Phân biệt

TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ/CƠ NĂNG
CÁC XÉT NGHIỆM
TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ/CƠ NĂNG

Nguyên nhân phổ biến nhất của sốt không đặc hiệu ở những người đi du lịch trở về.[94]

Điều trị dự phòng sốt rét không đầy đủ hoặc không có thuốc.

Không có dấu hiệu và triệu chứng để phân biệt.

Đồng nhiễm sốt rét đã xảy ra ở 5% bệnh nhân ở Tây Phi trong đợt dịch năm 2014, do đó cần cân nhắc khả năng nhiễm kép ở tất cả các bệnh nhân.[76]

CÁC XÉT NGHIỆM

Tiêu bản máu đặc và máu đàn nhuộm Giemsa: dương tính đối với các loài Plasmodium.

Xét nghiệm chẩn đoán nhanh: dương tích với các loài Plasmodium (lưu ý: không phải lúc nào cũng phát hiện thấy P ovale bằng một số xét nghiệm chẩn đoán nhanh).

Khuyến cáo nên thực hiện xét nghiệm khẳng định phù hợp đối với nhiễm virút Ebola trước hoặc đồng thời với các xét nghiệm phân biệt nếu nghi ngờ bị nhiễm virút Ebola.

TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ/CƠ NĂNG
CÁC XÉT NGHIỆM
TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ/CƠ NĂNG

Không có dấu hiệu và triệu chứng để phân biệt.

Các đặc điểm dịch tễ học có thể giúp phân biệt giữa các bệnh sốt xuất huyết do vi-rút (ví dụ: tiếp xúc với dơi, hang động, hoặc hầm mỏ).[109]

CÁC XÉT NGHIỆM

Phản ứng chuỗi polymerase sao chép ngược (RT-PCR): dương tính với ARN vi-rút Marburg.

Khuyến cáo nên thực hiện xét nghiệm khẳng định phù hợp đối với nhiễm virút Ebola trước hoặc đồng thời với các xét nghiệm phân biệt nếu nghi ngờ bị nhiễm virút Ebola.

TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ/CƠ NĂNG
CÁC XÉT NGHIỆM
TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ/CƠ NĂNG

Không có dấu hiệu và triệu chứng để phân biệt.

Các đặc điểm dịch tễ học có thể giúp phân biệt giữa các bệnh sốt xuất huyết do vi-rút (ví dụ: giết mổ động vật, ve đốt hoặc tiếp xúc với động vật).[110]

CÁC XÉT NGHIỆM

RT-PCR: dương tính với ARN vi-rút CCHF.

Khuyến cáo nên thực hiện xét nghiệm khẳng định phù hợp đối với nhiễm virút Ebola trước hoặc đồng thời với các xét nghiệm phân biệt nếu nghi ngờ bị nhiễm virút Ebola.

TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ/CƠ NĂNG
CÁC XÉT NGHIỆM
TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ/CƠ NĂNG

Không có dấu hiệu và triệu chứng để phân biệt.

Các đặc điểm dịch tễ học có thể giúp phân biệt giữa các bệnh sốt xuất huyết do vi-rút (ví dụ: tiếp xúc với chuột ở các vùng lưu hành dịch).[111]

CÁC XÉT NGHIỆM

RT-PCR: dương tính với ARN vi-rút Lassa.

Khuyến cáo nên thực hiện xét nghiệm khẳng định phù hợp đối với nhiễm virút Ebola trước hoặc đồng thời với các xét nghiệm phân biệt nếu nghi ngờ bị nhiễm virút Ebola.

TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ/CƠ NĂNG
CÁC XÉT NGHIỆM
TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ/CƠ NĂNG

Không có dấu hiệu và triệu chứng để phân biệt.

Các đặc điểm dịch tễ học có thể giúp phân biệt giữa các bệnh sốt xuất huyết do vi-rút (ví dụ: tiếp xúc với muỗi, xử lý gia súc, sử dụng chất dịch/mô động vật sống).

CÁC XÉT NGHIỆM

RT-PCR: dương tính với RNA vi-rút sốt Rift Valley.

Khuyến cáo nên thực hiện xét nghiệm khẳng định phù hợp đối với nhiễm virút Ebola trước hoặc đồng thời với các xét nghiệm phân biệt nếu nghi ngờ bị nhiễm virút Ebola.

TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ/CƠ NĂNG
CÁC XÉT NGHIỆM
TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ/CƠ NĂNG

Không có dấu hiệu và triệu chứng để phân biệt.

Các đặc điểm dịch tễ học có thể giúp phân biệt giữa các bệnh sốt xuất huyết do vi-rút (ví dụ: tiếp xúc với muỗi, tiêm chủng không đầy đủ).

CÁC XÉT NGHIỆM

RT-PCR: dương tính với ARN vi-rút sốt vàng da.

Khuyến cáo nên thực hiện xét nghiệm khẳng định phù hợp đối với nhiễm virút Ebola trước hoặc đồng thời với các xét nghiệm phân biệt nếu nghi ngờ bị nhiễm virút Ebola.

TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ/CƠ NĂNG
CÁC XÉT NGHIỆM
TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ/CƠ NĂNG

Không có dấu hiệu và triệu chứng để phân biệt.

CÁC XÉT NGHIỆM

Cấy máu hoặc phân: dương tính với Salmonella enterica.

Khuyến cáo nên thực hiện xét nghiệm khẳng định phù hợp đối với nhiễm virút Ebola trước hoặc đồng thời với các xét nghiệm phân biệt nếu nghi ngờ bị nhiễm virút Ebola.

TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ/CƠ NĂNG
CÁC XÉT NGHIỆM
TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ/CƠ NĂNG

Bao gồm bệnh sốt phát ban do chuột, sốt ve đốt Châu Phi, và sốt ban dịch tễ.[112]

Eschar là đặc trưng.

Có thể xuất hiện sưng hạch bạch huyết.

Phát ban rải rác.

CÁC XÉT NGHIỆM

Huyết thanh học: dương tính đối với các loài Rickettsia.

PCR Eschar: dương tính với các loài Rickettsia.

Khuyến cáo nên thực hiện xét nghiệm khẳng định phù hợp đối với nhiễm virút Ebola trước hoặc đồng thời với các xét nghiệm phân biệt nếu nghi ngờ bị nhiễm virút Ebola.

TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ/CƠ NĂNG
CÁC XÉT NGHIỆM
TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ/CƠ NĂNG

Không có dấu hiệu và triệu chứng để phân biệt.

CÁC XÉT NGHIỆM

Huyết thanh học: IgM hoặc IgG dương tính.

Phát hiện protein phi cấu trúc (NS1): dương tính.

Phản ứng chuỗi sao chép ngược (RT-PCR): dương tính.

Khuyến cáo nên thực hiện xét nghiệm khẳng định phù hợp đối với nhiễm virút Ebola trước hoặc đồng thời với các xét nghiệm phân biệt nếu nghi ngờ bị nhiễm virút Ebola.

TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ/CƠ NĂNG
CÁC XÉT NGHIỆM
TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ/CƠ NĂNG

Không được tiêm chủng.

Không có các dấu hiệu và triệu chứng để phân biệt trong giai đoạn tiền triệu.

Các đốm Koplik (các đốm đỏ với chấm trắng-xanh nhạt ở trung tâm) trên niêm mạc miệng.

Phát ban điển hình bắt đầu từ mặt và lan ra khắp người.

CÁC XÉT NGHIỆM

Huyết thanh: dương tính với vi-rút sởi.

Khuyến cáo nên thực hiện xét nghiệm khẳng định phù hợp đối với nhiễm virút Ebola trước hoặc đồng thời với các xét nghiệm phân biệt nếu nghi ngờ bị nhiễm virút Ebola.

TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ/CƠ NĂNG
CÁC XÉT NGHIỆM
TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ/CƠ NĂNG

Không có các dấu hiệu và triệu chứng đặc hiệu; tuy nhiên, tiền sử phơi nhiễm có thể giúp ích cho chẩn đoán.

Tiếp xúc với nước hoặc đất bị nhiễm bẩn bởi động vật gặm nhấm bị nhiễm bệnh.[113]

Thường gặp hơn ở khu vực có khí hậu nhiệt đới.

CÁC XÉT NGHIỆM

PCR: dương tính.

Huyết thanh: dương tính.

Khuyến cáo nên thực hiện xét nghiệm khẳng định phù hợp đối với nhiễm virút Ebola trước hoặc đồng thời với các xét nghiệm phân biệt nếu nghi ngờ bị nhiễm virút Ebola.

TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ/CƠ NĂNG
CÁC XÉT NGHIỆM
TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ/CƠ NĂNG

Các dấu hiệu và triệu chứng hô hấp (như ho, nghẹt mũi) thường gặp hơn.

CÁC XÉT NGHIỆM

Nuôi cấy vi-rút hoặc PCR: phát hiện vi-rút cúm mùa hoặc RNA vi-rút.

Công thức máu: bình thường.

Khuyến cáo nên thực hiện xét nghiệm khẳng định phù hợp đối với nhiễm virút Ebola trước hoặc đồng thời với các xét nghiệm phân biệt nếu nghi ngờ bị nhiễm virút Ebola.

TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ/CƠ NĂNG
CÁC XÉT NGHIỆM
TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ/CƠ NĂNG

Nếu khai thác tiền sử dịch tễ chính xác, nó có thể là biểu hiện của nhiễm vi-rút Ebola. Tuy nhiên, các đặc điểm như phát ban, xung huyết kết mạc và mệt lả rất hiếm gặp ở viêm dạ dày ruột.

CÁC XÉT NGHIỆM

Cấy phân, PCR, hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh: dương tính.

Khuyến cáo nên thực hiện xét nghiệm khẳng định phù hợp đối với nhiễm virút Ebola trước hoặc đồng thời với các xét nghiệm phân biệt nếu nghi ngờ bị nhiễm virút Ebola.

TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ/CƠ NĂNG
CÁC XÉT NGHIỆM
TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ/CƠ NĂNG

Nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn không rõ nguồn gốc thường gặp ở các nước đang phát triển. Thường là nhiễm trùng sâu ổ bụng, nhiễm trùng tiết niệu cao, viêm nội tâm mạc, hoặc viêm xương tủy.

Thường không bị tiêu chảy.

CÁC XÉT NGHIỆM

Cấy máu: dương tính.

Khuyến cáo nên thực hiện xét nghiệm khẳng định phù hợp đối với nhiễm virút Ebola trước hoặc đồng thời với các xét nghiệm phân biệt nếu nghi ngờ bị nhiễm virút Ebola.

Việc sử dụng nội dung này phải tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm của chúng tôi