Hình ảnh và video

Hình ảnh

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
9

Nhiễm vi-rút Ebola

Các nhân viên y tế trong thiết bị bảo vệ cá nhân tại một trung tâm điều trị Ebola ở Sierra Leone, 2014

Từ bộ sưu tập cá nhân của Ths Chris Lane (Tổ chức Y tế Công cộng Anh/Tổ chức Y tế Thế giới); đã cho phép sử dụng

See this image in context in the following section/s:

3

Nhiễm vi-rút Ebola

Các nhân viên y tế trong thiết bị bảo vệ cá nhân tại một trung tâm điều trị Ebola ở Sierra Leone, 2014

Từ bộ sưu tập cá nhân của Ths Chris Lane (Tổ chức Y tế Công cộng Anh/Tổ chức Y tế Thế giới); đã cho phép sử dụng

See this image in context in the following section/s:

7

Nhiễm vi-rút Ebola

Các điều kiện chung tại trung tâm điều trị Ebola ở Tây Phi, năm 2014

Từ bộ sưu tập cá nhân của Catherine F. Houlihan, MSc, MB ChB, MRCP, DTMH; đã được cho phép sử dụng

See this image in context in the following section/s:

2

Nhiễm vi-rút Ebola

Sinh thái học của vi-rút Ebola cho thấy chu trình gây dịch cục bộ và dịch lan rộng ở động vật

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh

See this image in context in the following section/s:

12

Nhiễm vi-rút Ebola

Đặt đường truyền trong xương ở người lớn mắc bệnh vi-rút Ebola nặng (Tây Phi)

Từ bộ sưu tập của Tom E. Fletcher, MBE, MBChB, MRCP, DTM&H; đã được phép sử dụng

See this image in context in the following section/s:

4

Nhiễm vi-rút Ebola

Quy trình thực hiện chẩn đoán cho những trường hợp nghi ngờ nhiễm vi-rút Ebola

Do BMJ Evidence Centre xây dựng

See this image in context in the following section/s:

10

Nhiễm vi-rút Ebola

Giải pháp bù dịch đường uống tại trung tâm điều trị Ebola ở Tây Phi, năm 2014

Từ bộ sưu tập cá nhân của Chris Lane, MSc; đã được cho phép sử dụng

See this image in context in the following section/s:

8

Nhiễm vi-rút Ebola

Khu vực buồng bệnh tại trung tâm điều trị Ebola ở Tây Phi, năm 2014

Từ bộ sưu tập cá nhân của Chris Lane, MSc; đã được cho phép sử dụng

See this image in context in the following section/s:

5

Nhiễm vi-rút Ebola

Giường dành cho bệnh nhân mắc bệnh tả có lỗ ở giữa để kiểm soát những bệnh nhân bị tiêu chảy ồ ạt tại trung tâm điều trị Ebola ở Tây Phi, 2014

Từ bộ sưu tập cá nhân của Catherine F. Houlihan, MSc, MB ChB, MRCP, DTMH; đã được cho phép sử dụng

See this image in context in the following section/s:

6

Nhiễm vi-rút Ebola

Các buổi đi buồng đa ngành tại trung tâm điều trị Ebola Save The Children ở Kerrytown, Sierra Leone (đại diện của Bộ Y tế, đại diện Lực lượng Y tế Cuba, và một bác sĩ lâm sàng ở Anh)

Từ bộ sưu tập của Tom E. Fletcher, MBE, MBChB, MRCP, DTM&H; đã được phép sử dụng

See this image in context in the following section/s:

1

Nhiễm vi-rút Ebola

Ảnh hiển vi điện tử về sự lây truyền cho thấy một số hình thái siêu cấu trúc được biểu hiện bởi hạt vi-rút Ebola (Ebola virus virion)

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh

See this image in context in the following section/s:

11

Nhiễm vi-rút Ebola

Đặt đường truyền tĩnh mạch ở người lớn mắc bệnh vi-rút Ebola (Tây Phi)

Từ bộ sưu tập của Tom E. Fletcher, MBE, MBChB, MRCP, DTM&H; đã được phép sử dụng

See this image in context in the following section/s:

Việc sử dụng nội dung này phải tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm của chúng tôi