Моніторинг

Пацієнтам із факторами ризику ХЗН, до яких належать цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, обтяжений сімейний анамнез ХЗН, слід щороку визначати рівень креатиніну в плазмі та математично вираховувати швидкість клубочкової фільтрації додатково до аналізу сечі на гематурію та/або протеїнурію.

Тим, кому встановлено ХЗН, слід регулярно оцінювати прогресування ХЗН, починаючи зі стадій 3а/3b. Пацієнтам варто проводити скринінг на анемію та мінеральні кісткові розлади не рідше кожних 6–12 місяців із визначенням рівня гемоглобіну, кальцію, фосфору та інтактного паратгормону (ПТГ). У разі 4 стадії хвороби рівень гемоглобіну, кальцію та фосфору потрібно контролювати кожні 3–6 місяців, а інтактного ПТГ – кожні 6–12 місяців. На 5 стадії ХЗН варто визначати гемоглобін щомісяця для оцінювання анемії, кожні 1–3 місяці перевіряти рівень кальцію та фосфору – для визначення мінеральних кісткових розладів, та рівень інтактного ПТГ – кожні 3–6 місяців. Рівень ліпідів у пацієнтів із ХЗН потрібно визначати щороку.

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності