Hướng dẫn quốc tế

Châu Âu

Xuất bản bởi:British Thoracic Society; Intensive Care Society

Xuất bản lần cuối:2017

Xuất bản bởi:Swiss Respiratory Society; European Association for Bronchology and Interventional Pulmonology

Xuất bản lần cuối:2016

Xuất bản bởi:British Thoracic Society

Xuất bản lần cuối:2013

Xuất bản bởi:National Institute for Health and Care Excellence

Xuất bản lần cuối:2010

Phần còn lại của thế giới

Xuất bản bởi:Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

Xuất bản lần cuối:2018

Xuất bản bởi:American Thoracic Society; European Respiratory Society

Xuất bản lần cuối:2015

Bắc Mỹ

Xuất bản bởi:American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation

Xuất bản lần cuối:2016

Xuất bản bởi:Registered Nurses Association of Ontario (Canada)

Xuất bản lần cuối:2010

Châu Đại Dương

Xuất bản bởi:Lung Foundation Australia; Thoracic Society of Australia and New Zealand

Xuất bản lần cuối:2018

Xuất bản bởi:Lung Foundation Australia; Thoracic Society of Australia and New Zealand

Xuất bản lần cuối:2017

Việc sử dụng nội dung này phải tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm của chúng tôi