

See this image in context in the following section/s:

Video

Việc sử dụng nội dung này phải tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm của chúng tôi