Những câu trả lời lâm sàng Cochrane

Điểm hệ số bằng chứng

Bằng chứng A

Giảm tình trạng đợt bùng phát: có bằng chứng thuyết phục rằng sự kết hợp thuốc kháng cholin và chất kích thích beta-2 tác dụng ngắn có hiệu quả hơn là dùng thuốc kích thích beta-2 tác dụng ngắn đơn độc để giảm tình trạng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trở nặng trong 12 tuần. Sự kết hợp này không có vẻ giảm các lần bùng phát hiệu quả hơn so với dùng thuốc kháng cholin đơn độc.

Bằng chứng A

Chức năng phổi: có bằng chứng thuyết phục rằng các biện pháp can thiệp ngưng hút thuốc có hiệu quả hơn là chăm sóc thông thường trong việc cải thiện FEV1 ở người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trong vòng 1 đến 5 năm và trong việc giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân trong 14,5 năm.

Bằng chứng A

Giảm đợt bùng phát: có bằng chứng thuyết phục rằng chất đối kháng beta-2 có hiệu quả hơn giả dược trong việc giảm đợt bùng phát trong 12 đến 52 tuần.

Bằng chứng A

Chức năng phổi: có bằng chứng thuyết phục rằng theophylline có hiệu quả hơn giả dược trong việc làm tăng FEV1. Tuy nhiên, tính hữu dụng của nó bị hạn chế bởi những tác dụng phụ và cần theo dõi nồng độ máu thường xuyên.

Bằng chứng A

Chức năng phổi: có bằng chứng thuyết phục rằng thuốc kích thích beta-2 tác dụng ngắn có hiệu quả hơn giả dược trong việc làm tăng FEV1 và cải thiện điểm khó thở hàng ngày trong 1 tuần.

Bằng chứng A

Giảm đợt bùng phát: có bằng chứng thuyết phục rằng azithromycin phòng bệnh giúp giảm nguy cơ bùng phát cấp tính ở bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn II, III, hoặc IV. Tuy nhiên, khi sử dụng trong 1 năm, tác dụng được lưu ý nhiều nhất là giảm thính giác. [146]

Bằng chứng B

Chức năng phổi: có bằng chứng tương đối thuyết phục rằng ipratropium, thuốc kháng colin tác dụng ngắn, có hiệu quả hơn giả dược trong việc cải thiện FEV1 trong 12 tuần.

Bằng chứng B

Tỷ lệ tử vong: có bằng chứng khá thuyết phục rằng điều trị oxy tại chỗ có hiệu quả hơn là bổ sung oxy khi giảm tỷ lệ tử vong ở người giảm oxy huyết nặng vào ban ngày, với oxy liên tiếp có hiệu quả hơn là điều trị oxy tại chỗ vào ban đêm.

Việc sử dụng nội dung này phải tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm của chúng tôi